Autocad 2008

Xem 1-20 trên 70 kết quả Autocad 2008
 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 2 part 6', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p myxaodon11 19-11-2011 81 57   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 2 part 10', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf34p myxaodon11 19-11-2011 91 54   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 2 part 7', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p myxaodon11 19-11-2011 83 53   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 2 part 8', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf41p myxaodon11 19-11-2011 81 52   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình autocad 2008-phần 1', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf163p augi15 09-02-2012 81 50   Download

 • Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 2 part 9', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf52p myxaodon11 19-11-2011 85 49   Download

 • Being proficient with AutoCAD and its user interface can help make drafting tasks easier based on how familiar you are with all the tools that are just a click away. The exercises in this chapter give you an understanding of how to use the various interface elements that AutoCAD has to offer to make sure you have the tools available when you need them. The exercises in this chapter use the AutoCAD Classic workspace.

  pdf387p pxbnd610 15-03-2011 89 39   Download

 • Welcome to Mastering AutoCAD 2008 and AutoCAD LT 2008 . As many readers have already discovered, this book is a unique blend of tutorial and reference that includes everything you need to get started and stay ahead with AutoCAD. With this edition, you get coverage of the latest features of both AutoCAD 2008 and AutoCAD LT 2008, plus the latest information on new features.

  pdf40p lyacau 28-12-2009 70 25   Download

 • Tham khảo sách 'autocad® 2008 user’s guide', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1732p dma100t20ykhtn 09-05-2011 65 23   Download

 • Trong một số trường hợp cũng có thể là một số lượng đáng kể các bản vẽ yêu cầu đồng bộ các bản vẽ. Trong AutoCAD 2008 tất cả các bản vẽ thiết kế một được sản xuất có thể được thu thập Để giới thiệu bộ tờ. 2. Để mô tả làm việc trong Bảng bố trí và không gian làm việc xuất bản.

  pdf38p myngoc8 15-10-2011 29 14   Download

 • Tham khảo sách 'autocad 2008 mcfarlane beginning autocad isbn 0 340 58571 4', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf400p louisxlll4 26-12-2012 16 5   Download

 • Nội dung giáo trình gồm 16 chương với nội dung cụ thể như sau:Tổng quan về AUTOCAD.Các bước chuẩn bị trước khi vẽ.Các lệnh vẽ cơ bản.Các cách nhập tọa độ chính xác. Các thao tác trên đối tượng AutoCad. Sao chép và hiệu chỉnh đối tượng. Điều khiển màn hình quan sát bản vẽ. Các phương pháp vẽ hình chiếu.Gạch mặt cắt. Ghi kích thước. Nhập văn bản vào bản vẽ. Tạo lớp để quản lý bản vẽ.

  pdf269p walla224 24-08-2010 2718 1672   Download

 • AutoCAD là một phần mềm quan trọng trong lĩnh vực cơ khí, xây dựng và một số lĩnh vực khác. Bắt đầu từ thế hệ thứ 10 trở đi thì autocad có chuyển biến mạnh thay đổi thân thiện và dễ sử dụng. Một số tính năng chính của Autocad: khả năng vẽ chính xác là ưu điểm lớn nhất, sửa chữa và biến đối tượng vẽ ra, khả năng càng mạnh hơn so với các thế hệ sau, Autocad có các công cụ phối cảnh và hỗ trợ vẻ trong không giam 3 chiều giúp các góc nhìn chính...

  pdf61p lamngoctien87 21-10-2010 1818 1189   Download

 • G iáo trình AutoCAD toàn tập dành cho các bạn đang tìm hiểu về AutoCAD...

  pdf269p thanhviet27 06-04-2011 740 524   Download

 • AutoCad là một phần mềm vẽ 2D,3D mà dân kiến trúc, xây dựng, cơ khí, ..vv.. không thể không biết. Hiện nay đã ra đến phiên bản 2008 chạy trên Vista, nhưng với những người nhập môn thì học các phiên bản cũ hơn cũng là không thể thiếu

  pdf24p xingau8 21-08-2011 265 132   Download

 • Tham khảo sách 'giáo trình autocad toàn tập 2008 p3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf97p thanhviet27 06-04-2011 178 119   Download

 • AutoCad là phần mềm đùng dể thực hiện các bản vẽ kỹ thuật trong các ngành: cơ khí, xây dựng, kiến trúc. AutoCad là viết tắt các chữ cái đầu tiên theo tiếng Anh. Automatic; tự động, Computer: máy vi tính: Aided: hỗ trợ; Design: thiết kế

  pdf269p hieucotxd 01-10-2012 141 82   Download

 • AutoLISP là ngôn ngữ lập trình có thể sử dụng các tính năng, các lệnh trong AutoCad AutoLisp dựa trên cơ sở ngôn ngữ laaoj trình LISP

  pdf97p augi15 09-02-2012 69 49   Download

 • Tài liệu “Sử dụng AutoCad 2008” được sử dụng cho các đối tượng từ trình độ mới bắt đầu học đến mức độ chuyên nghiệp : sinh viên, kỹ sư, kiến trúc sư, kỹ thuật viên, họa viên, học sinh phổ thông... và cho tất cả những ai quan tâm

  pdf581p muaxuan102 26-02-2013 63 40   Download

 • Figure 1.1, shown earlier in this chapter, shows a typical layout of the AutoCAD program window. Along the top is the menu bar, and just below that are the Workspaces and Standard Annotation toolbars. At the bottom are the Command window and the status bar. To the right is the Dashboard. The drawing area occupies the rest of the screen. AutoCAD calls the window layout a workspace; you can save and recall a workspace at any time using the Workspaces toolbar. The workspace in Figure 1.1 is called the 2D Drafting & Annotation workspace....

  pdf10p lyacau 28-12-2009 66 18   Download

Đồng bộ tài khoản