» 

Bài Giảng Chính Tả Lớp 1

 • Chính tả lớp 1 - CHUYỆN Ở LỚP

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên tiểu học - Chính tả lớp 1 - CHUYỆN Ở LỚP.

  pdf 4p umeox1209 29-11-2010 243 42

 • Chính tả lớp 1 - TRƯỜNG EM

  Học sinh chép lại đúng và đẹp đoạn: “Trường học là … như anh em” -Điền đúng vần ai- ay; c- k -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 5p umeox1209 29-11-2010 214 47

 • Chính tả lớp 1 - BÀN TAY MẸ

  Học sinh chép lại đúng và đẹp bài thơ: “Bàn tay mẹ” -Điền đúng vần: an- at; điền chữ: g- gh -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 5p umeox1209 29-11-2010 191 41

 • Chính tả lớp 1 - CÁI BỐNG

  Học sinh chép lại đúng và đẹp bài: Cái Bống -Điền đúng vần: anh- ach; điền vần: ng- ngh -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 5p umeox1209 29-11-2010 170 35

 • Chính tả lớp 1 - TẶNG CHÁU

  Học sinh chép lại đúng và đẹp bài thơ: “Tặng cháu” -Điền đúng chữ: n- l; dấu hỏi- dấu ngã -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 5p umeox1209 29-11-2010 181 34

 • Chính tả lớp 1 - CÂU ĐỐ

  Học sinh chép lại đúng và đẹp bài: Câu đố -Điền đúng chữ ch- tr; v- d- gi -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 5p umeox1209 29-11-2010 104 29

 • Chính tả lớp 1 - QUÀ CỦA BỐ

  Học sinh chép lại đúng và đẹp bài: Quà của bố -Điền đúng chữ s- x; vần im- iêm -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 5p umeox1209 29-11-2010 132 18

 • Chính tả lớp 1 - NGÔI NHÀ

  Học sinh chép lại đúng và đẹp bài: Ngôi nhà -Điền đúng vần iêu- yêu; chữ c- k -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 5p umeox1209 29-11-2010 108 18

 • Chính tả lớp 1 - MỜI VÀO

  Học sinh chép lại đúng và đẹp bài: Mời vào -Điền đúng vần: ong- oong; chữ: ng- ngh -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 4p umeox1209 29-11-2010 68 17

 • Chính tả lớp 1 - HOA SEN

  Học sinh chép lại đúng và đẹp bài: Hoa sen -Điền đúng vần en- oen; chữ g- gh -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 5p umeox1209 29-11-2010 128 14

 • Chính tả lớp 1 - NHÀ BÀ NGOẠI

  Học sinh chép lại đúng và đẹp bài: Nhà bà ngoại -Điền đúng vần ăm- ăp; điền chữ: c- k -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 5p umeox1209 29-11-2010 102 13

 • Chính tả lớp 1 - KỂ CHO BÉ NGHE

  Học sinh chép lại đúng và đẹp bài: Quyển vở của em -Điền đúng vần: ươc- ươt; chữ ng- ngh -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 5p umeox1209 29-11-2010 63 11

 • Chính tả lớp 1 - LŨY TRE

  Học sinh chép lại đúng và đẹp bài: Lũy tre -Điền đúng chữ n- l; dấu hỏi- dấu ngã -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 5p umeox1209 29-11-2010 88 11

 • Chính tả lớp 1 - MÈO CON ĐI HỌC

  Học sinh chép lại đúng và đẹp bài: Mèo con đi học -Điền đúng chữ: r- d- gi; vần iên- in -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 4p umeox1209 29-11-2010 88 9

 • Chính tả lớp 1 - HỒ GƯƠM

  Học sinh chép lại đúng và đẹp đoạn: “Cầu Thê Húc … cổ kính” -Điền đúng vần ươm- ươp; chữ c- k -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 5p umeox1209 29-11-2010 98 9

 • Chính tả lớp 1 - RƯỚC ĐÈN

  Học sinh chép lại đúng và đẹp bài: Rước đèn -Điền đúng chữ c- k; g- gh; ng- ngh -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 5p umeox1209 29-11-2010 143 9

 • Chính tả lớp 1 - LOÀI CÁ THÔNG MINH

  Học sinh chép lại đúng và đẹp bài này -Điền đúng vần ân- uân; g- gh -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 5p umeox1209 29-11-2010 65 8

 • Chính tả lớp 1 - CÂY BÀNG

  Học sinh chép lại đúng và đẹp đoạn: “Xuân sang đến hết” -Điền đúng vần oang- oac; chữ g- gh -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 5p umeox1209 29-11-2010 117 8

 • Chính tả lớp 1 - MẸ VÀ CÔ

  Học sinh chép lại đúng và đẹp khổ 1 bài: Mẹ và cô -Điền đúng vần uôi- ươi, chữ g- gh -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 5p umeox1209 29-11-2010 78 7

 • Chính tả lớp 1 - QUYỂN VỞ CỦA EM

  Học sinh chép lại đúng và đẹp bài: Quyển vở của em -Điền đúng vần: iêt- uyêt; chữ: ng- ngh -Viết đúng cự li, tốc độ, các chữ đều và đẹp II. Đồ dùng dạy học: -Bảng phụ đã chép sẵn bài. -Bộ đồ dùng học tập.

  pdf 5p umeox1209 29-11-2010 200 7

 • + Xem thêm 192 Bài Giảng Chính Tả Lớp 1 khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản