Bài giảng " chương 6 tạo các đường và mặt phức tạp trong không gian và mặt"

Xem 1-3 trên 3 kết quả Bài giảng " chương 6 tạo các đường và mặt phức tạp trong không gian và mặt"
  • Trong chương này trình bày các lệnh chủ yế tạo các đường cong từ đơn giản đến phức tạp chúng ứng dụng để tạo đường dẫn cho lệnh Sweep tạo các chi tiết phức tạp như lò xo, bề mặt ren của bu nông, các mặt soắn vít, bề mặt cánh tua bin và các bề mặt phức tạp khác.... Kích hoạt lẹnh Helix sau đó có thể đặt các thuộc tính như kiểu đường, chiều của đường xoắn vít...

    pdf14p doxuan 13-07-2009 392 109   Download

  • Tạo các đ-ờng và mặt phức tạp trong không gian và mặt Trong ch-ơng này trình bày các lênh chủ yếu tạo các đ-ờng cong từ đơn giản đến phức tạp chúng ứng dụng để tạo đ-ờng dẫn cho lệnh Sweep tạo các chi tiết phức tạp nh- lò so, bề mặt ren của bu nông, các mặt soắn vít, bề mặt cánh tua bin và các bề mặt phức tạp khác. 6.1.Tạo đ-ờng cong xoắn vít Lệnh : Helix Lệnh này tạo các đ-ờng cong dạng xoắn ốc.

    pdf14p hsvn6368 01-10-2010 90 14   Download

  • Trình bày các lệnh chủ yếu tạo đường cong từ đơn giản đến phức tạp. Chúng ứng dụng để tạo đường dẫn cho lệnh Sweep tạo các chi tiết phức tạp như lò so, bề mặt ren của bu lông...

    pdf14p it_1111 21-11-2009 144 56   Download

Đồng bộ tài khoản