» 

Axetilen

 • Gồm các giáo án bài Thực hành điều chế và tính chất của Etilen, Axetilen được tuyển chọn hay nhất, biên soạn đầy đủ nội dung chi tiết của bài học. Qua bài học, học sinh biết điều chế và kiểm chứng một số tính chất hóa học của Etilen (phản ứng cháy, phản ứng với dung dịch KMnO4). Axetilen (phản ứng cháy, phản ứng với dung dịch KMnO4, phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3). Đồng thời rèn kĩ năng tiến hành thí nghiệm, quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích và làm việc nhóm.

  tuyetle23 14-11-2013 653 1

 • + Xem thêm 1 BST Axetilen khác
 • Axetilen

  Axetilen là khí không màu, không mùi ( nếu không tinh khiết, có mùi tỏi ). Rất ít tan trong nước, tan nhiều trong axeton. Nhẹ hơn không khí

  pdf 19p ntgioi120401 23-10-2009 209 37

 • Dãy đồng đẳng của axetilen

  Trong phân tử axetilen có liên kết ba ( gồm 1 liên kết bền và 2 liên kết kém bền) = Axetilen dễ tham gia phản ứng cộng, kèm oxi hóa và trùng hợp. Axetilen còn tham gia phản ứng thế nguyên tử hidro ở cacbon mang nối ba bởi kim loại.Axetilen là khí không màu, không mùi. Rất ít tan trong nước, tan nhiều trong axeton. Nhẹ hơn không khí

  pdf 22p ntgioi120401 23-10-2009 221 36

 • Giáo án bài 34: Thực hành điều chế và tính chất của Etilen, Axetilen – Hóa học 11 – GV.Phạm Hoàng Quân

  Cho học sinh biết kiểm chứng , củng cố các kiến thức về etilen và axetilen. Biết cách điều chế và thử tính chất của chúng. Rèn luyện kĩ năng thực hành với các hợp chất hữu cơ. Rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm với một lượng nhỏ hóa chất.

  doc 3p quanpham_86 15-11-2013 84 13

 • Bài giảng Axetilen – Bài 38 chương 4 Hóa 9

  Thầy cô giáo giúp các em học sinh hiểu rõ về CTCT, tính chất và ứng dụng của axetilen. Biết so sánh CTCT, tính chất của axetilen với etilen, mêtan, củng cố kĩ năng viết ptpư cộng nhằm nâng cao kiến thức và làm tốt các bài tập.

  ppt 43p bachduong_24 08-01-2014 22 8

 • Axetilen - Bài giảng chương 4 Hóa học 9

  Qua bài giảng, học sinh hiểu được các kiến thức về CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của axêtilen. Tính chất vật lí, tính chất hoá học và ứng dụng axetilen được dùng làm nhiên liệu và nguyên liệu trong công nghiệp.

  ppt 13p bachduong_24 08-01-2014 7 6

 • Bài giảng bài 38 Hóa học 9: Axetilen

  Qua bài học, giáo viên giúp học sinh hiểu rõ hơn về công thức cấu tạo, tính chất, ứng dụng và phương pháp điều chế axetilen.Hiểu được khái niệm và đặc điểm của liên kết ba.

  ppt 16p bachduong_24 08-01-2014 7 4

 • Giáo án Thực hành điều chế và tính chất của Etilen, Axetilen – Hóa 11 bài 34 – GV.Phạm Thanh Nga

  Điều chế và kiểm chứng một số tính chất hóa học của etilen (phản ứng cháy, phản ứng với dung dịch KMnO4). axetilen (phản ứng cháy, phản ứng với dung dịch KMnO4, phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3). Rèn kĩ năng tiến hành thí nghiệm, quan sát, mô tả hiện tượng, giải thích.

  doc 2p thiennga_08 15-11-2013 16 3

 • Axetilen - Bài giảng bài 38 chương 4 Hóa 9

  Bài giảng giúp học sinh hiểu rõ về công thức cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học của axetilen. Khái niệm và đặc điểm của liên kết ba. Biết một số ứng dụng của axetilen qua đó hoàn thành tốt các bài tập.

  ppt 18p bachduong_24 08-01-2014 9 2

 • Axetilen - Bài giảng bài 38 Hóa 9

  Sau bài học này học sinh cần nắm được công thức cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hoá học, sự phù hợp về tính chất hoá học và công thức cấu tạo. Nêu một số ứng dụng quan trọng của axetilen dựa vào những tính chất hoá học.

  ppt 22p bachduong_24 08-01-2014 7 2

 • Bài giảng Axetilen – Hóa học 9

  Các kiến thức trọng tâm được tập hợp trong bài giảng để giúp học sinh nắm vững kiến thức về CTPT, CTCT, đặc điểm cấu tạo của axêtilen.Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí. Tính chất hoá học của C2H2: Phản ứng cộng với dd Br2, pứ cháy.

  ppt 25p bachduong_24 08-01-2014 2 2

 • Axetilen - Giáo án bài 38 Hóa 9

  Học sinh biết được công thức cấu tạo và tính chất vật lý, tính chất hóa học của axetilen. Hiểu được liên kết ba và đặc điểm của nó. Biết trạng thái tự nhiên và ứng dụng của axetilen.

  doc 4p bachduong_24 08-01-2014 13 2

 • Bài giảng Axetilen – Hóa học 9 chương 4

  Qua bài giảng, thầy cô giáo giúp học sinh nắm rõ công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của axetilen Tính chất vật lí, tính chất hóa học và ứng dụng: Làm nhiên liệu và nguyên liệu trong công nghiệp để các em nâng cao kĩ năng và kiến thức.

  ppt 26p bachduong_24 08-01-2014 4 2

 • Axetilen - Bài giảng Hóa học 9

  Bài học giúp các em học sinh nắm được kiến thức về công thức cấu tạo và tính chất vật lý, tính chất hóa học của axetilen. Củng cố kiến thức chung của hiđrocacbon: Không tan trong nước, dễ cháy tạo ra CO2 và H2O đồng thời tỏa nhiều nhiệt.

  ppt 15p bachduong_24 08-01-2014 3 2

 • Axetilen - Giáo án Hóa học 9

  Giúp học sinh biết được tính chất vật lý: trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí. Tính chất hoá học: phản ứng cộng brôm trong dung dịch, phản ứng cháy. Axetilen được dùng làm nguyên liệu và nhiên liệu trong công nghiệp.

  doc 5p bachduong_24 08-01-2014 5 1

 • Bài giảng Axetilen – Bài 38 Hóa 9

  Bài giảng nhằm nâng cao kiến thức cho các em học sinh về công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của axetilen. Tính chất hoá học: phản ứng cộng brôm trong dung dịch, phản ứng cháy.

  ppt 23p bachduong_24 08-01-2014 8 1

 • Giáo án bài 34: Thực hành điều chế và tính chất của Etilen, Axetilen – Hóa học 11 – GV.Trần Thị Phước

  HS biết kiểm chứng, củng cố các kiến thức về etilen và axetilen. Cách điều chế và thử tính chất của chúng. HS hiểu làm thế nào để nhận biết etilen, axetilen và cách phân biệt chúng trong hỗn hợp. HS vận dụng viết được các pthh của các phản ứng của etilen và axetilen.

  doc 2p minhductk_23 15-11-2013 28 1

 • Bài giảng chương 4 Hóa 9: Axetilen

  Học sinh nắm vững kiến thức về công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của axetilen.Tính chất vật lí, tính chất hóa học và ứng dụng của nó để phục vụ tốt việc học tập.

  ppt 15p bachduong_24 08-01-2014 7 1

 • Giáo án Axetilen – Hóa học 9

  Qua bài học, học sinh biết công thức phân tử, công thức cấu tạo, đặc điểm cấu tạo của axetilen. Tính chất vật lí: Trạng thái, màu sắc, tính tan trong nước, tỉ khối so với không khí. Tính chất hóa học: Phản ứng cộng với dung dịch Brom, phản ứng cháy.

  doc 5p bachduong_24 08-01-2014 3 1

 • Giáo án bài 38 Hóa học 9: Axetilen

  Học sinh nắm được công thức cấu tạo, tính chất vật lý, tính chất hóa học của axetilen. Khái niệm và đặc điểm của liên kết ba. Củng cố kiến thức chung về hiđrocacbon: không tan trong nước , dễ cháy tạo ra khí cacbonic và nước, tỏa nhiều nhiệt.

  doc 4p bachduong_24 08-01-2014 11 1

 • Giáo án Axetilen – Bài 38 Hóa 9

  Học xong bài này Hs biết công thức cấu tạo, tính chất vạt lý, tính chất hóa học của Axetilen. Khái niệm và đặc điểm của liên kết 3. Củng cố kiến thức chung về Hiđro cacbon: Không tan trong nước, dễ cháy tạo khí CO2 và H2O đồng thời tỏa nhiệt mạnh.

  doc 3p bachduong_24 08-01-2014 2 1

 • + Xem thêm 80 Axetilen khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản