Bacterial cellulose

Xem 1-15 trên 15 kết quả Bacterial cellulose
 • Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu việc cố định tế bào vi khuẩn Oenococcus oeni S1 trên một số chất mang để lên men malolactic, ứng dụng lên men rượu vang hai giai đoạn. Kết quả thu được như sau:- Chất mang Bacterial cellulose (BC) có nhiều ưu thế hơn chất mang truyền thống alginate trong kỹ thuật cố định tế bào vi khuẩn Oenococcus oeni và hoàn toàn phù hợp các yêu cầu của chất mang trong kỹ thuật cố định tế bào vi khuẩn.

  pdf7p tuanlocmuido 13-12-2012 60 14   Download

 • Tiểu luận môn Ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghệ thực phẩm: Công nghệ sản xuất Bacterial Cellulose trình bày tổng quan về thạch dừa, sơ đổ quy trình công nghệ lên men thạch dừa , sản phẩm thạch dừa. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tài liệu. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu của mình.

  pdf27p huynhtrang190890 20-11-2016 14 4   Download

 • Trong bài báo này, tác giả trình bày kết quả nghiên cứu điều kiện lên men sử dụng vi khuẩn Acetorbacter xylinum BC16 tổng hợp bacterial cellulose trên môi trường phụ phẩm thơm và môi trường Whey protein. Bằng phương pháp tối ưu hóa hàm đa mục tiêu đã tìm được các điều kiện lên men tối ưu thu nhận cellulose vi khuẩn (BC) đạt hiệu quả.

  pdf11p uocvong02 24-09-2015 14 3   Download

 • Nghiên cứu này nhằm thử nghiệm cố định tế bào vi khuẩn A. xylinum trên giá thể cellulose vi khuẩn do chính nó sản sinh ra để tạo chế phẩm phục vụ nhân giống nhanh và hiệu quả hơn. Ở khía cạnh ứng dụng, tác giả tiến hành thăm dò sử dụng BC làm màng thực phẩm (màng bao xúc xích, màng bảo quản dừa tươi và bảo quản thịt tươi sơ chế tối thiểu) và chất ổn định sữa chua uống.

  pdf8p uocvongxua08 31-08-2015 44 12   Download

 • TÓM TẮT: Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu việc cố định tế bào vi khuẩn Lactococcus lactis trên chất mang cellulose vi khuẩn (Bacterial Cellulose- BC) để ứng dụng lên men thu nhận bacteriocin và bảo quản thịt tươi sơ chế tối thiểu. Kết quả thu được như sau: - Hiệu quả sử dụng chế phẩm tế bào vi khuẩn cố định trên BC để lên men thu nhận bacteriocin khá cao: có thể tái sử dụng 9-10 lần mà vẫn đảm bảo về mặt...

  pdf10p heoxinhkute9 09-11-2010 230 94   Download

 • Trong môi trường lỏng, sau 24h nuôi cấy sẽ xuất hiện một lớp đục trên bề mặt, phía dưới có những sợi tơ nhỏ hướng lên. Sau 36 – 48h, hình thành một lớp trong và ngày càng dày [Lê Thị Khánh Vân, 1985]. Hình 2.3: Vi khuẩn Acetobacter xylinum [24; 31] 2.2.2.

  pdf10p zues03 19-06-2011 165 80   Download

 • Acid bổ sung (để đạt pH = 4,5) Hình 4.6: Biểu đồ so sánh trọng lƣợng BC thô khi thay đổi acid bổ sung đến pH = 4,5 Qua bảng số liệu 4.9 và kết quả xử lí thống kê bằng trắc nghiệm F và LSD (phụ lục 5), chúng tôi thấy không có sự khác biệt ý nghĩa về mặt thống kê giữa trọng lượng BC thô được tạo ra từ các môi trường bổ sung các loại acid khác nhau. Từ đây có thể kết luận rằng vai trò của acid acetic chỉ là chất điều chỉnh pH,...

  pdf7p zues03 19-06-2011 80 30   Download

 • Nghiên cứu này nhằm khảo sát khả năng lên men BC trên nhiều loại nguyên liệu, ảnh hưởng của nguồn cơ chất và kiểu lên men đến năng suất và chất lượng cellulose vi khuẩn. Kết quả thu được như sau: - Có thể lên men sản xuất BC từ rỉ đường, nước mía, dịch thải trái cây. Chủng BC16 thích hợp cho cả 2 kiểu lên men trên môi trường rỉ đường, BC17 với nước mía, BC18 với dịch trái cây.

  pdf6p tuanlocmuido 13-12-2012 32 13   Download

 • Trong nghiên cứu này, tác giả tạo màng Bacterial Cellulose (BC) cố định bạc nano làm màng lọc nước uống nhiễm khuẩn. Màng BC hấp phụ bạc nano (BC-Ag) nồng độ 20 ppm trong thời gian 90 phút, sau đó rửa sạch và sấy ở 60 0C trong 40 phút. Ảnh chụp SEM cho thấy các hạt bạc nano phân tán đều và bám chắc vào màng BC. Kết quả lọc nước cho thấy màng BC-Ag có khả năng tiêu diệt 100% vi khuẩn có trong nước.

  pdf9p lalala05 30-11-2015 8 1   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu việc cố định tế bào vi khuẩn Lactococcus lactis trên chất mang cellulose vi khuẩn (Bacterial Cellulose- BC) để ứng dụng lên men thu nhận bacteriocin và bảo quản thịt tươi sơ chế tối thiểu. Kết quả thu được như sau: - Hiệu quả sử dụng chế phẩm tế bào vi khuẩn cố định trên BC để lên men thu nhận bacteriocin khá cao: có thể tái sử dụng 9-10 lần mà vẫn đảm bảo về mặt......

  pdf10p phalinh19 22-08-2011 56 22   Download

 • Màng sinh học ( Bacterial cellulose; Biocellulose; BC) có cấu trúc và đặc tính rất giống với cellulose của thực vật (gồm các phân tử glucose liên kết với nhau bằng liên kết β-1,4 glucorit) cellulose vi khuẩn khác với cellulose thực vật ở chỗ: không chứa các hợp chất cao phân tử như: ligin, hemicellulose, peptin và sáp nến…do vậy chúng có những đặc tính vượt trội với độ dẻo dai, bề chắc.

  doc34p doimantangsoi556 18-08-2011 66 24   Download

 • Bài báo nghiên cứu việc ứng dụng các chế phẩm tế bào vi khuẩn Corynebacterium sp. cố định trên một số chất mang alginate, Bacterial Cellulose (BC) và phức Bacterial Cellulose- Alginate (BC-A) để ứng dụng lên men thu nhận lysine.

  pdf5p kiepnaybinhyen_00 26-11-2015 12 5   Download

 • In the present study intestinal delivery systems resistant to gastric juice, loaded with the probiotic bacteria Lactobacillus acidophilus LA14 and Bifidobacterium lactis BI07, were produced by the polyelectrolyte complexation. First, beads were prepared by the traditional extrusion method and nine formulations were developed using alginate as main carrier and the biopolymer, xanthan gum, as hydrophilic retardant polymer or the cellulose derivative, cellulose acetate phthalateDevelopment of microparticulate systems for intestinal delivery of Lactobacillus acidophilus and Bifidobacterium lactis.

  pdf8p nhoxtom 29-09-2015 17 3   Download

 • Sequence analysis of aPaenibacillussp. BP-23 recombinant clone coding for a previously described endoglucanase revealed the presence of an additional truncated ORF with homology to family 48 glycosyl hydrolases. The corres-ponding 3509-bp DNA fragment was isolated after gene walking and cloned inEscherichia coliXl1-Blue for expres-sion and purification. The encoded enzyme, a cellulase of 1091 amino acids with a deduced molecular mass of 118 kDa and a pI of 4.

  pdf7p fptmusic 16-04-2013 13 2   Download

 • Gaseous injection of sulfur dioxide was beginning in 1993 and is a part of the quick-germ (QG) and quick-fiber (QF) techniques currently being devel- oped. There is revived interest in the use of special corn hybrids high in starch, though their use is still not widespread. Membrane filtration and yeast immobilization were being used in some plants in 1993, but their use, contrary to expectations, has not increased. Bacterial fermentation is still not used commercially, nor is cellulosic conversion of corn fiber.

  pdf22p loixinloi 08-05-2013 33 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản