Asp.net & c# cơ bản

Xem 1-20 trên 72 kết quả Asp.net & c# cơ bản
 • một giáo trình khám phá công nghệ AJAX (Asynchronous JavaScript And XML) trên môi trường ASP.NET. Như tên gọi, AJAX là công nghệ kết hợp giữa kỹ thuật gọi hàm bất đồng bộ trong JavaScript và xử lý dữ liệu XML. AJAX mang lại hiệu qủa to lớn trong thế hệ lập trình Web 2.0 mới. Phiên bản ASP.NET 2.0 và ASP.NET 3.5 hỗ trợ mạnh mẽ các thành phần công cụ AJAX.

  pdf0p truongnghen 21-01-2013 90 35   Download

 • Tạo thêm các thành phần trong project (Hoặc học viên có thể tạo mới project khác). Yêu cầu: Tạo thư mục App_code để lưu trữ các lớp xử lý phục vụ cho quá trình làm việc với CSDL Ghi chú: Giáo viên có thể cung cấp các lớp xử lý này. Chép tập tin CSDL QL_BANSACH.mdf vào thư mục App_Data ( do giáo viên cung cấp). Tạo một số thư mục cần thiết.

  pdf50p vantinh12a8 09-03-2011 701 262   Download

 • Trong giáo trình này chúng ta sẽ học ASP.NET trên IDE VisualStdio2005(Bạn có thể sử dụng Viusal Web Develop 2005 ). Để tạo một Wesite mới bạn khởi động VS. giao diện của nó sẽ hiện ra như sau:

  doc168p tan84bn 03-06-2010 1519 1224   Download

 • ASP.NET là một phần của NET FrameWork để xây dựng trang asp.NET bạn cần thêm vào các đặc tính của netframework chứa đựng hai phần FrameWork Class và Libray và Commom Language Runtime. ASP.NET là một nền tảng ứng dụng web (web application framework) được phát triển và cung cấp bởi Microsoft, cho phép những người lập trình tạo ra những trang web động, những ứng dụng web và những dịch vụ web.

  doc38p llaamm44 02-04-2012 599 306   Download

 • ASP.NET là một phần của NET FrameWork để xây dựng trang asp.NET bạn cần thêm vào các đặc tính của netframework Khi bạn viết ứng dụng bằng ngôn ngữ C#, VB.NET hay bằng một ngôn ngữ bất kỳ trên nền NetFramwork mã của bạn sẽ được không bao giờ biên dịch trực tiếp thành mã máy. Thay vào đó chúng được biên dạng sang ngôn ngữ đặc tả MSIL (Microsoft intermediate Language). MSIL nhìn rất giống với ngôn ngữ hướng đối tượng Assembly, nhưng không giống kiểu ngôn ngữ Assembly.

  doc184p lapnguyen 08-02-2012 593 300   Download

 • Với các ứng dụng thương mại điện tử nhỏ, sinh viên có thể xây dựng được sau khi học xong môn Xây dựng Website thương mại điện tử. Tuy nhiên, để có thể xây dựng được một hệ thống ứng dụng thương mại điện tử trên nền Internet, cần phải có những công cụ mạnh hơn, có thể hỗ trợ đầy đủ hơn. ASP.net là một trong những công nghệ lập trình các ứng dụng trên nền Web rất mạnh hiện nay. Môn học, sẽ giúp sinh viên nắm được các điểm mạnh mà ASP.

  pdf238p vietdd99 03-06-2011 410 266   Download

 • Trong giáo trình này chúng ta sẽ học ASP.NET trên IDE VisualStdio2005(Bạn có thể sử dụng Viusal Web Develop 2005 ). Để tạo một Wesite mới bạn khởi động VS. giao diện của nó sẽ hiện ra như sau: Hình 1 Trong Box Recent Project bạn chọn “Web site…” ở dòng Create Hộp thoại New Website hiện ra bạn chọn ASP.NET WebSite rồi chọn thư mục bạn để Website và ngôn ngữ kịch bản để bản viết Web và nhấn OK

  pdf238p soicon824 19-04-2011 268 166   Download

 • Mục tiêu: Sử dụng các thành phần web server control cơ bản Sử dụng lớp StreamReader và StreamWriter để đọc ghi file dạng text Các thao tác xử lý trên chuỗi, chia chuỗi, thay thế chuỗi. Yêu cầu: Đã làm quen với các server control cơ bản, Đã học qua các lớp xử lý nhật xuất file của C#. Kịch bản: Các trang web thường có phần GuestBook, cho phép user có thể lưu lại các comment cho chủ nhân của trang web.

  pdf7p nongmaithang142010 02-12-2010 288 114   Download

 • I. Giới thiệu chung về ASPNetFramwork Trong giáo trình này chúng ta sẽ học ASP.NET trên IDE VisualStdio2005(Bạn có thể sử  dụng Viusal Web Develop 2005 ). Để tạo một Wesite mới bạn khởi động VS. giao diện của nó sẽ hiện ra như sau: Hình 1 Trong Box Recent Project bạn chọn “Web site…” ở dòng Create Hộp thoại New Website hiện ra bạn chọn ASP.

  pdf168p whylove1020 24-04-2011 133 53   Download

 • Tài liệu tham khảo về cấu trúc ASP.NET Framwork và cơ bản về C#...

  pdf168p whylove1020 07-04-2011 87 25   Download

 • Chương 3 - Các điều khiển WebServer. Chương này cung cấp những kiến thức cơ bản sau: Tổng quan về ASP.Net Server Controls, HTML Server Control, Web Server Controls, các điều khiển khác, đối tượng ViewState. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf57p tangtuy16 01-07-2016 11 2   Download

 • Chương 9 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về bảo mật và quản trị Website. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Bảo mật ứng dụng Web, bảo mật Web Server, Domain name and hosting, triển khai Website. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf55p tangtuy16 01-07-2016 9 1   Download

 • Bài giảng này giới thiệu MS.NET và ASP.NET. Nội dung chính trong bài gồm: MS. NET Framework & C#, nền tảng MS .NET Framework, ngôn ngữ chính của .NET - C#, tổng quan về công nghệ ASP.NET, lịch sử phát triển, đặc tính cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt51p nhanmotchut_4 01-11-2016 4 1   Download

 • Giúp bạn có cái nhìn tổng quan và có thể xây dựng 1 Web asp đơn giản. Lần đầu tiên được đưa ra thị trường vào tháng 2 năm 2002 cùng với phiên bản 1.0 của .NET framework, là công nghệ nối tiếp của Microsoft's Active Server Pages(ASP). ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), cho phép những người lập trình viết mã ASP.NET với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi .NET language.

  pdf238p haihttt 27-02-2010 379 224   Download

 • Hiện nay việc thiết kế trang web Asp.net là rất dễ dàng đối với lập trình viên,chúng ta có thể tìm tài liệu trên mạng,tham khảo các project để nghiên cứu và phát triển.Microsdoft muốn tạo ra công cụ để người sữ dụng dễ dàng làm việc và xây dựng trang web nhanh chóng nhất.Asp.net WebForm được thiết kế để thực hiện những điều đó. Asp.

  doc33p dayboydnh 24-02-2012 391 137   Download

 • Bạn cần thêm mã JavaScript vào một Web Form. Định nghĩa hàm JavaScript trong một chuỗi, và sử dụng phương thức Page.RegisterClientScriptBlock để chèn hàm JavaScript vào trang được trả về. Khi đó, bạn có thể thêm các đặc tính điều khiển để gọi các hàm này.

  pdf14p dauhutuongot 22-07-2010 170 109   Download

 • Phần 3 Các đối tượng trong ASP.Net thuộc bài giảng lập trình và thiết kế web bằng ngôn ngữ AS nhằm trình bày về cấu trúc website bằng ASP.Net, cơ bản về lập trình C# trong ASP.Net, các điều khiển chuẩn (Standard Control), các đối tượng nâng cao trong ASP.Net.

  pdf45p slow_12 27-06-2014 75 37   Download

 • Trong C++ thì ta có 3 loại File stream cơ bản sau : ifstream : Dùng cho file nhập vào. Loại này chỉ có thể được dùng để đọc dữ liệu vào file vào bộ nhớ mà thôi. ofstream : Dùng cho file xuất ra. Loại này thì có thể dùng để tạo ra files và chép dữ liệu vào chúng. fstream : Đây là kênh file.(File stream). Loại này thì có thể vừa tạo file, vừa ghi dữ liệu vào file và đọc dữ dữ liệu từ file vào luôn. I.Cách sử dụng fstream : Để định nghĩa 1...

  pdf15p abcdef_45 27-10-2011 139 30   Download

 • C++ là một ngôn ngữ mạnh, đa nền tảng. Việc học lập trình C++ không phải là chuyện đơn giản như nói là có thể làm được mà nó là một quá trình tích lũy kinh nghiệm trên cơ sở thực hành thường xuyên.

  pdf6p abcdef_45 29-10-2011 102 10   Download

 • Các ứng dụng web đã cách mạng hóa cách thức kinh doanh được thực hiện. Các ứng dụng này cho phép các tổ chức để chia sẻ và truy cập thông tin từ bất cứ nơi nào và bất cứ lúc nào. Điều này đã majorly chuyển trọng tâm của phát triển ứng dụng từ các ứng dụng máy tính để bàn cho các ứng dụng Web. Một trong những công nghệ phía máy chủ phổ biến nhất được sử dụng ngay hôm nay để phát triển các ứng dụng Web ASP.NET.

  pdf28p tienphuoconline 22-10-2011 84 8   Download

Đồng bộ tài khoản