» 

Ba I Ta P A N Thi A I Ha C

 • BÁO CÁO THỰC TẬP - Đề tài: "Kế toán hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Petrolimex Hà Tây"

  Hàng hoá, tiêu thụ hàng hoá, và xác định kết quả kinh doanh là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thương mại nói riêng. Thực tiễn cho thấy thích ứng với mỗi cơ chế quản lý, công tác tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh được thực hiện bằng các hình thức khác nhau. Trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập...

  doc 87p tienkhanha13 19-03-2013 38 20

 • Bài thuyết trình IPO

  IPO (chữ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Initial Public Offering) có nghĩa là phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu. Người báo giá sẽ đặt ra một mức giá chào bán cao, mức giá này sẽ được hạ thấp dần cho đến khi có người tham gia chấp nhận mua hoặc khi giá chạm đến một mức giá được đặt từ trước.

  ppt 12p thuy_ngoc411 14-08-2011 80 19

 • Các phương pháp duyệt đồ thị

  DFS trên một đồ thị vô hướng cùng giống như khám phá một mê cung với một cuộn chỉ và một thùng sơn đỏ để đánh dấu, tránh bị lạc. Ta bắt đầu từ đỉnh S, buộc đầu cuộn chỉ vào S và đánh dấu đỉnh này là " đã thăm". Sau đó ta đánh dấu s là đỉnh hiện hành u.

  pdf 23p sibetk3 20-08-2011 51 10

 • Ngöõ phaùp tieáng Anh THPT Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Baøi 1: THÌ CUÛA ÑOÄNG TÖØ I-

  Ngöõ phaùp tieáng Anh THPT Nguyeãn Ñaëng Hoaøng Duy Baøi 1: THÌ CUÛA ÑOÄNG TÖØ I- Hieän taïi ñôn (Simple Present): 1) Caùch thaønh laäp: - Caâu khaúng ñònh S + V(s/es); S + am/is/are - Caâu phuû ñònh S + do/does + not + V; S + am/is/are + not - Caâu hoûi Do/Does + S + V?; Am/Is/Are + S? 2) Caùch duøng chính: Thì hieän taïi ñôn ñöôïc duøng ñeå dieãn taû: 2.1 Moät thoùi quen, moät haønh ñoäng ñöôïc laëp ñi laëp laïi thöôøng...

  pdf 53p tengteng14 21-12-2011 11 2

 • Báo cáo thực tập: Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả kinh doanh ở công ty xăng dầu khu vực III

  Từ sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI, nền kinh tế nước ta đã và đang chuyển dần từ kinh tế tập trung, bao cấp sang kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận động theo cớ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, theo định hướng XHCN. Lợi nhuận phản ánh kết quả và trình độ kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời là phương tiện để duy trì và tái sản xuất...

  pdf 90p mama15 12-10-2010 975 316

 • Câu hỏi ôn tập thị trường tài chính

  - Thi ̣ trươǹ g tài chính là thị trường giao dịch, mua bán, trao đổi các sản phẩm tài chiń h ngắn hạn, trung hạn, dài hạn để đáp ứng nhu cầu khác nhau của các chủ thể trong nêǹ kinh tê

  doc 11p ken1802 16-04-2011 520 179

 • Các bài giảng về bất đẳng thức Cosi

  Bất đẳng thức coossi quá quen thuộc đối với hầu hết học sinh. Tuy nhiên hàng năm bằng việc sử dụng bất đẳng thức Côsi người ta vẫn xây dựng được nhiều bất đẳng thức mới, hay và khó. Các bất đẳng thức này chúng ta có thể tham khảo từ các đề thi vô địch của các quốc gia trên thế giới hay trong các đề thi khu vực và quốc tế. Phương...

  pdf 0p namonthi 08-08-2011 97 38

 • X-ray và con ma

  Bài tập này hướng dẫn bạn áp vật liệu dạng X-ray để tạo một con ma , bây giờ bạn bắt đầu . Ở bài tập này bạn có thể sử dụng bất kỳ một model nào để thực hành , nếu bạn không có thì hãy download con ma ở địa chỉ sau

  pdf 12p hoangnhan123 14-10-2009 76 22

 • Đóa hồng Cambridge

  Đóa hồng Cambridge Tên em không phải là Shan Shan. Và tất nhiên em cũng không phải một cô gái Trung Hoa như vẫn nói với Vĩnh. Em tên là Vy Khanh, là người Việt Nam 100%... CloverLeaf Cambridge, những ngày đầu đông… Khép chặt áo hai tà áo ấm nặng trịch, siết lại cái khăn choàng dày kịt trên cổ, tôi cắm đầu lao băng băng trên những dãy hành lang. Thỉnh thoảng, tôi lại...

  pdf 6p hzero4 29-04-2011 35 11

 • Đông Hà

  Ngọn nến cuối cùng thổi mãi không tắt. Ngọn nến thứ mười tám, lì lợm và kiêu hãnh, chỉ hơi lao chao ánh lửa rồi vẫn sáng. Trong những tiếng cười reo của lũ bạn-“Thổi mạnh lên, Đông Hà!”, Đông Hà nghe như có tiếng thở dài của tuổi thơ. Nhắm mắt lại, Đông Hà quyết lần nầy phải phùng má thổi thật mạnh mới được. Rồi!!! Có một bóng tối...

  pdf 64p nhokheo6 20-04-2013 18 3

 • Báo cáo thực tập: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và Tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần xây lắp An Phú

  Quá trình chuyển đổi cơ chế nền kinh tế nước ta từ cơ chế tập trung sang nền kinh tế thị trường đã tạo cho các doanh nghiệp nhiều thời cơ và thách thức, bắt buộc các doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh có hiệu quả nếu không sẽ đứng trước nguy cơ phá sản. Do đó để doanh nghiệp có thể đứng vững trên thương trường, đảm bảo hoạt động kinh...

  doc 68p buivanmau 25-05-2011 419 243

 • Báo cáo tốt nghiệp : Nhà máy xử lý nước thải khu chế xuất Linh Trung

  Dưới áp lực của đô thị hóa và sự gia tăng dân số, các khu công nghiệp và khu chế xuất ra đời như một tất yếu khách quan nhằm phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong những năm gần đây trên địa bàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã hình thành nhiều khu công nghiệp tập trung, thu hút nhiều dự án đầu tư, góp phần giải quyết công ăn việc...

  pdf 45p marsu3000 31-08-2011 281 111

 • Giáo trình Thực hành đánh giá cảm quan - ĐH Bách Khoa Tp.HCM

  Giáo trình Thực hành đánh giá cảm quan được biên soạn dựa trên nền tảng của những tài liệu về kỹ thuật đánh giá cảm quan. Trong nội dung giáo trình sẽ gồm 4 phần: Những điều cần phải biết trước khi tiến hành một phép thử cảm quan, Một số phép thử thông dụng và phương pháp viết báo cáo thí nghiệm cảm quan, Một số bài thí nghiệm cảm quan.

  pdf 63p nguyenvanquy1607 23-06-2010 204 100

 • Đề thi anh văn lớp 8 học kì 1

  Tài liệu tham khảo cho các bạn học sinh Trung học cơ sở có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả trong các kì thi giữa kì và cuối kì

  doc 2p nhocroloc 14-08-2011 563 75

 • ĐỀ THI OLYMPIC TIN HỌC KHÔNG CHUYÊN BẢNG C – KHỐI THPT – PHẦN THỰC HÀNH

  Thí sinh lâọ chương trình bằng ngôn ngữ lập trình Pascal (Turbo Pascal hoặc Free Pascal) giải các bài toán dưới đây: Yêu cầu chung: - Tạo thư mục SBD_... trong ổ D:\, lưu các bài làm vào thư mục này theo yêu cầu cụ thể của từng bài. - Đặt tên chương trình, tên tệp dữ liệu vào, tên tệp kết quả theo đúng quy định. - Đọc dữ liệu vào từ tệp văn bản và ghi...

  doc 2p thanhemail94 26-04-2011 184 67

 • Kiểm tra hóa 11

  Tài liệu tham khảo cho các bạn học sinh phổ thông có tư liệu ôn thi hóa tốt trong các kì thi giữa kì và cuối kì

  doc 4p lminhv 19-08-2011 299 41

 • Chiến lược hợp tác Việt Nam với Ngân hàng thế giới

  Chiến lược hợp tác quốc gia (ở một số nước còn gọi là Chiến lược hỗ trợ quốc gia) là công cụ chủ yếu của Ban lãnh đạo và Ban Giám đốc Điều hành để xem xét và hướng dẫn các chương trình quốc gia, và cuối cùng là để đánh giá tác động của các chương trình này. Bắt đầu từ tầm nhìn về các mục tiêu phát triển của quốc gia,...

  pdf 183p nhatro75 07-07-2012 60 29

 • THẨM QUYỀN HÀNH CHÍNH

  Khái niệm thẩm quyền hành chính Thẩm quyền hành chính là một bộ phận của thẩm quyền nhà nước. Theo cách tổ chức của đa số các nhà nước đương đại thì thẩm quyền nhà nước được phân chia hoặc phân công ở ba nhánh quyền cơ bản đó là: quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp. Để thực hiện thẩm quyền hành chính, Nhà nước...

  doc 4p nghoai76 22-03-2013 122 21

 • Đề tài: Tiện mặt đầu, tiện trụ ngoài và khoan trên máy tiện

  Trong khi gá lắp chi tiết ta xác định chiều dài l cần tiện. -Lấy chiều sâu cắt t và tiến hành tiện. Khi dao chạy hết chiều dài cần tiện phải ngắt tự động và tiến hành bước tiến bằng tay để tránh sai số về chiều dài. Khi lấy chiều sâu cắt chú ý khử độ rơ của du xích trên bàn trượt ngang và tính toán số vạch trên du xích chính xác....

  ppt 30p tranminhtan_bk118 05-11-2012 72 18

 • Chuyên đề hàm số

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề hàm số', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 53p hoisinh_5507 27-08-2011 53 14

 • + Xem thêm 41 Ba I Ta P A N Thi A I Ha C khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản