» 

Bài Giảng Hoá Lớp 9

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 38: Axetilen

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 38: Axetilen thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 38: Axetilen trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm...

  ppt 43p bachduong_24 08-01-2014 26 9

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 41: Nhiên liệu

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 41: Nhiên liệu thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 41: Nhiên liệu trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh...

  ppt 29p yenvy_65 08-01-2014 30 7

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 52: Tinh bột và xenlulozơ trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được...

  ppt 20p minhpham_26 28-03-2014 11 7

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 54: Polime

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 54: Polime thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 54: Polime trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt...

  ppt 29p minhpham_26 28-03-2014 10 7

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng...

  ppt 30p hoanglan_259 08-01-2014 14 5

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 46: Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic trình bày bằng Slide rất sống động với các...

  ppt 16p ducle_76 28-03-2014 15 4

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 45: Axit axetic

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 45: Axit axetic thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 45: Axit axetic trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng...

  ppt 33p ducle_76 28-03-2014 10 4

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 51: Saccarozơ

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 51: Saccarozơ thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 51: Saccarozơ trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng...

  ppt 30p ducle_76 28-03-2014 5 4

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 48: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 48: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 48: Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh...

  ppt 16p aiphuong_88 15-03-2014 12 4

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 44: Rượu etylic

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 44: Rượu etylic thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 44: Rượu etylic trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh...

  ppt 32p hoanglan_259 09-01-2014 11 4

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 50: Glucozơ

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 50: Glucozơ thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 50: Glucozơ trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm...

  ppt 18p ducle_76 28-03-2014 6 3

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 37: Etilen

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 37: Etilen thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 37: Etilen trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt...

  ppt 30p myhoa_14 08-01-2014 10 3

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 49: Thực hành - Tính chất của rượu và axit

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 49: Thực hành - Tính chất của rượu và axit thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 49: Thực hành - Tính chất của rượu và axit trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa...

  ppt 12p aiphuong_88 15-03-2014 9 2

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 47: Chất béo

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 47: Chất béo thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 47: Chất béo trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng...

  ppt 25p aiphuong_88 15-03-2014 4 2

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 35: Cấu tạo phân tử các hợp chất hữu cơ

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 35: Cấu tạo phân tử các hợp chất hữu cơ thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 35: Cấu tạo phân tử các hợp chất hữu cơ trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa...

  ppt 31p phannam_186 06-01-2014 6 2

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 34: Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hóa học hữu cơ trình bày bằng Slide rất sống động với...

  ppt 21p ngocbich_266 06-01-2014 12 2

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 42: Luyện tập chương 4 - Hidrocacbon, nhiên liệu

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 42: Luyện tập chương 4 - Hidrocacbon, nhiên liệu thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 42: Luyện tập chương 4 - Hidrocacbon, nhiên liệu trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh...

  ppt 21p phanlien_256 08-01-2014 18 2

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 36: Metan

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 36: Metan thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 36: Metan trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt...

  ppt 34p hoangquan_245 06-01-2014 11 2

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 39: Benzen

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 39: Benzen thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 39: Benzen trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt...

  ppt 27p minhtrang_275 08-01-2014 9 2

 • Bài giảng Hóa học 9 bài 53: Protein

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Hóa học 9 bài 53: Protein thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Hóa học 9 bài 53: Protein trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm...

  ppt 23p aiphuong_88 15-03-2014 4 1

 • + Xem thêm 656 Bài Giảng Hoá Lớp 9 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản