Bài giảng Hệ điều hành Linux

Xem 1-20 trên 163 kết quả Bài giảng Hệ điều hành Linux
 • Nội dung chương 2 Cài đặt Centos trong bài giảng Hệ điều hành linux nhằm tóm tắt các bước cài đặt, cấu hình mạng, demo cài đặt, các mode hoạt động của Linux. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học nhanh.

  ppt9p xuanlan_12 25-04-2014 153 42   Download

 • Nội dung chính của chương 2 Dịch vụ DHCP, DNS trong bài giảng Hệ điều hành linux nhằm trình bày về dịch vụ DHCP, hoạt động của giao thức DHCP, thực hành bài Lab dịch vụ DHCP, giới thiệu dịch vụ DNS. Thực hành bài Lab dịch vụ DNS.

  ppt36p xuanlan_12 25-04-2014 77 23   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 1: Giới thiệu tổng quan giúp người học nắm được khái niệm Linux; lịch sử phát triển Linux; những đặc điểm chính; những mặt hạn chế; kiến trúc hệ thống Linux và các bản phân phối Linux. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf58p daihocquocgia32 22-07-2014 76 14   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Hệ điều hành linux Chương 2 Dịch vụ Telnet, SSH, VNC nhằm giới thiệu về dịch vụ TELNET, thực hành bài Lab dịch vụ TELNET, giới thiệu dịch vụ SSH, thực hành bài Lab dịch vụ SSH, giới thiệu dịch vụ VNC, thực hành bài Lab dịch vụ VNC.

  ppt8p xuanlan_12 25-04-2014 58 12   Download

 • Mục tiêu của chương 4 Dịch vụ web, web - DNS thuộc bài giảng Hệ điều hành linux nhằm giới thiệu dịch vụ web, thực hành bài Lab dịch vụ Web, Web DNS. HTTP là một giao thức cho phép Web browsers và Web Servers có thể giao tiếp với nhau. Nó chuẩn hoá các thao tác cơ bản mà một Web Server phải làm được.

  ppt11p xuanlan_12 25-04-2014 60 10   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux: Quản lý tiến trình trình bày các nội dung cơ bản như: Giới thiệu về tiến trình, các kiểu tiến trình, trạng thái của tiến trình, độ ưu tiên của các tiến trình,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf26p namthangtinhlang_01 03-11-2015 18 6   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về hệ điều hành Linux, giới thiệu về hệ điều hành Unix, kiến trúc hệ thống, các công cụ cơ bản trong chương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf38p namthangtinhlang_01 03-11-2015 18 7   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 2"  do Lê Ngọc Sơn biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Chuẩn bị cài đặt hệ điều hành Linux, phương thức cài đặt, quá trình cài đặt, giới thiệu một số tiện ích của chương chình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p doinhugiobay_02 13-11-2015 28 3   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 0" giới thiệu tới người đọc các thông tin cơ bản về môn học hệ điều hành, những ứng dụng của môn học, các nội dung chính của môn học,  phương thức đánh giá môn học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p doinhugiobay_02 13-11-2015 19 2   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 1"  cung cấp cho người học các kiến thức: GNU general public license , nội dung của GNU GPL , phần mềm miễn phí, một số đặc điểm chính, một số ưu điểm của Linux, hạn chế của Linux,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p doinhugiobay_02 13-11-2015 19 6   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 3" cung cấp cho người học các kiến thức: Cấu trúc các thư mục, đường dẫn, cú pháp lệnh, ký tự thay thế, tự động điều dòng lệnh, các lệnh thường sử dụng, các cờ, màu sắc lệnh LS,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf40p doinhugiobay_02 13-11-2015 23 4   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 5" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu vi, các mode làm việc, các lệnh khi ở command mode, các lệnh để lưu trữ file, các lệnh di chuyển trong command mode, di chuyển từ command mode sang edit mode,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf10p doinhugiobay_02 13-11-2015 22 2   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 6" cung cấp cho người học các nội dung: Các phần mềm trong linux, các tham số chính của rpm, truy vấn các gói đã cài, phụ thuộc khi cài phần mềm, xem thông số hệ thống, các bước cài đặt từ source,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf16p doinhugiobay_02 13-11-2015 23 2   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 7" cung cấp cho ngừi đọc các kiến thức: Định nghĩa users, công cụ quản lý users, cáu hình mặc định, chuyển users, chính sách về mật khẩu, thay đổi thời hạn sử dụng, bảo mật tài khoản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf21p doinhugiobay_02 13-11-2015 20 3   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 8" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu về file permission, cấu trúc phân quyền, biểu diễn dưới dạng số, ý nghĩa các quyền, thay đổi giá trị Umask, các quyền hạn đặc biệt,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf29p doinhugiobay_02 13-11-2015 20 2   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 9" cung cấp cho người học các kiến thức: Quá trình boot Linux, boot loader (boot manager), kernel image và initrd, tiến trình init và file inittab, tiến trình rc.sysinit. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p doinhugiobay_02 13-11-2015 14 2   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 10" cung cấp cho ngươi học các kiến thức: Tạo partition, các công cụ kiểm soát đĩa, Mount / Unmount, etc/fstab. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên công nghệ thông tin dùng tham tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf27p doinhugiobay_02 13-11-2015 16 2   Download

 • Bài giảng "Hệ điều hành Linux căn bản: Chương 11" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Program  và process, phân loại process, các đặc tính của process, các câu lệnh xem thông tin process, gửi tín hiệu đến cho process, can thiệp vào hoạt động,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf40p doinhugiobay_02 13-11-2015 10 2   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 4 cung cấp những kiến thức cơ bản về lập trình trên Linux. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quan về Shell, một số thao tác với Shell, Shell Script, lập trình C và C++ trong Linux.

  ppt35p youcanletgo_01 04-01-2016 30 5   Download

 • Bài giảng Hệ điều hành Linux - Chương 6 trình bày về mạng căn bản. Nội dung chi tiết của chương này gồm: Căn bản về TCP/IP, thiết bị mạng, cấu hình mạng TCP/IP, công cụ quản trị mạng, ứng dụng mạng, network File System (NFS). Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt21p youcanletgo_01 04-01-2016 15 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản