Bài giảng " chuong 2 vẽ các đối tượng 2d"

Xem 1-6 trên 6 kết quả Bài giảng " chuong 2 vẽ các đối tượng 2d"
 • Trong chương này trình bày các lệnh cơ bản vẽ các đối tượng 2D ( đường thẳng, cong, các biên dạng phức tạp) trong Solidworks để làm cơ sở cho thiết kế các đối tượng 3D được trình bày ở chương 4. Chương này chúng ta làm việc với các lệnh của các thanh công cụ Sketch, Sketch Relations. Sketch Entities, Sketch tools. Chú ý: Các đối tượng 2D chỉ thực hiện trên một mặt phảng vẽ phác thảo nào đó sau k hi đã mở Sketch......

  pdf8p doxuan 13-07-2009 672 259   Download

 • Trình bày các lệnh cơ bản vẽ các đối tượng 2D (đường thẳng, cong, các biên dạng phức tạp) trong Solidworks để làm cơ sở cho thiết kế các đối tượng 3D.

  pdf8p it_1111 21-11-2009 241 116   Download

 • Ví dụ: Muốn vẽ phác thảo một biên dạng như hình 3.2.B trước hết vẽ một nửa biên dạng như hình 3.2.a sau đó vẽ đường tâm và chọn tất cả bằng lệnh select cuối cùng dùng lệnh Mirror ta có hình 3.2b hoặc ta cũng có thể sử dụng phương án 2 vẽ đường tâm và kích hoạt lệnh Mirror trước sau đó vẽ biên dạng như ở hình 3.2.a, thì ta có kết quả biên dạng phác thỏa như ở hình 3.2.b

  pdf7p doxuan 13-07-2009 685 220   Download

 • rong ch-ơng này trình bày các lệnh cơ bản vẽ các đối t-ợng 2D (đ-ờng thẳng, cong, các biên dạng phức tạp) trong SolidWorks để làm cơ sở cho thiết kế các đối t-ợng 3D đ-ợc trình bày ở ch-ơng 4. Ch-ơng này chúng ta làm việc với các lệnh của các thanh công cụ Sketch, Sketch Relations, Sketch Entities, Sketch Tools. Chú ý: Các đối t-ợng 2D chỉ thực hiện trên một mặt phẳng vẽ phác thảo nào đó sau khi đã mở Sketch. 2.1. Vẽ đ-ờng thẳng Lệnh: Line Để vẽ một đoạn thẳng.

  pdf8p hsvn6368 01-10-2010 115 43   Download

 • Ch-ơng này trình bày các lệnh vẽ nhanh, chỉnh sửa các đối t-ợng 2D. 3.1. Lấy đối xứng Lệnh: Mirror Để vẽ các chi tiết có tính đối xứng. Để sử dụng lệnh này có thể kích vào biểu trên thanh công cụ Ketch t-ợng Tools hoặc từ menu Tools\Sketch Tools\Mirror nh- hình 3.1 Thao tác: + Ph-ơng án 1: Tr-ớc hết bạn phải vẽ đ-ờng tâm sau đó vẽ các đối t-ợng cần lấy đối xứng thì Solidwork sẽ tự lấy đối xứng.

  pdf7p hsvn6368 01-10-2010 67 16   Download

 • Tài liệu tham khảo Bài giảng thiết kế kỹ thuật_ Chương " Vẽ các đối tượng 2D", dành cho sinh viên đang theo học các chuyên ngành thiết kế đồ hoạ.

  pdf8p langtudatinh20888 04-01-2010 173 103   Download

Đồng bộ tài khoản