Bài giảng Công nghệ phần mềm

Xem 1-20 trên 581 kết quả Bài giảng Công nghệ phần mềm
 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng công nghệ phần mềm : thiết kế và lập trình part 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p zues09 07-07-2011 95 21   Download

 • Chương 3 Thiết kế phần mềm thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: khái niệm thiết kế phần mềm, vai trò của thiết kế phần mềm, quá trình thiết kế phần mềm, cơ sở của thiết kế phần mềm, mô tả thiết kế phần mềm.

  pdf75p thick_12 12-07-2014 48 10   Download

 • Nội dung cơ bản của chương 5 Xác minh và thẩm định thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: mục đích của thẩm định và xác minh, khái niệm về thẩm định và xác minh tĩnh, thẩm định và xác minh động, thử nghiệm chức năng và thử nghiệm cấu trúc.

  pdf42p thick_12 12-07-2014 38 11   Download

 • Kết cấu chương 6 Quản lý dự án phần mềm thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: đại cương về dự án phần mềm, mục tiêu của quản lý dự án phát triển phần mềm, các bước trong quản lý dự án phát triển phần mềm.

  pdf28p thick_12 12-07-2014 30 10   Download

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 1 Phần mềm và công nghệ phần mềm nêu tầm quan trọng và sự tiến bộ của phần mềm, các giai đoạn phát triển của phần mềm, những ứng dụng của phần mềm, những khó khăn và phần mềm hiện nay, đặc trưng phát triển và vận hành phần mềm.

  pdf61p thick_12 12-07-2014 46 10   Download

 • Mục tiêu của chương 2 Phân tích và đặc tả yêu cầu thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: đại cương phân tích và đặc tả yêu cầu, nghiên cứu khả thi, nền tảng của phân tích yêu cầu, các nguyên lý phân tích, mô hình hóa đặc tả yêu cầu.

  pdf57p thick_12 12-07-2014 48 9   Download

 • Kết cấu chương 4 Lập trình thuộc bài giảng Công nghệ phần mềm trình bày các kiến thức cơ bản như: khái niệm ngôn ngữ lập trình, đặc trưng của ngôn ngữ lập trình, lựa chọn ngôn ngữ lập trình, ngôn ngữ lập trình và sự ảnh hưởng tới công nghệ phần mềm.

  pdf51p thick_12 12-07-2014 58 10   Download

 • Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Chương 1: Tổng quan về công nghệ phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm cơ bản, công nghệ phần mềm, quy trình công nghệ phần mềm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf38p doinhugiobay_15 25-02-2016 40 16   Download

 • Mục tiêu của chương 2 Xác định yêu cầu thuộc Bài giảng Công nghệ phần mềm nhằm trình bày về bài toán, mục tiêu và kết quả của xác định yêu cầu. Mô tả yêu cầu, phân loại yêu cầu, các bước xác định yêu cầu. Phân tích - Mô hình hoá yêu cầu.

  ppt62p xuanlan_12 25-04-2014 40 7   Download

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 7 Sưu liệu trình bày về đại cương sưu liệu; sưu liệu người dùng; mô tả chức năng như phác thảo yêu cầu của hệ thống, phác thảo mục đích của người thiết kế hệ thống, vẻ sơ đồ là tốt nhất.

  pdf17p thick_12 12-07-2014 41 6   Download

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Chương 0 do ThS. Trần Sơn Hải biên soạn sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu được về mục tiêu môn học; nội dung môn học; tài liệu tham khảo và cách thức đánh giá kết quả học tập. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  ppt5p cocacola_10 28-11-2015 34 7   Download

 • Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Chương 7: Vận hành và bảo trì phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Bảo trì phần mềm là gì, tại sao cần phải bảo trì, phân loại các kiểu bảo trì, khó khăn, các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí bảo trì, bảo trì phần mềm hướng đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p doinhugiobay_15 25-02-2016 25 9   Download

 • Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Phần 3: Phương pháp xác định yêu cầu người dùng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về yêu cầu phần mềm, quy trình xác định yêu cầu phần mềm, công cụ và phương pháp đặc tả yêu cầu phần mềm, nguyên lý phân tích yêu cầu sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p doinhugiobay_04 27-11-2015 68 15   Download

 • Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Chương 2: Xác định và phân tích yêu cầu" cung cấp cho người học các kiến thức: Giai đoạn khảo sát hiện trạng, xác định và thu thập yêu cầu, phân tích yêu cầu (Mô hình hóa yêu cầu). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf56p doinhugiobay_15 25-02-2016 36 9   Download

 • Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Chương 3: Thiết kế Phần mềm" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế giao diện, thiết kế xử lý, thiết kế dữ liệu (lưu trữ). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf80p doinhugiobay_15 25-02-2016 23 9   Download

 • Bài giảng "Công nghệ phần mềm - Chương 5: Kiểm thử (Testing)" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm kiểm thử phần mềm, một số đặc điểm của kiểm thử phần mềm, tại sao kiểm thử lại cần thiết, quy trình kiểm thử,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf37p doinhugiobay_15 25-02-2016 33 12   Download

 • Nội dung cơ bản của Bài giảng Công nghệ phần mềm Chương 4 Thiết kế dữ liệu nhằm trình bày quá trình thiết kế,phân loại các màn hình giao diện, quá trình thiết kế, thiết kế màn hình chính, thiết kế màn hình tra cứu, thiết kế màn hình nhập liệu.

  ppt42p xuanlan_12 25-04-2014 32 5   Download

 • Nội dung của Bài giảng Công nghệ phần mềm Chương 6 Thiết kế xử lý nhằm trình bày khái niệm, phân loại, chiến lược thiết kế xử lý và thiết kế xử lý với mô hình 3 tầng. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  ppt26p xuanlan_12 25-04-2014 36 5   Download

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm: Thẩm định và kiểm định được biên soạn nhằm mục tiêu giúp cho các bạn biết được khái niệm thẩm định và kiểm định phần mềm; quy trình kiểm tra chương trình và vai trò của nó trong thẩm định và kiểm định; kĩ thuật kiểm định phân tích tĩnh.

  ppt28p cocacola_06 04-11-2015 26 6   Download

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm do ThS. Đinh Thị Lương biên soạn bao gồm những nội dung về tổng quan công nghệ phần mềm, quy trình xây dựng phần mềm, yêu cầu hệ thống, quy trình xác định yêu cầu, các mô hình hệ thống, thiết kế kiến trúc, thiết kế giao diện người dùng và một số nội dung khác.

  ppt326p cocacola_08 14-11-2015 37 7   Download

Đồng bộ tài khoản