Backup database

Xem 1-20 trên 106 kết quả Backup database
 • Như chúng ta đã biết MSSQL là một hệ CSDL mạnh người dùng có thể quản lý Database của mình bằng cách dùng công cụ SQL Server Management Studio Express mà Microsoft cung cấp. Tuy nhiên để Backup Database của mình người dùng phải sử dụng SQL Server Management Studio Express một cách thủ công, trong bài này tôi sẽ trình bày cho bạn cách làm sao để MSSQL tự động Backup Database vào một thời gian định sẵn.

  pdf10p thanhtung_hk 05-11-2010 181 64   Download

 • Để bắt đầu, chúng tôi bắt đầu bằng giới thiệu về Full Backups, Full Backups có thể được hiểu là một cách đơn giản nhất để cung cấp một giải pháp backup hoàn tất. Full Backup sẽ tạo một file chứa toàn bộ cơ sở dữ liệu, gồm có Transaction Logs. (Trong phần tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu về Transaction Logs và các mô hình khôi phục Recovery Models). (Down về bản đẹp)

  pdf4p minhqui710 10-09-2010 261 90   Download

 • Tham khảo sách 'oracle database 10g-administration workshop 1', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf564p nghianguyenluong 13-04-2009 1124 460   Download

 • Oracle Database 11g contains several major innovations in the areas of change management, fault diagnosability, performance management, Data Guard administration, storage management, and data warehousing, among other areas. Besides the database administration changes, there are significant improvements in application development–related features, including natively compiled PL/SQL code, PL/SQL inlining, and enhanced triggers.

  pdf632p nghianguyenluong 30-06-2009 268 133   Download

 • This manual is intended for database administrators who perform backup and recovery of an Oracle database server. To use this document, you need to know the following: Relational database concepts and basic database administration as described in Oracle Database Concepts and Oracle Database Administrator's Guide The operating system environment under which you are running the Oracle database

  pdf216p vitconxinhdep 30-07-2009 339 117   Download

 • Hướng dẫn sử dụng chức năng Backup/restore trong SQL server 2005

  doc23p nhatdang01 04-12-2010 601 113   Download

 • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG BACKUP,RESTORE TRONG SQL 2005

  doc23p nhatdang01 04-12-2010 214 103   Download

 • Many books in the documentation set use the sample schemas of the seed database, which is installed by default when you install Oracle. Refer to Oracle Database Sample Schemas for information on how these schemas were created and how you can use them yourself. Oracle error message documentation is only available in HTML. If you only have access to the Oracle Documentation CD, you can browse the error messages by range. Once you find the specific range, use your browser's "find in page" feature to locate the specific message.

  pdf586p vitconxinhdep 30-07-2009 307 102   Download

 • Tài liệu mô tả cách sao lưu cơ sở dữ liệu SQL với công cụ SQL dumper.

  doc7p soncunglin 23-05-2009 449 82   Download

 • Tham khảo bài viết 'thiết lập tự động backup mssql database trong windows server 2008', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p thanhtung_hk 05-11-2010 186 56   Download

 • Oracle Database Installation Guide for Windows is intended for anyone installing an Oracle Database on a single computer. Additional Installation Guides for Oracle Database Client, Oracle Real Application Clusters and Cluster Ready Services (CRS), Oracle Transparent Gateway for DRDA, Oracle Procedural Gateway for APPC, Oracle Companion CD, and Oracle Enterprise Manager Grid Control are available on the relevant installation media.

  pdf164p thuxuan 04-08-2009 113 40   Download

 • This document describes the tasks to install Oracle Database 10g Standard Edition on a Windows two-node cluster, using Real Application Clusters (RAC) and Automated Storage Management (ASM). This install also builds a general purpose starter database with the Sample Schemas included and with automatic disk backup enabled.

  pdf50p thuxuan 03-08-2009 164 39   Download

 • Backup and Restore a DataBase Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu một chút lý thuyết về backup và restore database trong SQL Server. Chiến Lược Phục Hồi Dữ Liệu (Data Restoration Strategy) Có một điều mà chúng ta phải chú ý là hầu như bất kỳ database nào cũng cần được phục hồi vào một lúc nào đó trong suốt chu kỳ sống của nó.

  pdf5p camry1357 25-12-2010 104 28   Download

 • Tham khảo tài liệu 'backup and restore a database- p4', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p camry1357 25-12-2010 83 26   Download

 • Recovery Manager Reference is intended for database administrators who perform the following tasks: - Back up, restore, and recover Oracle databases - Perform maintenance on backups and copies of database files To use this document, you need to know the following: - Relational database concepts and basic database administration as described in Oracle Database Concepts and the Oracle Database Administrator's Guide - Basic RMAN concepts and tasks as described in Oracle Database Backup and Recovery Basics - The operating system environment under which you are running Oracle...

  pdf372p thuxuan 03-08-2009 100 26   Download

 • Tham khảo tài liệu 'backup and restore a database- p3', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p camry1357 25-12-2010 70 24   Download

 • Tham khảo tài liệu 'backup and restore a database- p2', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p camry1357 25-12-2010 77 23   Download

 • .Oracle Database 11g: A Beginner’s Guide Ian Abramson Michael Abbey Michael J. Corey Michelle Malcher New York Chicago San Francisco Lisbon London Madrid Mexico City Milan New Delhi San Juan Seoul Singapore Sydney TorontoDatabase Fundamentals,

  pdf433p bongbong_hong 18-12-2012 128 28   Download

 • The role of Database Administrator (DBA) has become a key to success in today’s highly complex database systems. The best DBAs work behind the scenes, but are in the spotlight when critical issues arise. They plan, create, and maintain databases to ensure that the databases meet the data manage- ment needs of the business. DBAs also monitor the databases for perfor- mance issues and work to prevent unscheduled downtime. Being an effective DBA requires a broad understanding of the architecture of Oracle databases and expertise in solving system-related problems.

  pdf840p minhthanh 11-08-2009 162 19   Download

 • Sao lưu và phục hồi dữ liệu với Cobian Backup Bảo mật dữ liệu cho máy tính là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, việc tạo ra những bản sao của các dữ liệu để đề phòng trường hợp xấu có thể xảy ra cũng quan trọng không kém. Phần mềm miễn phí sau đấy có thể sao lưu và khôi phục dữ liệu rất tốt.

  pdf5p camry1357 25-12-2010 91 20   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản