Bài báo cáo thực tập

Tham khảo và download 11 Bài báo cáo thực tập chọn lọc sau:
 • Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, bài báo cáo thực tập "Bài toán quản lý bán hàng máy tính linh kiện và các thiết bị văn phòng dựa trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access và ngôn ngữ lập trình Visual Basic" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về công ty cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển nhân lực quốc tế, khảo sát hệ thống bài toán quản lý bán hàng máy tính và thiết bị văn phòng công ty cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển nh...

  doc57p clackpy 04-11-2015 75 27   Download

 • Một số vấn đề lý luận về thương lượng và thỏa ước lao động tập thể, quy trình thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật về quy trình thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể là những nội dung chính trong 3 chương thuộc bài báo cáo thực tập "Quy trình thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp l...

  doc42p hanthebao 25-01-2016 40 19   Download

 • Vốn và hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp trong cơ chế thị trường, phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Không Sáu Tám, giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty là những nội dung chính trong 3 chương của bài báo cáo thực tập "Phân tích tình hình sử dụng vốn của doanh nghiệp" dưới đây.

  doc64p tranchauminhduc93 29-03-2016 37 20   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo thực tập "Phân công lao động theo giới trong gia đình vùng nông thôn thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước" do sinh viên Tăng Tùng Lâm để nắm bắt được quan niệm của người dân nới đây về sự phân công lao động giữa vợ và chồng trong gia đình.

  doc96p lnghanoi 20-09-2015 22 10   Download

 • Báo cáo thực tập: Báo cáo tổ chức công tác kế toán tại công ty tnhh titan hoa hằng Thái Nguyên, mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung trong báo cáo và vận dụng kiến thức vào làm bài luận cùng chủ đề của mình thật tốt.

  pdf62p kimkhanhkh 17-03-2014 152 64   Download

 • Mục đích nghiên cứu của báo cáo thực tập "Thiết kế - xây dựng phần mềm quản lý thư viện" nhằm xây dựng được phần mềm quản lý thư viện và website tra cứu sách thư viện cho trường Cao đẳng Công Nghiệp Tuy Hòa. Đề tài này trình bày nội dung được chia làm 7 chương. Mời các bạn cùng tham khảo và vận dụng kiến thức vào làm thật tốt bài báo cáo cùng chủ đề của mình.

  pdf79p canhdangxuan 04-04-2014 282 130   Download

 • Báo cáo thực tập dưới đây gồm 3 phần: Phần 1 Tổng quan về Công ty cổ phần nông lâm sản Kim Bôi, phần 2 tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phần 3 một số kiến nghị. Để nắm rõ nội dung cụ thể và vận dụng kiến thức vào bài báo cáo cùng chủ đề của mình, mời các bạn cùng tham khảo báo cáo dưới đây.

  pdf21p kevinle124 30-05-2014 124 35   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 3 chương, báo cáo thực tập "Tổ chức thực hiện giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại Công ty Giao nhận Vận chuyển Hà Thành chi nhánh Hải Phòng" trình bày khái quát về Công ty Giao nhận Vận chuyển Hà Thành chi nhánh Hải Phòng, tổ chức thực hiện giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển tại Công ty Giao nhận Vận chuyển Hà Thành chi nhánh Hải Phòng,...

  doc30p anhdong0110 03-12-2015 70 35   Download

 • Báo cáo thực tập "Hạch toán tiền lương và bảo hiểm xã hội tại Công ty TNHH Dệt may Thái Sơn" có kết cấu nội dung gồm 3 chương, nội dung bài báo cáo trình bày về cơ sở lý luận chung về tiền lương và các khoản trích theo lương, thực trạng công tác hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương, một số ý kiến và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.

  pdf85p linhhan3693ngayngo 30-12-2015 59 23   Download

 • Báo cáo thực tập "Địa Vật lý" có kết cấu nội dung gồm 4 chương: Chương 1 thăm dò trọng lực, chương 2 thăm dò điện, chương 3 thăm dò từ, chương 4 thăm dò phóng xạ. Tham khảo nội dung bài báo cáo để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

  doc34p clackpy 12-01-2016 36 11   Download

 • Báo cáo thực tập "Quá trình và thiết bị - Phòng thí nghiệm năng lượng sinh học" được thực hiện nhằm nghiên cứu ethanol từ rơm rạ, tổng quan về phòng thí nghiệm, quy trình công nghệ, một số sự cố và khắc phục trong quá trình vận hành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  doc47p clackpy 22-01-2016 32 9   Download

Đồng bộ tài khoản