» 

Autocad 2008

 • Tài liệu “Sử dụng AutoCad 2008” được sử dụng cho các đối tượng từ trình độ mới bắt đầu học đến mức độ chuyên nghiệp : sinh viên, kỹ sư, kiến trúc sư, kỹ thuật viên, họa viên, học sinh phổ thông... và cho tất cả những ai làm công việc thiết kế và yêu thích vẽ thiết kế bằng máy tính

  vudohongnhung 03-01-2012 3134 1378

 • + Xem thêm 1 BST Autocad 2008 khác
 • AutoCAD 2008 for Dummies

  AutoCAD 2008 is more than just another drawing pro- gram; it’s a complete environment for drafting and design. So if you’re new to AutoCAD, you need to know several things to get off to a good start — especially how to use the command line area and how to set up your drawing properly. These key techniques are described in this part of the book.

  pdf 435p phongthinh 20-07-2009 1055 445

 • AutoCAD 2008 Preview Guide

  Make efficiency a daily part of the job with AutoCAD® 2008 software. The drafting, detailing, and conceptual design leader is showing the way once again. Meticulously refined with the drafter in mind, AutoCAD 2008 propels day-to-day drafting forward with features that increase speed and accuracy while saving time. Annotation scaling and layer properties per viewport minimize workarounds, while text and table enhancements and multiple leaders help deliver an unmatched level of aesthetic...

  pdf 48p danhson1409 26-12-2010 191 107

 • AutoCAD 2008 3D Modeling Workbook For Dummies

  AutoCAD is a very powerful 2D drafting application, but behind the user interface (toolbars, pull-down menus, and drawing window) lie the capabilities of navigating and creating 3D models and generating presentation-quality images from 3D models to share with your clients. Before you begin navigating or creating your own 3D models from 3D solids or surfaces or using materials and user-defined lights to generate a photoreal- istic rendering of a 3D model, you must become familiar...

  pdf 387p nhutthinh 20-07-2009 1012 494

 • Giáo trình AutoCad 2008

  Dòng sản phẩm mới Autodesk 2008 hứa hẹn mang đến cho người sử dụng những sự đổi mới trong thiết kế với những công cụ 2D và 3D, mở ra cánh cửa cho một môi trường số nguyên mẫu và cho phép bạn trải nghiệm việc tương tác với các ý tưởng thiết kế trước khi xây dựng chúng.

  pdf 269p augi15 09-02-2012 600 283

 • Mastering AutoCAD 2008 and AutoCAD LT 2008

  Tham khảo sách 'mastering autocad 2008 and autocad lt 2008', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 50p ptng13 30-05-2012 27 9

 • Sử dụng AutoCad 2008 tập 1 part 1

  Tài liệu “Sử dụng AutoCad 2008” được sử dụng cho các đối tượng từ trình độ mới bắt đầu học đến mức độ chuyên nghiệp : sinh viên, kỹ sư, kiến trúc sư, kỹ thuật viên, họa viên, học sinh phổ thông... và cho tất cả những ai làm công việc thiết kế và yêu thích vẽ thiết kế bằng máy tính

  pdf 40p myxaodon11 19-11-2011 267 182

 • Sử dụng AutoCad 2008 tập 2 part 1

  Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 2 part 1', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 52p myxaodon11 19-11-2011 216 166

 • Sử dụng AutoCad 2008 tập 1 part 2

  Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 1 part 2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 59p myxaodon11 19-11-2011 204 145

 • Sử dụng AutoCad 2008 tập 1 part 3

  Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 1 part 3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 59p myxaodon11 19-11-2011 157 125

 • Sử dụng AutoCad 2008 tập 1 part 4

  Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 1 part 4', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 59p myxaodon11 19-11-2011 141 111

 • Sử dụng AutoCad 2008 tập 1 part 5

  Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 1 part 5', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 59p myxaodon11 19-11-2011 138 108

 • Sử dụng AutoCad 2008 tập 1 part 6

  Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 1 part 6', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 47p myxaodon11 19-11-2011 129 103

 • Sử dụng AutoCad 2008 tập 1 part 8

  Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 1 part 8', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 59p myxaodon11 19-11-2011 115 94

 • Sử dụng AutoCad 2008 tập 1 part 7

  Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 1 part 7', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 59p myxaodon11 19-11-2011 120 93

 • Sử dụng AutoCad 2008 tập 1 part 10

  Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 1 part 10', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 50p myxaodon11 19-11-2011 114 90

 • Sử dụng AutoCad 2008 tập 1 part 9

  Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 1 part 9', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 59p myxaodon11 19-11-2011 111 89

 • Sử dụng AutoCad 2008 tập 2 part 2

  Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 2 part 2', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 52p myxaodon11 19-11-2011 107 75

 • Sử dụng AutoCad 2008 tập 2 part 4

  Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 2 part 4', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 31p myxaodon11 19-11-2011 110 74

 • Sử dụng AutoCad 2008 tập 2 part 3

  Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 2 part 3', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 52p myxaodon11 19-11-2011 94 71

 • Sử dụng AutoCad 2008 tập 2 part 5

  Tham khảo tài liệu 'sử dụng autocad 2008 tập 2 part 5', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 41p myxaodon11 19-11-2011 92 69

 • + Xem thêm 70 Autocad 2008 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản