» 

Bài Giảng Kinh Tế Thị Trường

 • Bài giảng kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

  1.2. Những điều kiện để phát triển kinh tế thị trường ở nước ta *Phân công lao động xã hội là cơ sở tất yếu của nền sản xuất hàng hoá vẫn tồn tại và ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiêù sâu ở nước ta hiện nay. *Sự tồn tại và phát triển của nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế khác nhau tạo nên sự tách biệt kinh tế giữa các chủ thể kinh...

  ppt 28p tu_vi_tim 12-03-2011 895 276

 • Bài giảng Kinh tế Môi trường: Bài giảng 12

  Bài giảng Kinh tế Môi trường - Bài giảng 12: Các phương pháp đánh giá dựa vào thị trường trình bày về các bước đo lường tác động; phương pháp chi phí bệnh tật; phương pháp thay đổi năng suất; phương pháp chi phí cơ hội; phương pháp chi phí thay thế và chi tiêu bảo vệ và nhận xét phương pháp.

  pdf 15p nguyenthiminh32 15-07-2014 7 4

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2

  Chương 2 Kinh tế học chất lượng môi trường thuộc bài giảng kinh tế môi trường, trong chương học này trình bày kiến thức cần nghiên cứu thông qua các nội dung sau: kinh tế học cơ bản về môi trường, ngoại ứng và ô nhiễm môi trường, các giải pháp của thị trường đối với ô nhiễm, các giải pháp của Nhà nước đối với ô nhiễm.

  pdf 51p kevinle124 04-06-2014 12 3

 • Bài giảng Kinh tế Môi trường: Bài giảng 3

  Mời bạn đọc cùng tham khảo Bài giảng Kinh tế Môi trường - Bài giảng 3: Nguyên nhân suy thoái môi trường để nắm rõ hơn các kiến thức về hiệu quả kinh tế và thị trường; thất bại thị trường và thất bại chính sách. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  pdf 72p nguyenthiminh32 15-07-2014 9 3

 • Bài giảng Kinh tế Môi trường: Bài giảng 9

  Bài giảng Kinh tế Môi trường - Bài giảng 9: Giấy phép phát thải có thể chuyển nhượng (Các chính sách khuyến khích kinh tế) giúp người học nắm được các nguyên tắc chung chuyển nhượng; chính sách TDP; thiết lập thị trường TDP; TDP và động cơ khuyến khích. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf 28p nguyenthiminh32 15-07-2014 19 2

 • Bài giảng Kinh tế môi trường: Chương 2 - GV. Phạm Hương Giang

  Nội dung trình bày trong chương 2 Kinh tế chất lượng môi trường nằm trong bài giảng kinh tế môi trường nhằm trình bày về mô hình hoạt động của thị trường và hiệu quả kinh tế, ngoại ứng và ô nhiễm môi trường, các giải pháp của thị trường để khắc phục ô 3 nhiễm, các giải pháp của Nhà nước để khắc phục ô nhiễm.

  pdf 83p good_12 30-06-2014 6 2

 • Bài giảng Kinh tế Môi trường: Bài giảng 17

  Bài giảng 17: Khai thác tài nguyên không tái sinh thuộc Bài giảng Kinh tế Môi trường giới thiệu về lý thuyết khai thác mỏ, đường khai thác hiệu quả và ngành khai thác trong thị trường cạnh tranh. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  pdf 25p nguyenthiminh32 15-07-2014 3 1

 • Bài giảng Kinh tế môi trường - Chương 2: Chất lượng môi trường

  Nội dung chương 2: Chất lượng môi trường thuộc bài giảng Kinh tế môi trường trình bày về thị trường và hiệu quả thị trường, hàng hóa chất lượng môi trường, ô nhiễm tối ưu, giải pháp của thị trường để có mức ô nhiễm tối ưu. Hãy tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  ppt 92p lamtran89 12-07-2014 13 1

 • Bài giảng Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa - TS. Lê Phát

  Sau khi học xong bài Kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa học viên hiểu được cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta và hiểu được quan điểm, đường lối và chính sách của Đảng trong việc phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN để từ đó có sự vận dụng nó vào hoạt động thực tiễn của đất nước.

  pdf 41p thick_12 12-07-2014 7 3

 • Bài giảng - Chương V -Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó người mua và người bán tác động với nhau theo quy luật cung cầu, giá trị để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ trên thị trường.Trong nền kinh tế thị trường, nếu lượng cầu hàng hóa cao hơn lượng cung, thì giá cả hàng hóa sẽ tăng lên, mức lợi nhuận cũng tăng khuyến khích người sản xuất tăng lượng cung. Người sản...

  ppt 44p kingkinking 18-04-2011 286 124

 • Chương XI: Kinh tế thị truờng định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

  Tham khảo bài thuyết trình 'chương xi: kinh tế thị truờng định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 28p nopusb 30-04-2011 126 42

 • Những giải pháp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ởViệt Nam

  Tham khảo luận văn - đề án 'những giải pháp phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xhcn ởviệt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 17p luanbn1988 23-10-2011 95 35

 • KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN: QUAN NIỆM VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN

  Như mọi người đã biết, kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế phản ảnh trình độ phát triển nhất định của văn minh nhân loại. Từ trước đến nay nó tồn tại và phát triển chủ yếu dưới chủ nghĩa tư bản, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản đã biết lợi dụng tối đa ưu thế của kinh tế thị trường để phục...

  doc 11p tamnung 20-10-2011 88 29

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Phần 2 - TS. Phan Thị Nhiệm

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Phần 2 Vai trò của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng nêu tổng quan về các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng, hàm sản xuất tổng quát, cơ chế tác động của các yếu tố nguồn lực trong tăng trưởng.

  pdf 55p narrow_12 16-07-2014 25 13

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô (Ths.Trần Thị Hòa) - Chương 7: Thất nghiệp và lạm phát

  Tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên là tỷ lệ thất nghiệp khi thị trường lao động đạt cân bằng tại điểm. Tại mức đó tiền lương và giá cả là hợp lý bới các loại thị trường đều đạt cân bằng dài hạn. Để nắm rõ hơn mời các bạn tham khảo nội dung chương 7 của bài giảng kinh tế vĩ mô này.

  ppt 22p trentroicosao 08-03-2014 20 9

 • Bài giảng : Ngân hàng trong nền kinh tế thị trường

  Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng : ngân hàng trong nền kinh tế thị trường', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt 23p cvbn123 30-07-2012 45 9

 • Bài giảng kinh tế học công cộng - Chương 2

  Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường xã hội được nhấn mạnh bằng hai nguyên tắc hỗ trợ - tương hợp. Nguyên tắc hỗ trợ xác định chức năng của Chính phủ phải duy trì cạnh tranh hiệu quả, đảm bảo quyền tự do hoạt động kinh tế của các cá nhân, doanh nghiệp tư nhân; ổn định hệ thống tài chính - tiền tệ;

  ppt 39p trada85 20-01-2013 34 8

 • Bài giảng kinh tế vĩ mô - Trường ĐH Công nghiệp

  Tài liệu tham khảo về bài giảng kinh tế vĩ mô giúp các bạn bổ sung kiến thức môn học và có thêm tài liệu học tìm hiểu nghiên cứu học tốt hơn về kinh tế vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf 59p phamphat94 08-12-2013 26 8

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 5: Thị trường cạnh tranh hoàn toàn

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 5 Thị trường cạnh tranh hoàn toàn. Thị trường cạnh tranh hoàn toàn là thị trường trong đó cả người mua và người bán đều cho rằng các quyết định mua hoặc bán của họ không ảnh hưởng gì đến giá cả thị trường. Cùng tham khảo để nắm rõ hơn nội dung kiến thức cụ thể trong chương học này.

  ppt 17p luongmylm 25-03-2014 18 6

 • Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 2: Cung cầu hàng hóa

  Bài giảng Kinh tế học vi mô - Chương 2 Cung cầu hàng hóa có nội dung kiến thức cần tìm hiểu gồm: Cầu hàng hóa; Cung hàng hóa; Trạng thái cân bằng của thị trường; Trạng thái cân bằng của thị trường; Độ co giãn của cung và cầu; Thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất.

  ppt 53p luongmylm 25-03-2014 30 6

 • + Xem thêm 1439 Bài Giảng Kinh Tế Thị Trường khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản