Xem 1-20 trên 3455 kết quả Bậc lương
 • Thang lương: dùng để xác định quan hệ tỷ lệ về tiền lương giữa những công nhân cùng nghề khi họ đảm nhiệm những công việc có mức độ phức tạp khác nhau. Mỗi thang lương gồm các bậc lương nhất định và các hệ số lương phù hợp với các bậc lương ấy.

  doc5p owen09 13-12-2010 1006 369   Download

 • 1. a. Mô hình tổng quát: SALARY=β1+ β2SPENDING + 3 d D1 + 4 d D2 + Ui Dự báo kì vọng: · β2 0:Vì chi phí học tập nâng cao kiến thức càng cao thì trình độ của họ càng cao, khi đó bậc lương của họ sẽ cao và thu nhập trung bình của họ sẽ cao.

  pdf16p 09124054 22-04-2011 768 135   Download

 • Để đạt được mức lương vừa ý, cần thể hiện sự khôn khéo trước nhà tuyển dụng. . Đàm phán lương bổng là một vấn đề tế nhị. Trước khi bước vào phỏng vấn, bạn phải hiểu rõ và lường trước được những tình huống khó ngờ để có thể đạt được mức lương cao nhất tối thiểu. Những lời khuyên sau đây của Martin Yate, tác giả của loạt sách Knock'em Dead của The New York Times có thể giúp ích cho bạn trước khi nộp lá đơn xin việc. 1.

  pdf4p xedapdo 29-04-2010 168 68   Download

 • Công văn 1641/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chế độ nâng bậc lương, nâng ngạch lương

  pdf1p dangngoclan 19-08-2009 239 51   Download

 • THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức

  doc11p vantien2268 05-04-2011 202 41   Download

 • Quyết định 2105/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức Bộ Tư pháp

  doc7p dangngoclan 19-08-2009 286 34   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

  pdf6p daumeoduoicop 26-03-2010 141 32   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG TRONG CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ THUỘC THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán...

  pdf12p vienthieu 31-12-2010 177 29   Download

 • Thông thường, thỏa thuận lương chỉ kéo dài trong một khoảnh khắc ngắn nhưng lại ảnh hưởng đến tinh thần và năng lực cả quá trình làm việc lâu dài. Trong những giây phút đầy căng thẳng này, chỉ một sự sơ xuất hoặc thiếu sự chuẩn bị là bạn có thể tuột mất nhiều quyền lợi.

  pdf3p bibocumi23 28-12-2012 59 19   Download

 • Công văn 2752/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về viẹc thời gian nâng bậc lương

  pdf1p dangngoclan 19-08-2009 81 16   Download

 • Nội dung bài giảng trình bày chế độ tiền lương cấp bậc, tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật, kết cấu của tiêu chuẩn CBKT, các nhóm mức lương. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài giảng.

  pdf35p uocvong09 19-10-2015 43 15   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

  pdf7p inoneyear 07-04-2010 170 14   Download

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH XÉT NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CƠ QUAN BỘ BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t...

  pdf8p vienthieu 31-12-2010 108 14   Download

 • Công văn 1611/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nâng bậc lương sớm

  pdf1p hoangchau 19-08-2009 196 12   Download

 • Công văn 2291/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn nâng bậc lương hàng năm

  pdf1p dangngoclan 19-08-2009 79 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục xác nhận điều chỉnh, nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức cấp xã; mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách cấp xã', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p _duahau_ 08-02-2012 43 10   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thủ tục xác nhận kết quả nâng bậc lương và nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức, viên chức', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf2p _duahau_ 08-02-2012 35 8   Download

 • Công văn 4096/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ nâng bậc lương

  pdf1p hoangchau 19-08-2009 113 7   Download

 • Công văn 4969/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc nâng bậc lương đối với người lao động

  pdf1p hoangchau 19-08-2009 39 4   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Lĩnh vực thống kê: Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân thành phố. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch . Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc.

  pdf3p suunyy 23-11-2010 85 4   Download

Đồng bộ tài khoản