Bài giảng chính sách tài khóa

Xem 1-20 trên 239 kết quả Bài giảng chính sách tài khóa
 • Bài giảng Chính sách tài khóa nhằm trình bày các nội dung chính: khái niệm về tổng cầu trong nền kinh tế mở, mô hình số nhân trong nền kinh tế mở, và chính sách tài khóa. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf46p acc_12 01-04-2014 21 7   Download

 • Bài giảng 14 Chính sách tài khóa ở các nước đang phát triển Chính sách tài khóa mở rộng Macroeconomics Fall 2 2010 1 Chính sách tài khóa thu hẹp 3 Chính sách tài khóa thuận và nghịch chu kỳ Kaminsky, Reinhart và Vegh 2004 • Ở các nước phát triển, chính sách tài khóa thường nghịch chu kỳ. • Ở các nước đang phát triển, chính sách tài khóa thường thuận chu kỳ. • Chính sách tài khóa cần đi “ngược chiều gió” hơn là xuôi theo chiều chu kỳ kinh tế. ...

  pdf6p mymemory1212 16-02-2011 847 242   Download

 • Bài giảng 13 Chính sách tài khóa Lecture 13: Fiscal Policy Nội dung • Tổng cầu và chính sách tài khóa • Hiệu ứng số nhân • Chính sách kích cầu tài khóa 2009 Keynes và tổng cầu trong ngắn hạn • • Trong ngắn hạn, tổng thu nhập của quốc gia phụ thuộc vào việc các hộ gia đình, các doanh nghiệp và chính phủ muốn chi tiêu bao nhiêu. Mọi người càng muốn chi tiêu, càng nhiều hàng hóa càng có thể được sản xuất.

  pdf6p mymemory1212 16-02-2011 383 140   Download

 • Bài giảng Chính sách tài khóa và ngoại thương trình bày các dạng chính sách tài khóa, chính sách tài khóa mở rộng, chính sách tài khóa thu hẹp. Những khó khăn của chính sách tài khóa.

  pdf10p top_12 21-04-2014 17 4   Download

 • Chính sách tài khoá là chính sách thu chi của Chính phủ hay còn gọi là chính sách ngân sách như thuế, phát hành trái phiếu chính phủ, tín phiếu kho bạc.... các nội dung này sẽ được trình bày qua bài giảng. Chúc các bạn học tốt.

  pdf82p seven_12 10-03-2014 13 7   Download

 • Tổng cầu (AD). Khi chi tiêu mong muốn thay đổi, đường tổng cầu dịch chuyển, gây ra những biến động ngắn hạn về sản lượng và việc làm. Chính sách tài khóa và tiền tệ có thể giảm nhẹ những biến động của tổng cầu và nhờ vậy ổn định nền kinh tế.

  pdf71p phamphat94 08-12-2013 36 3   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'kinh tế vĩ mô chương 3: tổng cầu và chính sách tài khoá', kinh tế - quản lý, kinh tế học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p cubibot 25-07-2010 1117 322   Download

 • Bài giảng Tài chính công và chính sách tài khóa của PGS.TS Sử Đình Thành nội dung gồm có: tài chính công, ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa. Để nắm rõ chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf16p nhaanlanhx 22-05-2011 352 174   Download

 • Mục tiêu trình bày của Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4: Tổng cầu và chính sách tài khóa nhằm nêu tổng cầu và sản lượng cân bằng, các biện pháp nhằm giảm thâm hụt ngân sách, tổng cầu nền kinh tế mở, chính sách tài khóa và thoái lui đầu tư.

  ppt33p orange_12 03-06-2014 50 24   Download

 • Bài giảng Chuyên đề: Kinh tế vĩ mô của Việt Nam 2010-2011 và chính sách tài khóa tiền tệ thắt chặt trình bày nguyên nhân lạm phát cao 2010, chính sách tài khóa và nội dung chính sách tài khóa, các công cụ của chính sách tài khóa, chức năng và vai trò của thuế, hệ thống thuế, chi ngân sách nhà nước là gì, chính sách tài khóa thắt chặt và một số nội dung khác.

  ppt50p hoahue91 21-07-2014 20 15   Download

 • Chương 3 Tổng cầu và chính sách tài khóa trình bày các nội dung như sau: các thành phần của tổng cầu, những giao động của tổng cầu và chính sách tài khóa.

  pdf28p ten_12 07-02-2014 32 9   Download

 • Bài 7 Tổng cầu và chính sách tài khóa gồm các nội dung: Phương pháp tiếp cận thu nhập chi tiêu. Mô hình xác định sản lượng cân bằng dựa trên lý thuyết tổng chi tiêu. Mô hình tổng chi tiêu và đường tổng cầu. Chính sách tài khóa.

  pdf73p hohanhnhi 10-01-2014 83 6   Download

 • Sau khi học xong chương 4 AD & Chính sách tài khóa nằm trong bài giảng kinh tế vĩ mô sinh viên có kiến thức về các dạng chính sách tài khóa như chính sách tài khóa mở rộng và chính sách tài khóa thu hẹp, những khó khăn của chính sách tài khóa, mối quan hệ giữa thu, chi ngân sách đối với AD.

  pdf10p little_12 23-06-2014 17 6   Download

 • Bài giảng Phân cấp tài khóa nhằm trình bày các nội dung chính: nêu bốn cấp chính quyền tại Việt Nam, các mức độ và hình thức phân cấp, chính sách phân cấp tài khóa và phân cấp ngân sách tại Việt Nam. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  pdf56p acc_12 01-04-2014 13 5   Download

 • Bài giảng Phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ năm 2011 trình bày CSTK – CSTT và sự phối hợp chính sách, lý thuyết về sự phối hợp CSTK và CSTT. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

  ppt44p hoahue91 26-07-2014 79 5   Download

 • Kết cấu chương 5 Tác động của chính sách tài khóa thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô trình bày về giải thích tổng chi tiêu dự kiến của nền kinh tế phụ thuộc vào những nhân tố nào, xác định mức sản lượng cân bằng và cơ chế điều chỉnh, phân tích ảnh hưởng của sự thay đổi chi tiêu chính phủ và thuế tới sản lượng cân bằng.

  pdf9p thick_12 14-07-2014 14 3   Download

 • Chương 3 Tổng cầu và chính sách tài khóa thuộc bài giảng Kinh tế học vĩ mô nhằm phân tích các yếu tố cấu thành tổng chi tiêu (tổng cầu) và cách xác định mức thu nhập cân bằng của nền kinh tế, phân tích và làm nổi bật các công cụ và mục tiêu của chính sách tài khóa, chỉ ra được các giải pháp để tài trợ cho thâm hụt ngân sách nhà nước.

  pdf11p narrow_12 16-07-2014 16 2   Download

 • Đại khủng hoảng kinh tế 1929-1933. Cơ chế tự điều chỉnh của thị trường mà trường phái Cổ điển ủng hộ đã thất bại Keynes viết cuốn Lý thuyết chung về việc làm, lãi suất, và tiền tệ đã nhấn mạnh tới vai trò của chính phủ trong việc giúp ổn định sản lượng.

  ppt52p buiduongson3 08-05-2010 503 228   Download

 • Chương 8 Tài chính công thuộc bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ, trong chương này người học sẽ đi vào tìm hiểu các nội dung sau: Những vấn đề cơ bản tài chính công, ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa.

  pdf38p tienthanhcong7892 28-05-2014 12 3   Download

 • I Phương pháp tiếp cận thu nhập – chi tiêu Ý tưởng chính Trong bất cứ một năm cụ thể nào, thì mức GDP thực tế sẽ được xác định phần lớn bởi mức chi tiêu của cả nền kinh tế Giả định quan trọng P,w không thay đổi Nền kinh tế còn nhiều nguồn lực chưa sử dụng → AS nằm ngang, AD quyết định mức sản lượng của nền kinh tế Không xét ảnh hưởng của thị trường tiền tệ tới thị trường hàng hóa ...

  ppt77p dahoaquan2509 30-07-2013 25 2   Download

Đồng bộ tài khoản