Auto cad 2002

Xem 1-14 trên 14 kết quả Auto cad 2002
 • CAD là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Computer Aided Desingn. Hiện nay thuật ngữ CAD ngày càng trở nên phổ biến trong kỹ thuật nói chung và trong ngành xây dựng nói riêng. Nó đã tạo ra một...Tài liệu tham khảo chuyên ngành công nghệ thông tin - Vẽ kỹ thuật với Auto Cad 2002

  pdf195p zaitan89no1 12-11-2010 478 252   Download

 • CAD là chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Computer Aided Desingn. Hiện nay thuật ngữ CAD ngày càng trở nên phổ biến trong kỹ thuật nói chung và trong ngành xây dựng nói riêng. Nó đã tạo ra một phuơng pháp thiết kế mới cho các kiến trúc sư và kỹ sư xây dựng. Trong tiếng Việt nó có nghĩa là thiết kế trên máy tính hay cũng có thể gọi là thiết kế với sự hỗ trợ cuả máy tính.

  pdf20p poseidon07 04-08-2011 96 51   Download

 • Trên cửa sổ Preview sẽ hiện bản vẽ đã chọn Bấm nút Open để mở bản vẽ đ∙ chọn, bấm nút Cancel để huỷ bỏ lệnh 1.4.3. Lệ nh SAVE, SAVEAS Lệnh SAVE Lưu bản vẽ hiện tại ra đĩa Trên thanh công cụ, chọn Từ File menu, chọn Save Tại dòng lệnh, nhập Save Với bản vẽ hiện thời đ∙ đặt tên thì AutoCAD lưu lại phần sửa đổi của bản vẽ Với bản vẽ hiện thời chưa đặt tên thì AutoCAD thực hiện lệnh SaveAs Lệnh SAVE AS Đặt tên và lưu bản vẽ ra đĩa Từ File...

  pdf20p poseidon07 04-08-2011 90 29   Download

 • Thông thường trong một bản vẽ kỹ thuật ngoài các thể hiện đường nét còn cần đến các thể hiện bên trong khối hình. Ví dụ khi ta vẽ một mặt cắt địa chất thì ngoài các nét thể hiện lớp địa chất còn cần đến các thể hiện bên trong phần giới hạn của mỗi lớp đất (loại đất, thành phần cốt liệu....). Khi vẽ một bản vẽ xây dựng ngoài các bản vẽ hình chiếu bằng, chiếu đứng...

  pdf20p poseidon07 04-08-2011 49 22   Download

 • 2.3.8. Center, Start, End (tâm, điểm đầu, điểm cuối) Cách nhập này đòi hỏi phải nhập vào 3 toạ độ điểm. Điểm nhập đầu tiên (1) là tâm của cung tròn, điểm nhập tiếp theo (2) là điểm bắt đầu vẽ và điểm nhập cuối cùng (3) là điểm kết thúc cung tròn (điểm này không nhất thiết phải nằm trên cung tròn). Thứ tự thực hiện lệnh vẽ này như sau : Specify center point of arc: bấm chọn toạ độ điểm (1) Specify start point of arc: bấm chọn toạ độ điểm (2) ...

  pdf20p poseidon07 04-08-2011 52 19   Download

 • Lệnh lấy đối xứng gương Tạo một hình đối xứng với một hình đã có trên bản vẽ qua một trục đối xứng xác định. Trên thanh công cụ, chọn Từ Modify menu, chọn Mirror Command line: Mirror Select object:(chọn đối tượng) ....

  pdf20p poseidon07 04-08-2011 55 18   Download

 • Plot scale : ty lệ in mặc định là 1:1 khi in các Layout; mặc định là Scaled to Fit khi in Model tab. o Scale : xác định tỉ lệ in; Nếu muốn vùng vẽ đã xác định đặt vừa lên cỡ giấy đã chọn, hãy chọn chức năng Scale to Fit bằng cách đánh dấu vào ô chọn tương ứng. AutoCAD sẽ tự động hiệu chỉnh tỷ lệ vẽ cho các đối tượng để chúng được in ra vừa đúng với khổ giấy chọn.

  pdf15p poseidon07 04-08-2011 48 13   Download

 • Hộp thoại Order Group. Group Name Hiển thị tên nhóm đối t−ợng. Description Hiển thị diễn giải của nhóm đối tượng. Remove from position (0-n) Chỉ rõ vị trí hiện tại của đối tượng trong nhóm cần dời. Replace at position (0-n) Chỉ rõ vị trí chèn đối tượng đ∙ di chuyển. Number of objects (1-n) Số lượng đối tượng di chuyển. Re-Order Thực hiện thay đổi vị trí của các đối tượng trong nhóm.

  pdf20p poseidon07 04-08-2011 53 12   Download

 • Sau đó AutoCAD cập nhật các thay đổi cho định nghĩa khối. Nếu chỉ muốn thay đổi định nghĩa khối mà không chèn thêm khối vào bản vẽ phải trả lời Ctrl + C cho dòng nhắc insertion point. Ví dụ: Command: insert ↵ Block name (or?): bulong = ↵ Block bulong redefired insert point: Ctrl + C 6.13. Lệ nh MINSERT Chèn một khối vào nhiều vị trí được sắp xếp thành mảng Có thể xem lệnh minsert nh− là lệnh đơn kết hợp từ hai lệnh insert và array rectangular.

  pdf20p poseidon07 04-08-2011 46 12   Download

 • Lệnh vẽ một nửa đường thẳng. Draw menu chọn Ray Command line: Ray Lệnh này thực hiện hoàn toàn tương tự như lệnh XLine nhưng thay vì vẽ cả đường thẳng lệnh Ray sẽ chỉ vẽ nửa đường thẳng xuất phát từ điểm định nghĩa đầu tiên.

  pdf20p poseidon07 04-08-2011 47 11   Download

 • Trang Attachment (hình 5.4) : định kiểu liên kết cho đường dẫn và dòng ghi chú.

  pdf20p poseidon07 04-08-2011 48 10   Download

 • AutoCAD is more than just another application pro- gram, it’s a complete environment for drafting and design. So if you’re new to AutoCAD, you need to know several things to get off to a good start — especially how to use the command line area and set up your drawing properly. These key techniques are described in this part of the book.

  pdf435p nhutthinh 20-07-2009 566 150   Download

 • Tham khảo tài liệu 'autocad 2005 bible', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p nhutthinh 20-07-2009 335 93   Download

 • Lưu ý : trong khi làm việc với auto CAD luôn phải để ý các dòng lệnh command line và trả lời đúng các câu hỏi của dòng lệnh.Các lệnh nằm trong dấu ngoặc là lệnh mặc định của autoCAD, ta chỉ cần enter để chấp nhận lệnh đó.(hoặc phải chuột )

  pdf18p xingau8 21-08-2011 106 40   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản