Bài giảng " chương 4 tạo các đối tượng 3d từ đối tượng 2d"

Xem 1-3 trên 3 kết quả Bài giảng " chương 4 tạo các đối tượng 3d từ đối tượng 2d"
  • Hầu hết các đối t-ợng 3D đều đ-ợc vẽ từ đối t-ợng 2D. Điều kiện cần để các đối t-ợng 2D có thể phát triển thành đối t-ợng 3D th-ờng là những đ-ờng cong đ-ợc vẽ trong 2D phải kín hoặc là đ-ờng một nét. Các đối t-ợng này th-ờng chỉ sử dụng đ-ợc để tạo các mô hình 3D khi ta đóng công cụ Sketch lại. 4.1.Tạo đối t-ợng 3D bằng cách kéo theo ph-ơng vuông góc với mặt chứa biên dạng.

    pdf10p hsvn6368 01-10-2010 92 27   Download

  • Hầu hết các đối tượng 3D đều được vẽ từ đối tượng 2D. Điều kiện cần để các đối tượng 2D có thể phát triển thành đối tượng 3D thường là những đường cong được vẽ trong 2D phải kín hoặc là đường một nét. Các đối tượng này thường chỉ sử dụng được để tạo các mô hình 3D khi ta đóng công cụ Sketch lại... DÙng để vẽ một khối 3 D từ biên dạng là một bản phác thảo 2D.......

    pdf10p doxuan 13-07-2009 836 278   Download

  • Hầu hết các đối tượng 3D đều được vẽ từ đối tượng 2D. Điều kiện cần để các đối tượng 2D có thể phát triển thành đối tượng 3D là những đường cong được vẽ trong 2D phải kie1n hoặc là đường một nét.

    pdf10p it_1111 21-11-2009 186 84   Download

Đồng bộ tài khoản