Averaging

Xem 1-20 trên 1671 kết quả Averaging
 • Tham khảo bài viết 'chỉ báo triple exponential average', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc2p thinh505 10-05-2011 76 23   Download

 • Tham khảo bài viết 'chỉ báo average true range', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc1p thinh505 10-05-2011 95 19   Download

 • This paper describes POS tagging experiments with semi-supervised training as an extension to the (supervised) averaged perceptron algorithm, first introduced for this task by (Collins, 2002). Experiments with an iterative training on standard-sized supervised (manually annotated) dataset (106 tokens) combined with a relatively modest (in the order of 108 tokens) unsupervised (plain) data in a bagging-like fashion showed significant improvement of the POS classification task on typologically different languages, yielding better than state-of-the-art results for English and Czech (4.

  pdf9p bunthai_1 06-05-2013 15 1   Download

 • Bollinger Bands là công cụ kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average và độ lệch chuẩn. Bollinger Bands là công cụ phân tích kỹ thuật có nhiều tác dụng và rất có giá trị cho nhà đầu tư. Có 3 thành phần cơ bản trong chỉ báo Bollinger Bands:

  doc5p lecongdo 21-08-2010 159 59   Download

 • Hàm Average, Max, Min đã biết. Count: Đếm số lượng các ô có giá trị kiểu số trong miền và các giá trị số trong danh sách biến. Cú pháp: COUNT(value1,value2,...), value1, value2…có thể là địa chỉ miền, địa chỉ ô hay một giá trị bất kỳ. Ví dụ: COUNT(1,"A",a,2, A3, A2:B3)

  ppt21p hoangtiendang 19-01-2011 152 43   Download

 • Các mẫu thư tiếng Anh sử dụng trong quản lý nhân sự - UNSOLICITED REFERENCE LETTER FOR EX-EMPLOYEE, AVERAGE EMPLOYEE

  doc1p ngocuyen 15-07-2009 336 24   Download

 • Quicksort is a sorting algorithm developed by Tony Hoare that, on average, makes comparisons to sort n items. In the worst case, it makes comparisons, though this behavior is rare. Quicksort is often faster in practice than other algorithms.[1] Additionally, quicksort's sequential and localized memory references work well with a cache. Quicksort can be implemented with an in-place partitioning algorithm, so the entire sort can be done with only additional space.

  ppt16p locnp0209 11-06-2011 87 13   Download

 • Các mẫu thư tiếng Anh sử dụng trong quản lý nhân sự - UNSOLICITED LETTER OF REFERENCE: AVERAGE EMPLOYEE

  doc1p ngocuyen 15-07-2009 106 12   Download

 • The diagram below shows the average hours of unpaid work per week  done by people in different categories. (Unpaid work refers to such  activities as childcare in the home, housework and gardening.

  doc2p anhheomap 13-12-2010 94 11   Download

 • Các mẫu thư tiếng Anh sử dụng trong quản lý nhân sự - SOLICITED LETTER OF REFERENCE: AVERAGE EMPLOYEE

  doc1p ngocuyen 15-07-2009 78 9   Download

 • Abstract Most finance textbooks present the Weighted Average Cost of Capital WACC calculation as: WACC = Kd×(1-T)×D% + Ke×E% (1) Where Kd is the cost of debt before taxes, T is the tax rate, D% is the percentage of debt on total value, Ke is the cost of equity and E% is the percentage of equity on total value. All of them precise (but not with enough emphasis) that the values to calculate D% y E% are market values. Although they devote special space and thought to calculate Kd and Ke,

  pdf25p muaxuan102 21-02-2013 48 7   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Schur-Convexity of Averages of Convex Functions

  pdf25p sting05 10-02-2012 36 6   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Space-Varying Iterative Restoration of Diffuse Optical Tomograms Reconstructed by the Photon Average Trajectories Method

  pdf14p dauphong20 10-03-2012 23 5   Download

 • Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu, mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu "Hàm thống kê" dưới đây. Nội dung tài liệu cung cấp cho các bạn một số hàm như: Avedev, average, averagea, averageifs,... Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Toán học.

  doc3p thanhbinh23595 09-11-2015 25 5   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là để dự báo giá vàng Việt Nam. Hai phương pháp được xem xét, đó là Box-Jenkins Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA) và Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (GARCH). Sử dụng tiêu chuẩn Akaike (Akaike's Information Criterion-AIC) để tìm ra mô hình phù hợp, nghiên cứu kết luận rằng GARCH (1,1) là một mô hình thích hợp hơn để dự báo. Phân tích được thực hiện bằng cách sử dụng các phần mềm Stata 12.0.

  pdf8p bautroibinhyen17 13-02-2017 15 5   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu khoa học ngành toán học tạp chí Department of Mathematic dành cho các bạn yêu thích môn toán học đề tài: The asymptotic behavior of the average Lp−discrepancies and a randomized discrepancy...

  pdf18p thulanh7 04-10-2011 27 4   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí sinh học quốc tế đề tài : The use of average Pavlov ratio to predict the risk of post operative upper limb palsy after posterior cervical decompression

  pdf9p panasonic10 14-01-2012 31 4   Download

 • Tuyển tập các báo cáo nghiên cứu về hóa học được đăng trên tạp chí hóa hoc quốc tế đề tài : Average minimum transmit power to achieve SINR targets: performance comparison of various user selection algorithms

  pdf13p dauphong11 06-02-2012 25 4   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành hóa học dành cho các bạn yêu hóa học tham khảo đề tài: Research Article Throughput-Optimal Scheduling with Low Average Delay for Cellular Broadcast Systems

  pdf11p dauphong16 20-02-2012 18 4   Download

 • We study the L2 -convergence of two types of ergodic averages. The first is the average of a product of functions evaluated at return times along arithmetic progressions, such as the expressions appearing in Furstenberg’s proof of Szemer´di’s theorem.

  pdf93p noel_noel 17-01-2013 25 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản