Xem 1-20 trên 142 kết quả Autodesk Inventor
 • Tham khảo sách 'phần mềm autodesk inventor', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf249p bacctk6 07-10-2011 659 351   Download

 • Tài liệu tham khảo cơ bản về Phần mềm Autodesk Inventor

  doc219p thachsanh86 09-11-2010 523 312   Download

 • Autodesk Inventor là một trong những bộ phần mềm chuyên dùng của hãng Autodesk. Là phần mềm được xây dựng với công nghệ thích nghi (adaptive technology) cùng với các khả năng mô hình hóa solid, sử dụng chủ yếu trong lĩnh vực thiết kế cơ khí và kỹ thuật. Giáo trình Autodesk Inventor toàn tập sẽ giúp người đọc có những hiểu biết về phần mềm hữu ích này và sử dụng nó thuần thục.

  doc118p hanlongbatma 17-04-2014 375 202   Download

 • Cấu trúc hệ thống của Autodesk Inventor tạo ra thế mạnh về thiết kế mô hình 3D , quản lý thông tin , hơp tác thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật

  pdf15p goixanh 24-09-2010 173 120   Download

 • Trong quyển sách này sẽ cung cấp cho các bạn những kĩ năng cơ bản cần cho việc bắt đầu sử dụng Autodesk Inventor và sữ dụng chúng một cách hiệu quả nhất.

  pdf7p panadolextra 17-01-2011 177 116   Download

 • Chương này giới thiệu tổng quan về môi trường thiết kế chi tiết dạng tấm của Autodesk Inventor , trình tự làm việc của các công cụ dạng tấm

  pdf10p goixanh 24-09-2010 163 105   Download

 • Autodesk Inventor là phần mềm CAD ứng dụng trong thiết kế cơ khí với nhiều khả năng mạnh trong thiết kế mô hình Solid, có giao diện người dùng thuận tiện vỡ trực quan

  pdf7p panadolextra 17-01-2011 167 103   Download

 • Cấu trúc hệ thống của Autodesk Inventor tạo ra thế mạnh về thiết kế mô hình 3D, quản lý thông tin, hợp tác thiết kế và hỗ trợ kỹ thuật.

  pdf7p panadolextra 17-01-2011 156 87   Download

 • Nội dung của tài liệu: Tài liệu này cung cấp thông tin về môi trường thiết kế của Autodesk Inventor theo nhiều mức, từ cơ sở đến nâng cao, phân thành các chương theo từng chuyên đề.

  pdf7p panadolextra 17-01-2011 144 82   Download

 • Trong những chương sau đây sẽ đưa ra những nét đặc trưng cơ bản nhất của Autodesk Inventor qua các ví dụ và thực hiện từng bước để thực hiện chúng.

  pdf7p panadolextra 17-01-2011 152 81   Download

 • Tham khảo tài liệu 'autodesk inventor software - tự động thiết kế part 9', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p panadolextra 17-01-2011 136 79   Download

 • Tham khảo tài liệu 'autodesk inventor software - tự động thiết kế (phần 2) part 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p panadolextra 17-01-2011 150 75   Download

 • Autodesk Inventor là công cụ tạo mô hình solid, hướng đối tượng (FeatureưBased1), dùng cho các nhà thiết kế thiết kế cơ khí trong môi trường 3D.

  pdf7p panadolextra 17-01-2011 162 70   Download

 • Cuốn hướng dẫn học AutoDesk inventor sẽ cung cấp cho các bạn những kĩ năng cơ bản cần cho việc bắt đầu sử dụng Autodesk Inventor và sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất. Những nội dung dưới đây sẽ đưa ra những nét đặc trưng cơ bản nhất của Autodesk Inventor qua các ví dụ và từng bước để thực hiện chúng. Các file dữ liệu được dùng trong quá trình đó được cài đặt với phần mền Autodesk Inventor. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf249p minhminhminh32 06-03-2014 160 70   Download

 • Tham khảo tài liệu 'autodesk inventor software - tự động thiết kế part 15', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p panadolextra 17-01-2011 113 67   Download

 • Tham khảo tài liệu 'autodesk inventor software - tự động thiết kế part 10', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p panadolextra 17-01-2011 135 65   Download

 • Tham khảo tài liệu 'autodesk inventor software - tự động thiết kế part 13', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p panadolextra 17-01-2011 112 65   Download

 • Tham khảo tài liệu 'autodesk inventor software - tự động thiết kế part 14', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p panadolextra 17-01-2011 113 63   Download

 • Tham khảo tài liệu 'autodesk inventor software - tự động thiết kế part 16', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p panadolextra 17-01-2011 161 62   Download

 • Tham khảo tài liệu 'autodesk inventor software - tự động thiết kế part 19', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p panadolextra 17-01-2011 129 61   Download

Đồng bộ tài khoản