Atrial flutter

Xem 1-3 trên 3 kết quả Atrial flutter
  • IV. Cuồng động nhĩ Cuồng động nhĩ (atrial flutter) là một hình thái nhịp nhanh trên thất khá hay gặp và thờng không tồn tại lâu dài vì có xu hớng chuyển về nhịp xoang hoặc chuyển sang rung nhĩ. A. Triệu chứng lâm sàng 1. Biểu hiện lâm sàng rất khác nhau tuỳ theo bệnh tim thực tổn có sẵn, theo đáp ứng thất chậm hay nhanh mà bệnh nhân có thể có cảm giác hồi hộp trống ngực. 2. Cuồng nhĩ thờng chỉ tồn tại vài giờ đến vài ngày, ít khi kéo dài hơn vì sau đó...

    pdf5p barbie1987 20-09-2010 100 48   Download

  • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Troponin utilization in patients presenting with atrial fibrillation/flutter to the emergency department: retrospective chart review

    pdf5p sting04 08-02-2012 26 4   Download

  • The year 1988 marked the beginning of the International Workshop on Cardiac Arrhythmias. This biannual series of meetings was initiated with the following goals: (1) to present technological advances in the field of cardiac arrhythmias, (2) to publicise the results of current research, and (3) to assess the impact of new diagnostic and therapeutic approaches.

    pdf683p thuytienvang_1 31-10-2012 21 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản