Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý

Xem 1-20 trên 926 kết quả Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý
 • Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý" được biên soạn giúp người học nắm được các khái niệm về hệ thống thông tin IS (HTTT), hệ thống thông tin quản lý MIS, phân loại, phương pháp phát triển, hệ quản trị cơ sở dữ liệu DBMS, mô hình dữ liệu quan hệ, phương pháp thiết kế CSDL. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt81p couple 20-06-2014 300 157   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 4 nhằm giới thiệu khái niệm, cấu trúc, vai trò, chất lượng và phân loại hệ thống thông tin quản lý. Bên cạnh đó, giới thiệu hệ thống thông tin tích hợp trong doanh nghiệp.

  ppt49p hoa_dai91 25-06-2014 117 49   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 cung cấp một số khái niệm cơ bản liên quan đến hệ thống thông tin và những ảnh hưởng của hệ thống thông tin đối với quản lý doanh nghiệp.

  ppt31p hoa_dai91 25-06-2014 107 42   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 trình bày nội dung ứng dụng CNTT, tạo ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên nắm được vai trò chính của HTTT, các giai đoạn đầu tư CNTT tại doanh nghiệp, các giai đoạn triển khai và ứng dụng ERP.

  ppt20p hoa_dai91 25-06-2014 73 37   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 nhằm cung cấp khái niệm một số yếu tố kỹ thuật có liên quan đến việc thiết kế một hệ thống thông tin giúp sinh viên nắm rõ các thành phần cơ bản của hệ thống thông tin.

  ppt14p hoa_dai91 25-06-2014 60 34   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 7 trình bày nội dung xây dựng và phát triển hệ thống thông tin. Sau khi đọc xong chương này, người đọc sẽ được cung cấp những kiến thức có liên quan đến việc thiết kế một hệ thống thông tin.

  ppt14p hoa_dai91 25-06-2014 55 20   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 có nội dung trình bày những giai đoạn ban đầu trong quá trình phát triển một hệ thống thông tin được máy tính hoá, giúp phân tích viên nghiên cứu hệ thống cùng với những ưu và nhược điểm của chúng và các nội dung khác.

  ppt65p hoa_dai91 25-06-2014 62 17   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 8 trình bày nội dung thương mại điện tử. Chương này nhằm cung cấp những kiến thức liên quan tới thương mại điện tử, phát triển chiến lược thương mại điện tử để tạo ra ưu thế cạnh tranh.

  ppt34p hoa_dai91 25-06-2014 42 17   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 có nội dung trình bày thiết kế cơ sở dữ liệu nhằm cung cấp một số yếu tố kỹ thuật có liên quan tới việc thiết kế một cơ sở dữ liệu trong hệ thống thông tin.

  ppt44p hoa_dai91 25-06-2014 46 16   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý Chương 4: Triển khai ứng dụng" do Th.S. Nguyễn Anh Hào biên soạn, trình bày các nội dung về: Xây dựng phần mềm - lập trình; kiểm tra chất lượng; cài đặt; chuyển đổi hệ thống; lập tài liệu; huấn luyện; hỗ trợ sử dụng; bảo trì; những thách thức của hệ thống thông tin quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết hơn.

  ppt22p toraihaded 24-06-2011 58 12   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - Doanh nghiệp nhìn từ quan điểm hệ thống bao gồm những nội dung về xác định hệ thống trong quá trình kinh doanh; hệ thống công việc; các nguyên tắc của hệ thống công nghiệp; mối quan hệ giữa hệ thống công việc và hệ thống thông tin.

  pdf11p tuoanh04 19-07-2011 42 5   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý giới thiệu các kiến thức, khái niệm cơ bản về Hệ thống thông tin quản lý. Bài giảng gồm 7 chương có nội dung cụ thể như sau: giới thiệu về Gis, các mô hình dữ liệu, nhập dữ liệu, quản lý dữ liệu, phân tích dữ liệu, hiển thị và xuất dữ liệu, các phát triển mới trong Gis.

  pdf110p lg123456 24-03-2014 87 22   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán P3 - Chương 1: Tổng quan hệ thống thông tin kế toán" cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin quản lý, hệ thống thông tin kế toán, các công cụ kỹ thuật mô tả hệ thống thông tin. Mời các bạn tham khảo.

  pdf17p thangnamvoiva22 03-10-2016 1 0   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán P3 - Chương 3: Các quy trình kế toán cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về các quy trình kế toán; quy trình mua hàng, lưu trữ và trả tiền; quy trình bán hàng và thu tiền, quy trình sản xuất, quy trình tài chính, quy trình quản lý tiền lương,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf87p thangnamvoiva22 03-10-2016 1 0   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin kế toán P3 - Chương 4: Cơ sở dữ liệu và mô hình hóa dữ liệu" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu được các khái niệm về CSDL, mô hình hóa dữ liệu bằng sơ đồ ER, biến đổi sơ đồ ER thành mô hình quan hệ, xây dựng CSDL vật lý bằng MS SQL Server,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf20p thangnamvoiva22 03-10-2016 7 0   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý là bài giảng về vai trò của hệ thống thông tin trong quản lý. Nội dung bài giảng gồm 4 chương: Các khái niệm cơ bản về hệ thống thông tin, cơ sở công nghệ thông tin của hệ thống thông tin, phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin quản lý, các hệ thống thông tin phục vụ quản lý doanh nghiệp.

  pdf211p saga07 10-04-2014 87 25   Download

 • Nội dung Chương 5 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị doanh nghiệp nằm trong Hệ thống thông tin quản lý nhằm trình bày về một số khái niệm cơ bản về công nghệ thông tin và các giai đoạn thực hiện hệ thống thông tin quản lý.

  pdf57p next_12 17-04-2014 51 21   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 "Thông tin trong quản lý". Nội dung chính trong chương này gồm: Dữ liệu và thông tin, thông tin trong môi trường doanh nghiệp, ra quyết định trong quản lý và nhu cầu thông tin, tổ chức dữ liệu và thông tin trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p tangtuy19 21-07-2016 8 3   Download

 • Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System MIS) được biên soạn bởi TS. Đỗ Quang Vinh nhằm giúp cho các bạn biết được khái niệm hệ thống thông tin IS, hệ thống thông tin quản lý MIS, phân loại hệ thống thông tin, phương pháp phát triển hệ thống thông tin.

  pdf81p maiyeumaiyeu18 01-11-2016 19 2   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý" do GV. Vũ Đinh Nghiêm Hùng biên soạn, trình bày các nội dung như: khái niệm chung về hệ thống, hệ thống tin QL, vai trò chiến lược của hệ thống thông tin, mặt trái của công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và bảng tính... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung rõ hơn.

  ppt69p vuquangluong 15-09-2010 521 225   Download

Đồng bộ tài khoản