» 

Axit Cacbonic

 • Bao gồm một số bài giảng hóa học lớp 9 về Axit cacbonic và muối cacbonat được chọn lọc và thiết kế bằng powerpoint đẹp mắt và sáng tạo với đầy đủ nội dung trọng tâm của bài học dành cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo cho quá trình giảng dạy và học tập của bản thân

  coxanh21 29-11-2013 259 6

 • Bao gồm 10 giáo án hóa học lớp 9 bài Axit cacbonic và muối cacbonat được chọn lọc và biên soạn chi tiết với đầy đủ nội dung trọng tâm của bài học dành cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh tham khảo cho quá trình giảng dạy và học tập của bản thân

  coxanh21 29-11-2013 250 1

 • + Xem thêm 2 BST Axit Cacbonic khác
 • bài 29 axit cacbonic và muối cacbonat

  AXIT CACBONIC (H2CO3) Trạng thái tự nhiên và tính chất vật lý H2CO3 có trong nước tự nhiên và trong nước mưa. Do CO2 tan được trong nước tạo thành dung dịch H2CO3 Tỉ lệ VCO2 : VH2O = 90:1000 H2CO3 là một axit yếu : Dung dịch H2CO3 làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ nhạt H2CO3 là một axit không bền: H2CO3 tạo thành trong các phản ứng hóa học bị phân hủy ngay thành CO2 và H2O.

  ppt 23p dprovuive 30-01-2013 30 7

 • Bài giảng Axit cacbonic và muối Cacbonat – Bài 29 chương 3 hóa học lớp 9

  Bài giảng Axit cacbonic và muối Cacbonat – Bài 29 chương 3 hóa học lớp 9 gồm các slide được thiết kế đẹp mắt là tài liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh trong việc giảng dạy và học tập.

  ppt 16p matxanh26 29-11-2013 8 2

 • Giáo án Axit cacbonic và muối Cacbonat – Bài 29 chương 3 hóa học lớp 9

  Học sinh nắm được Kiến thức : Axit cacbonic là axit yếu không bền, muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, kiềm, muối, bị nhiệt phân huỷ, ứng dụng của muối cacbonat trong đời sống sản xuất.

  doc 3p matxanh26 29-11-2013 7 0

 • Axit cacbonic và muối Cacbonat – Giáo án bài 29 hóa học lớp 9

  HS biết được: - Axit cacbonic là axit yếu, không bền. - Muối cacbonat có những tính chất hóa học của muối như: tác dụng với dd axit, dd kiềm và dd muối, ngoài ra muối cacobat dễ bị nhiệt phân hủy ở nhiệt độ cao, giải phóng khí cacbonic.

  doc 7p matxanh26 29-11-2013 10 0

 • Giáo án bài 29: Axit cacbonic và muối Cacbonat – chương 3 hóa học lớp 9

  Mục tiêu Học sinh hiểu được tính chất ứng dụng của axit cacbonic và muối caconat.- Muối cacbonat có ứng dụng trong đời sống, sản xuất. . Kỹ năng: - Biết tiến hành thí nghiệm để chứng minh tính chất hoá học của muối cacbonat

  doc 3p matxanh26 29-11-2013 6 0

 • Bài giảng Axit cacbonic và muối Cacbonat – Hóa học lớp 9

  Bao gồm các slide với nội dung trọng tâm của bài học được thiết kế đầy đủ và thu hút. Bài giảng Axit cacbonic và muối Cacbonat – Hóa học lớp 9 sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho quý thầy cô và các bạn học sinh.

  ppt 23p matxanh26 29-11-2013 10 0

 • Axit cacbonic và muối Cacbonat – Bài giảng hóa học lớp 9

  Gồm các slide được thiết kế bằng powerpoint đẹp và chi tiết. Axit cacbonic và muối Cacbonat – Bài giảng hóa học lớp 9 với nội dung trọng tâm của bài học hy vọng sẽ đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các em học sinh.

  ppt 25p matxanh26 29-11-2013 12 0

 • Axit cacbonic và muối Cacbonat – Giáo án bài 29 chương 3 hóa học lớp 9

  Kiến thức: - HS biết được: Axit cacbonic là axit rất yếu, ko bền; - Muối cacbonat có những t/c của muối như: t/d với axit, với d/d muối, với d/d kiềm. - Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao giải phóng khí cacbonic; Muối cacbonat có ứng dụng trong s/x, đời sống.

  doc 4p matxanh26 29-11-2013 7 0

 • Giáo án bài 29: Axit cacbonic và muối Cacbonat – hóa học lớp 9

  Mục tiêu: 1. Kiến thức: HS biết đợc: - Axit cacbonic là axit rất yếu, không bền. - Muối cacbonat có những tính chất của muối nh: tác dụng với axit, với dung dịch muối, với dung dịch kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao giải phóng khí cacbonic.

  doc 6p matxanh26 29-11-2013 6 0

 • Bài giảng Axit cacbonic và muối Cacbonat – Bài 29 hóa học lớp 9

  Với đầy đủ nội dung bài học được thiết kế bằng powerpoint, Bài giảng Axit cacbonic và muối Cacbonat – Bài 29 hóa học lớp 9 sẽ đáp ứng được nhu cầu tham khảo để phục vụ việc giảng dạy và học tập của quý thầy cô và các bạn học sinh.

  ppt 42p matxanh26 29-11-2013 18 0

 • Bài giảng Axit cacbonic và muối Cacbonat – chương 3 hóa học lớp 9

  Bao gồm các slide với nội dung trọng tâm của bài học được thiết kế đầy đủ và thu hút. Bài giảng Axit cacbonic và muối Cacbonat – chương 3 hóa học lớp 9 sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho quý thầy cô và các bạn học sinh.

  ppt 26p matxanh26 29-11-2013 9 0

 • Bài 16: Hợp chất của Cacbon - Bài giảng Hóa 11 - GV.Đoàn T.Dũng

  Bài giảng Hợp chất của Cacbon là tài liệu tham khảo dành cho giáo viên soạn bài giảng dạy giúp học sinh biết được cấu tạo phân tử CO và CO2. Biết tính chất vật lí, hoá học, cách điều chế CO và CO2. Tính chất vật lí, hoá học của axit cacbonic và muối cacbonat. Ứng dụng của các hợp chất cacbon, ảnh hưởng của CO2 đến môi trường.

  ppt 25p dungdoan_27 09-04-2014 4 2

 • Giáo án Axit cacbonic và muối Cacbonat – Bài 29 hóa học lớp 9

  Mục tiêu 1/Kiến thức: HS biết được-H2CO3 là axit rất yếu, không bền -Muối cacbonat có những tính chất của muối như tác dụng với axit, với dd muối, với dd kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân huỷ ở nhiệt độ cao và giải phóng khí CO2.

  doc 5p matxanh26 29-11-2013 8 1

 • Bài 16: Hợp chất của Cacbon - Giáo án Hóa 11 - GV.Đoàn T.Dũng

  Tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô và các bạn học sinh. Thông qua bài Hợp chất của Cacbon học sinh biết được cấu tạo phân tử CO và CO2. Biết tính chất vật lí, hoá học, cách điều chế CO và CO2. Tính chất vật lí, hoá học của axit cacbonic và muối cacbonat. Ứng dụng của các hợp chất cacbon, ảnh hưởng của CO2 đến môi trường.

  doc 7p dungdoan_27 09-04-2014 1 0

 • Giáo án Axit cacbonic và muối Cacbonat – chương 3 hóa học lớp 9

  Học sinh biết được: - H2CO3 là axit yếu, không bền. - Tính chất hoá học của muối cacbonat (tác dụng với dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, bị phân huỷ bởi nhiệt). - Chu trình cacbon trong tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường.

  doc 4p matxanh26 29-11-2013 3 0

 • Axit cacbonic và muối Cacbonat – Giáo án hóa học lớp 9

  Mục tiêu: Kiến thức: HS biết được- CO là oxit không tạo muối, độc, khử được nhiều oxit kim loại ở nhiệt độ cao. - CO2 có những tính chất của oxit axit - H2CO3 là axit yếu, không bền - Tính chất hoá học của muối cacbonat (tác dụng với d d axit, dung dịch bazơ.

  doc 5p matxanh26 29-11-2013 6 0

 • Giáo án Axit cacbonic và muối Cacbonat – Hóa học lớp 9

  Qua bài học HS biết được : - Axitcacbonic là axit yếu, không bền - Muối cacbonat có những tính chất của muối như : tác dụng với dung dịch axit, dung dịch muối, dung dịch kiềm. Ngoài ra muối cacbonat dễ bị phân hủy ở t0 cao giải phóng khí cacbonic.

  doc 6p matxanh26 29-11-2013 12 0

 • Axit cacbonic và muối Cacbonat – Giáo án chương 3 hóa học lớp 9

  Kiến thức: - H2 CO3 là axit yếu, không bền. - Tính chất hoá học của muối cacbonat (tác dụng với dung dịch axit, dung dịch bazơ, dung dịch muối khác, bị nhiệt phân huỷ). - Chu trình của cacbon trong tự nhiên và vấn đề bảo vệ môi trường.

  doc 2p matxanh26 29-11-2013 7 0

 • HIỆN TƯỢNG KARST

  Karst là hiện tượng phong hóa đặ trưng của những miền núi đá vôi bị nước chảy xói mòn. Sự xói mòn ặc ớc không phải do cơ chế lực cơ học, mà ch yếu là do khí điôxít cacbon (CO2) trong không khí hòa tan vào , chủ nước, cộng với các ion dương của hy hyđrô (H+) tạo thành axít cacbonic.

  pdf 11p chidungvn88 22-10-2010 606 178

 • Axít axetic & Axít valeric

  Axít axetic, hay còn gọi là etanoic, là một axít hữu cơ (Axit Cacboxylic), mạnh hơn axít cacbonic. Phân tử gồm nhóm methyl (-CH3) liên kết với nhóm carboxyl (-COOH). Axít axetic bị đông lạnh Axít axetic, hay còn gọi là etanoic, là một axít hữu cơ (Axit Cacboxylic), mạnh hơn axít cacbonic.

  pdf 5p phungnhi2011 18-03-2010 201 73

 • + Xem thêm 116 Axit Cacbonic khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản