» 

Auxin

 • Chuyên đề : AUXIN­ - Chất kích thích sinh trưởng sử dụng trong trồng trọt

  Chất kích thích tăng trưởng “auxin” bắt nguồn từ ngôn ngữ Hy Lạp – auxein, có nghĩa là tăng trưởng. Auxin là những hormone tăng trưởng thực vật đầu tiên được con người khám phá. Charles Darwin là một trong những nhà khoa học đầu tiên theo đuổi nghiên cứu về nó . Auxin là nhóm chất điều hoà sinh trưởng của thực vật thường gặp trong thiên nhiên. Với lượng nhỏ, A có tác dụng kích...

  ppt 21p quocnamdhnl 08-12-2010 470 161

 • Báo cáo - Auxin chất điều học sinh trưởng thực vật

  Tài liệu tham khảo dành cho các bạn giáo viên, sinh viên chuyên ngành công nghệ sinh học - Đề tài báo cáo - Auxin chất điều học sinh trưởng thực vật. Chất kích thích tăng trưởng “auxin” bắt nguồn từ ngôn ngữ Hy Lạp – auxein, có nghĩa là tăng trưởng. Auxin là những hormone tăng trưởng thực vật đầu tiên được con người khám phá. Charles...

  ppt 23p nhuthuyruacnsh 12-11-2010 370 147

 • Auxin IAA

  Auxin là một lớp các chất tăng trưởng thực vật và morphogens (thường được gọi là phytohormone hoặc hoóc môn thực vật ). Auxin có vai trò thiết yếu trong việc phối hợp của nhiều tăng trưởng và các quá trình của chu kỳ hành vi trong đời sống thực vật. Auxin và vai trò của họ trong tăng trưởng thực vật lần đầu tiên được tiết lộ bởi các nhà khoa học Hà Lan Frits Đã đi . [ 1 ] Kenneth...

  pdf 9p heoxinhkute13 26-04-2011 155 60

 • Tài liệu: Auxin

  Auxin Auxin được nhà máy kích thích tố . Các auxin quan trọng nhất được sản xuất bởi nhà máy là indole-3-acetic acid ( IAA ). Nó đóng vai trò quan trọng trong một số hoạt động thực vật, phát triển của phôi thai lá hình thành phototropism gravitropism sự thống trị đỉnh phát triển cây ăn quả phép cắt đi gốc bắt đầu và phát triển các -tránh hiệu ứng bóng.

  pdf 7p heoxinhkute13 26-04-2011 60 22

 • Phép cắt đi Auxin cũng đóng một vai trò trong các hiện tượng rụng lá và hoa

  Phép cắt đi Auxin cũng đóng một vai trò trong các hiện tượng rụng lá và hoa quả. Young lá và quả sản xuất auxin và miễn là họ làm như vậy, họ vẫn gắn liền với thân cây. Khi mức độ suy giảm auxin, một lớp đặc biệt của các tế bào - các lớp hiện tượng rụng lá - biểu mẫu tại các cơ sở của các thân cây hoặc trái cây cuống. Chẳng bao lâu các cuống lá hoặc vỡ cuống trái cây...

  pdf 5p heoxinhkute13 27-04-2011 64 16

 • Auxin được nhà máy kích thích tố

  Phát triển phôi Từ việc phân chia phân bào đầu tiên của hợp tử, gradients của auxin hướng dẫn các khuôn mẫu của phôi thai vào các bộ phận này sẽ trở thành các cơ quan của nhà máy:bắn đỉnh , tiểu học lá , lá mầm (s) , thân , và root .Lá hình thành.Sự hình thành lá mới trong mô phân sinh đỉnh

  pdf 8p heoxinhkute13 26-04-2011 44 9

 • Chuyên đề 2: Auxin- thuốc kích thích tăng trưởng thực vật

  I.Khái quát về Hoocmôn thực vật: Hoocmôn thực vật (phitohoocmôn) là chất hữu cơ có mặt trong cây với hàm lượng rất nhỏ, được vận chuyển đến các bộ phận của cây để điều tiết và đảm bảo sự hài hoà các hoạt động sinh trưởng. Gồm 2 nhóm: Nhóm chất kích thích sinh trưởng: Auxin, gibêrelin : tác động đến sự kéo dài, lớn lên của tế bào Xitôkinin: có vai trò trong phân chia...

  ppt 30p quocnamdhnl 08-12-2010 239 111

 • Chất kích thích sinh trưởng Auxin và Gibberellin

  Ngày nay với sự phát triển của các ngành khoa học: Sinh học , hóa học. Con người đã tổng hợp nên hàng loạt các chất sinh trưởng để nâng cao năng suất cây trồng và phẩm chất của chúng

  ppt 13p maihuongxinh 18-01-2010 243 98

 • Luận văn : KHẢO SÁT SỰ TÁC ĐỘNG CỦA AUXIN LÊN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ SINH TỔNG HỢP ALKALOID CỦA CÂY TRƯỜNG XUÂN HOA (Catharanthus roseus) IN VITRO part 5

  3.1. Nội dung nghiên cứu Nội dụng 1: Nghiên cứu ảnh hưởng của IAA, NAA lên sự sinh trưởng của cây Trường xuân hoa in vitro. Nội dung 2: Xác định sự tạo alkaloid trong cây Trường xuân hoa in vitro khi bổ sung IAA, NAA trên môi trường nuôi cấy. 3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu Đề tài được thực hiện từ 29/1/2007 đến 13/08/2007 tại Bộ môn Công nghệ Sinh học và Trung tâm Phân tích Thí nghiệm...

  pdf 10p zues02 16-06-2011 110 39

 • Đề Tài: Tác động của Auxin trong quá trình ra hoa ở cây Mai Dương Mimosa Pigral.

  Mai Dương (Mimosa pigra L.) hiện là một trong số những loài cỏ dại nguy hiểm nhất đối với các vùng đất ngập nước nhiệt đới nói riêng và toàn thế giới nói chung. Cây Mai dương mọc ở đầu thì hệ thực vật ở đó sẽ bị tiêu diệt, sâu bọ không ăn được, chim chóc không dám đậu, động vật vật không dám tới gần (Trần Ngọc hải, 2004). Ở Việt Nam, Mai dương có mặt ở khắp nơi trên...

  pdf 124p conchokon 25-09-2012 48 20

 • Brassinosteroid

  Brassinosteroid Brassinosteroid là một nhóm của một số 40 khác nhau steroid được tổng hợp bởi các nhà máy và được kích thích tố mạnh ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của tăng trưởng thực vật. Các phong phú nhất là tên một brassinolide . Nó lần đầu tiên được phân lập từ các phấn hoa của Brassica napus , vì thế tên. Những hormone này làm synergistically, hoặc ít nhất additively, với một số...

  pdf 1p heoxinhkute13 26-04-2011 93 20

 • Vận động theo trọng lực Tính hướng đất

  Tính hướng địa là sự vận động của cây dưới tác động của sức hút trái đất (trọng lực). Rễ cây thường có tính hướng địa dương, còn thân có tính hướng địa âm. Tính hướng địa cũng được giải thích trên quan điểm hormone. Nguyên nhân gây ra tính hướng địa là do sự phân bố của auxin ở mặt trên và mặt dưới của một cơ quan không giống nhau.

  pdf 5p heoxinhkute5 08-11-2010 136 19

 • Nghiên cứu khoa học " TÌM HIỂU TÁC ĐỘNG CỦA AUXIN VÀ GIBBERELLINE ĐẾN KHẢ NĂNG RA RỄ CỦA HOM GIÂM SAO ĐEN "

  Kết quả nghiên cứu tác động của Auxin và Gibberelline đến khả năng ra rễ của hom giâm Sao đen tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế cho thấy, NAA có tác dụng kích thích ra rễ, còn GA3 lại ức chế ra rễ. Nồng độ NAA thích hợp cho khả năng ra rễ của hom giâm Sao đen là 1000ppm với thời gian nhúng hom giâm 5 giây. Nồng độ càng cao và thời gian nhúng hom giâm càng lớn thì khả năng ức chế...

  pdf 9p miumiungon 08-02-2012 45 17

 • Báo cáo y học: "Cytokinin and auxin intersection in root meristems"

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Minireview cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: Cytokinin and auxin intersection in root meristems...

  pdf 0p thulanh21 12-11-2011 10 3

 • báo cáo khoa học: " Auxin and nitric oxide control indeterminate nodule formation"

  Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Auxin and nitric oxide control indeterminate nodule formation

  pdf 11p panasonic06 26-12-2011 13 2

 • báo cáo khoa học: " The IBR5 phosphatase promotes Arabidopsis auxin responses through a novel mechanism distinct from TIR1-mediated repressor degradation"

  Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: The IBR5 phosphatase promotes Arabidopsis auxin responses through a novel mechanism distinct from TIR1-mediated repressor degradation

  pdf 15p panasonic06 26-12-2011 15 2

 • Báo cáo y học: " The PIN-FORMED (PIN) protein family of auxin transporter"

  Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về y học được đăng trên tạp chí y học Wertheim cung cấp cho các bạn kiến thức về ngành y đề tài: The PIN-FORMED (PIN) protein family of auxin transporters...

  pdf 0p thulanh21 15-11-2011 18 2

 • Báo cáo khoa học: Expression profile of PIN, AUX ⁄ LAX and PGP auxin transporter gene families in Sorghum bicolor under phytohormone and abiotic stress

  Auxin is transported by the influx carriers auxin resistant 1⁄like aux1 (AUX⁄LAX), and the efflux carriers pin-formed (PIN) and P-glycoprotein (PGP), which play a major role in polar auxin transport. Several auxin transporter genes have been characterized in dicotyledonous Arabidopsis, but most are unknown in monocotyledons, especially in sorghum.

  pdf 16p mobifone23 21-01-2013 6 2

 • báo cáo khoa học: " Dominance induction of fruitlet shedding in Malus × domestica (L. Borkh): molecular changes associated with polar auxin transport"

  Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Dominance induction of fruitlet shedding in Malus × domestica (L. Borkh): molecular changes associated with polar auxin transport

  pdf 14p panasonic06 25-12-2011 11 1

 • + Xem thêm 64 Auxin khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản