Asp.net mvc 1

Xem 1-20 trên 22 kết quả Asp.net mvc 1
 • ASP.Net MVC 3 là một phiên bản khá hấp dẫn, có thêm nhiều tính năng và cải tiến mới rất tuyệt vời, giúp đơn giản hóa mã (code) của bạn. ASP.Net MVC 3 cũng tương thích ngược với ASP.Net MVC 1 và ASP.Net MVC 2, khiến việc nâng cấp các ứng dụng hiện có rất dễ dàng.

  pdf10p trasua_123 15-01-2013 151 48   Download

 • This book begins with you working along as Scott Guthrie builds a complete ASP.NET MVC reference application. He begins NerdDinner by using the File-New Project menu command within Visual Studio to create a new ASP.NET MVC Application. You'll then incrementally add functionality and features. Along the way you’ll cover how to create a database, build a model layer with business rule validations, implement listing/details data browsing, provide CRUD

  pdf460p stingdau_123 17-01-2013 40 9   Download

 • ASP.NET MVC 2 can be installed and run sidebyside with ASP.NET MVC 1.0. Note Because Visual Studio 2008 and Visual Studio 2010 Beta 2 share a component of ASP.NET MVC, installing ASP.NET MVC 2 Beta on a computer where Visual Studio 2010 Beta 2 is also installed is not supported.

  doc12p chantroixala_it 25-07-2010 244 113   Download

 • This book begins with you working along as Scott Guthrie builds a complete ASP.NET MVC reference application. He begins NerdDinner by using the File-New Project menu command within Visual Studio to create a new ASP.NET MVC Application. You'll then incrementally add functionality and features.

  pdf196p phitan 04-07-2012 130 27   Download

 • Trước khi nêu ra sự khác biệt ASP.net MVC và ASP.net WebFrom ta cần biết một số khái niệm cơ bản về mô hình MVC. 1. Mô hình MVC cơ bản: MVC là viết tắt chữ cái đầu của Models, Views, Controllers. MVC chia giao diện UI (User Interface) thành 3 phần tương ứng, đầu vào của các controller là các điều khiển thông qua HTTP request, model chứa các miền logic, view là những thứ được sinh ra trả về cho trình duyệt. Sau đây là một vài chi tiết trong 3 thành phần của MVC:...

  pdf4p trasua_123 15-01-2013 139 42   Download

 • Part 1 Get Ready, part 2 of ASP.NET Platform Foundation, part 3 ASP.NET Platform Service is the main content of 3 parts of  Ebook Pro ASP.NET MVC 5 Platform, invite reference mates.

  pdf411p trongphu12345 09-09-2015 44 15   Download

 • Tham khảo sách 'professional asp.net mvc 1.0 published by wiley publishing', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf196p ngoctu2392 28-11-2012 22 5   Download

 • Tại sao sử dụng ASP.NET MVC 1.1 ASP.NET MVC là gì 1.1.1 Mô hình MVC cơ bản MVC viết tắt của các chữ cái đầu của Models, Views, Controllers. MVC chia giao diện UI thành 3 phần tương ứng: đầu vào của controller là các điều khiển thông qua HTTP request, model chứa các miền logic, view là những thứ được sinh ra trả về cho trình duyệt.

  pdf21p yukogaru5 27-09-2010 206 131   Download

 • Bài này giới thiệu tổng quan về công nghệ ASP.NET 3.5 (Active Server Page). ASP.NET là gì? Giới thiệu những tính năng mới của ASP.NET 3.5 sơ với ASP.NET 2.0. Cách tạo website trong Visual Studio 200

  pdf11p gianhangweb 23-10-2011 308 120   Download

 • URL routing (Định tuyến URL) 1.1 Giới thiệu định tuyến URL 1.1.1 Hệ thống định tuyến trong ASP.NET MVC làm gì? ASP.NET MVC Framework có một hệ thống định tuyến URL ( URL Routing System ) linh hoạt cho phép xác định các quy tắc ánh xạ địa chỉ URL bên trong ứng dụng. Một hệ thống định tuyến có 2 mục đích: Xây dựng một tập hợp các URL đi vào ứng dụng và định tuyến chúng tới các Controller và thực thi các phương thức Action để xử lý...

  pdf10p yukogaru5 27-09-2010 131 90   Download

 • Để bắt đầu, File→New Web Site và chọn “Dynamic Data Entities Web Site” hay “Dynamic Data Web Site”. Ở đây chúng ta dùng Dynamic Data với ADO.NET Entity Framwork nên chọn “Dynamic Data Entities Web Site” (Hình 1). Trong Project này chúng ta đặt tên là Vi_du_8, ngôn ngữ là Visual C# sau đó bấm “OK”. Hình 1: Tạo Project Dynamic Data với ADO.NET Entity Framework

  pdf15p gianhangweb 23-10-2011 125 67   Download

 • If you use Visual Web Developer or Visual Studio, you first need to create a new website. Start Visual Web Developer and select File, New Web Site. The New Web Site dialog box appears (see Figure 1.1). Enter the folder in which you want your new website to be created (such as “Chapter1”) in the Location field and click the OK button.

  pdf1221p ptng13 22-05-2012 77 35   Download

 • Tuy nhiên, những tương tác của người dùng lên trang web sẽ được truyền thẳng cho controller mà không thông qua cơ chế postback truyền thống. Với ASP.NET MVC framework, chúng ta còn có thể làm được 1 trang web với Friendly-URL mà không phải mất công code những implement phức tạp như trước đây. ASP.NET MVC Preview 3 Release vừa mới được công bố hồi tháng 5/2008 với nhiều feature mới hứa hẹn nhiều điều hấp dẫn để tìm hiểu cho những lập trình viên như chúng ta....

  pdf56p xingau8 03-09-2011 93 17   Download

 • Đây là lần thú vị để được một NET phát triển., Và Visual Studio 2010 (VS2010) và NET. 4,0 khung đã mang lại một số bối rối của những thay đổi. Nhưng đừng sợ! Trong cuốn sách này, tôi sẽ được nhận bạn lên đến tốc độ trên các cải tiến này, và cũng có thể lấy một khẩu nhìn vào một số các quan trọng ngoài băng của phát hành, chẳng hạn như ASP.NET MVC, Silverlight, và WCF dịch vụ dữ liệu.

  pdf7p yukogaru4 19-09-2010 483 176   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong giáo trình Lập trình viên công nghệ .net (Module 4) thông qua việc tìm hiểu nội dung các bài học sau: bài 1 tổng quan về ASP.NET MVC 4.0, bài 2 models, bài 3 views, bài 4 vontrollers, bài 5 truyền dữ liệu giữa controllers và views, bài 6 kiểm tra dữ liệu trên trang web, bài 7 HTML helpers, bài 8 hoàn chỉnh ứng dụng web, bài 9 triển khai ứng dụng.

  pdf122p galaxyhehe 08-08-2014 169 89   Download

 • Sau 4 năm nghiên cứu với một loạt những phiên bản beta ở các năm 2000 và 2001, ASP.NET 1.0 đã được công bố vào tháng 1 năm 2002, sau đó là version 1.1 ở tháng 4 năm 2003. Mô hình code-behind của ASP.NET đánh dấu một bước tiến so với người anh em ASP, nó khuyến khích người viết web trên nền .NET xây dựng những ứng dụng với sự tách bạnh rõ ràng giữa các thành phần hiển thị và nội dung mặc dù vẫn có thể viết theo style của ASP, mọi xử lý viết thẳng vào...

  pdf66p xingau8 03-09-2011 120 22   Download

 • Trong một số bài viết về cách implement MVC cho ASP.NET, các tác giả thường cho rằng Code Behind của 1 trang ASP.NET là controller, các file aspx, ascx chính là các View. Theo tôi điều này chỉ đúng một phần vì các nguyên nhân

  pdf61p xingau8 03-09-2011 85 18   Download

 • 1 Thêm mới dữ liệu trong MVC Sử dụng ứng dụng BanHang đã có: Figure 1. Sửa đổi controller SanPhamController.cs Thêm mô ̣t phương thức trong Models\DataClasses.cs thực hiê ̣n ghi nhâ ̣n thêm mới vào cơ sở dữ liê ̣u.

  pdf15p yukogaru5 27-09-2010 116 78   Download

 • Ai từng sử dụng qua ngôn ngữ ASP cũng biết rằng khá bất tiện khi phải xử lý code giao diện chung với những xử lý bussiness logic. Những xử lý để đọc dữ liệu database viết xen kẽ với những phần code định dạng HTML làm cho ứng dụng web rất khó bảo trì và khó tái sử dụng. Sau khi version 4.0 của IIS ra đời năm 1997, Bác Bill cùng các đồ đệ tiếp tục nghiên cứu một mô hình web application để giải quyết vẫn đề trên của ASP...

  pdf58p xingau8 03-09-2011 110 24   Download

 • Nếu bạn viết code lấy dữ liệu từ database ngay trong file code behind của 1 trang thì rõ ràng Model và Controller của bạn dính thành 1 cục và không thể test được bằng Unit Test. Như vậy người không biết sẽ vô tình làm code của mình khó test, khó bảo quản và khó sử dụng lại.

  pdf94p xingau8 04-09-2011 57 9   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản