Bài giảng Công nghệ phần mềm

Xem 1-20 trên 654 kết quả Bài giảng Công nghệ phần mềm
 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng công nghệ phần mềm : thiết kế và lập trình part 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p zues09 07-07-2011 90 20   Download

 • Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Phần 3: Phương pháp xác định yêu cầu người dùng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về yêu cầu phần mềm, quy trình xác định yêu cầu phần mềm, công cụ và phương pháp đặc tả yêu cầu phần mềm, nguyên lý phân tích yêu cầu sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p doinhugiobay_04 27-11-2015 63 15   Download

 • Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, công nghệ phần mềm, quy trình công nghệ phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf38p doinhugiobay_15 25-02-2016 39 15   Download

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm nâng cao: Vòng đời và các mô hình phát triển phần mềm bao gồm những nội dung về Software life-cycle; quy trình phát triển phần mềm; các mô hình phát triển phần mềm như mô hình tuyến tính, mô hình chế thử, mô hình phát triển ứng dụng nhanh, các mô hình tiến hóa, mô hình phát triển đồng thời, mô hình hướng thành phần.

   

  pdf39p ngkhacvu 22-05-2015 58 13   Download

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 Phần mềm và công nghệ phần mềm nêu tầm quan trọng và sự tiến bộ của phần mềm, các giai đoạn phát triển của phần mềm, những ứng dụng của phần mềm, những khó khăn và phần mềm hiện nay, đặc trưng phát triển và vận hành phần mềm.

  pdf61p thick_12 12-07-2014 44 10   Download

 • Chương 3 Thiết kế phần mềm thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: khái niệm thiết kế phần mềm, vai trò của thiết kế phần mềm, quá trình thiết kế phần mềm, cơ sở của thiết kế phần mềm, mô tả thiết kế phần mềm.

  pdf75p thick_12 12-07-2014 46 10   Download

 • Kết cấu chương 4 Lập trình thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: khái niệm ngôn ngữ lập trình, đặc trưng của ngôn ngữ lập trình, lựa chọn ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ lập trình và sự ảnh hưởng tới công nghệ phần mềm.

  pdf51p thick_12 12-07-2014 52 10   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 5 Xác minh và thẩm định thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: mục đích của thẩm định và xác minh, khái niệm về thẩm định và xác minh tĩnh, thẩm định và xác minh động, thử nghiệm chức năng và thử nghiệm cấu trúc.

  pdf42p thick_12 12-07-2014 37 10   Download

 • Kết cấu chương 6 Quản lý dự án phần mềm thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: đại cương về dự án phần mềm, mục tiêu của quản lý dự án phát triển phần mềm, các bước trong quản lý dự án phát triển phần mềm.

  pdf28p thick_12 12-07-2014 29 10   Download

 • Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Chương 5: Kiểm thử (Testing)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểm thử phần mềm, một số đặc điểm của kiểm thử phần mềm, tại sao kiểm thử lại cần thiết, quy trình kiểm thử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf37p doinhugiobay_15 25-02-2016 28 10   Download

 • Mục tiêu của chương 2 Phân tích và đặc tả yêu cầu thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: đại cương phân tích và đặc tả yêu cầu, nghiên cứu khả thi, nền tảng của phân tích yêu cầu, các nguyên lý phân tích, mô hình hóa đặc tả yêu cầu.

  pdf57p thick_12 12-07-2014 46 9   Download

 • Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Chương 4: Cài đặt phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu, kỹ năng lập trình, phương pháp lập trình, kiến trúc mô hình 1 lớp, 2 lớp, 3 lớp, sử dụng công cụ visual source safe để tổ chức, quản lý, chia sẻ source code. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p doinhugiobay_15 25-02-2016 35 9   Download

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm - Chương 3 trình bày về khảo sát và phân tích yêu cầu phần mềm. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm: Thu thập yêu cầu phần mềm, phân tích yêu cầu, đặc tả yêu cầu, xét duyệt yêu cầu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf101p allbymyself_07 01-02-2016 35 8   Download

 • Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Chương 2: Xác định và phân tích yêu cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giai đoạn khảo sát hiện trạng, xác định và thu thập yêu cầu, phân tích yêu cầu (Mô hình hóa yêu cầu). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf56p doinhugiobay_15 25-02-2016 33 8   Download

 • Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Chương 3: Thiết kế Phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế giao diện, thiết kế xử lý, thiết kế dữ liệu (lưu trữ). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf80p doinhugiobay_15 25-02-2016 19 8   Download

 • Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Chương 7: Vận hành và bảo trì phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảo trì phần mềm là gì, tại sao cần phải bảo trì, phân loại các kiểu bảo trì, khó khăn, các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí bảo trì, bảo trì phần mềm hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p doinhugiobay_15 25-02-2016 23 8   Download

 • Mục tiêu của chương 2 Xác định yêu cầu thuộc Bài giảng Công nghệ phần mềm nhằm trình bày về bài toán, mục tiêu và kết quả của xác định yêu cầu. Mô tả yêu cầu, phân loại yêu cầu, các bước xác định yêu cầu. Phân tích - Mô hình hoá yêu cầu.

  ppt62p xuanlan_12 25-04-2014 36 7   Download

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Các kiến trúc phần mềm được thực hiện nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về tổ chức của hai mô hình căn bản của các hệ thống doanh nghiệp – xử lý tuần tự (batch processing) và xử lý giao tác (transaction processing); kiến trúc trừu tượng của các hệ thống quản lý tài nguyên; trình soạn thảo tổng quát dưới góc độ các hệ thống xử lý sự kiện; cấu trúc của các hệ thống xử lý ngôn ngữ.

  ppt36p cocacola_06 04-11-2015 30 7   Download

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm do ThS. Đinh Thị Lương biên soạn bao gồm những nội dung về tổng quan công nghệ phần mềm, quy trình xây dựng phần mềm, yêu cầu hệ thống, quy trình xác định yêu cầu, các mô hình hệ thống, thiết kế kiến trúc, thiết kế giao diện người dùng và một số nội dung khác.

  ppt326p cocacola_08 14-11-2015 35 7   Download

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 0 do ThS. Trần Sơn Hải biên soạn sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu được về mục tiêu môn học; nội dung môn học; tài liệu tham khảo và cách thức đánh giá kết quả học tập. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt5p cocacola_10 28-11-2015 31 7   Download

Đồng bộ tài khoản