Xem 1-20 trên 267 kết quả Asm
 • Slide Tài liệu hướng dẫn từ căn bản đến nâng cao ngôn ngữ lập trình cấp thấp Assembly ASM.

  pdf14p soncunglin 14-05-2009 1092 458   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 01-phần 2- nguyên lý xây dựng máy tính', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p soncunglin 14-05-2009 408 308   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 06-nhập môn asm', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf39p soncunglin 14-05-2009 578 292   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 03- debug', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf30p soncunglin 14-05-2009 646 288   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 02- tổ chức cpu - bo thanh ghi', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p soncunglin 14-05-2009 406 276   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 07-toán tử', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf40p soncunglin 14-05-2009 260 218   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 04-memory - bộ nhớ cache', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p soncunglin 14-05-2009 345 210   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 11-lập trình xử lý màn hình - phần 1', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p soncunglin 14-05-2009 374 205   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 11-lập trình xử lý màn hình - phần 2-quanly màn hình', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p soncunglin 14-05-2009 326 202   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 11-lập trình xử lý màn hình - phần 4- hàm xử lý', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf22p soncunglin 14-05-2009 286 194   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 09-macro', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf27p soncunglin 14-05-2009 329 193   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 02- tổ chức cpu - câu hỏi ôn tập', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p soncunglin 14-05-2009 267 190   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 08-cấu trúc dk & loops-phần 2- lệnh cmp', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf17p soncunglin 14-05-2009 331 183   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 08-cấu trúc dk & loops-phần 3-chương trình con', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p soncunglin 14-05-2009 295 183   Download

 • Tài liệu tham khảo Lập trình ASM cho 8051

  doc9p phuongbinh_01 18-04-2011 444 182   Download

 • ASME does not have any position regarding the validity of any patent rights asserted in connection with any item mentioned in this document, and failing to ensure that anyone who responsibility for the infringement any applicable letters patent, nor assume any such liability. The use of a code or standard is clearly defined message that effect of any such patent, and the risk of infringement of such rights, are entirely their own responsibility.

  pdf330p thanhviet27 08-03-2011 417 180   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 02- tổ chức cpu - bộ xử lý trung tâm', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p soncunglin 14-05-2009 244 179   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 02- tổ chức cpu - hệ thống số', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf15p soncunglin 14-05-2009 240 179   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 08-cấu trúc dk & loops-phần 1- lệnh nhảy', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p soncunglin 14-05-2009 336 175   Download

 • Tham khảo tài liệu 'hợp ngữ asm-chương 10- chương trình con', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf32p soncunglin 14-05-2009 419 173   Download

Đồng bộ tài khoản