Bài giảng lập dự án

Xem 1-20 trên 712 kết quả Bài giảng lập dự án
 • Chương 2 Trình tự, nội dung nghiên cứu và công tác tổ chức soạn thảo dự án đầu tư thuộc bài giảng Lập dự án, mời các bạn cùng tham khảo để nắm được kiến thức cần thiết trong chương học này và hỗ trợ học lập dự án thật tốt.

  pdf29p tanhthanhthanh23 17-04-2014 31 10   Download

 • Bài giảng Lập dự án công trình xây dựng giao thông do GS.TS. Nguyễn Viết Trung (Đại học Giao thông Vận tải) biên soạn gồm 4 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm 2 chương đầu, cung cấp kiến thức tổng quan về các công trình xây dựng phục vụ giao thông trên đường, giúp người học làm quen với các thuật ngữ chuyên môn và các yêu cầu cơ bản đối với một công trình cầu.

  pdf60p allbymyself_07 01-02-2016 52 22   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng - lập dự án - chương iv', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt29p vuzlong 01-04-2011 91 20   Download

 • Bài giảng Lập dự án công trình xây dựng giao thông - Phần 2 cung cấp các khái niệm tổng quát, các giai đoạn thiết kế đối với dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Giới thiệu về tiêu chuẩn thiết kế cầu, các quy định của tiêu chuẩn hiện nay về tải trọng tính toán thiết kế cầu và các hệ số dùng trong tính toán.

  pdf24p allbymyself_07 01-02-2016 57 20   Download

 • Chương 3 Nghiên cứu các căn cứ chủ yếu hình thành dự án đầu tư, nội dung trong chương học này tìm hiểu về: Nghiên cứu các điều kiện vĩ mô của dự án, nghiên cứu thị trường về sản phẩm và dịch vụ của dự án.

  pdf29p tanhthanhthanh23 17-04-2014 70 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng - lập dự án - chương vi', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt11p vuzlong 01-04-2011 81 12   Download

 • Chương 6 Nghiên cứu khía cạnh tài chính của dự án, nhằm mục đích đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của dự án đầu tư trên các mặt: Xem xét nhu cầu và nguồn huy động vốn cho việc thực hiện dự án, xác định các khoản chi và các khoản thu trong từng năm hoạt động của dự án và hiệu quả tài chính của dự án, Đánh giá độ an toàn về mặt tài chính của dự án đầu tư.

  ppt51p tanhthanhthanh23 17-04-2014 44 12   Download

 • Chương 4 Nghiên cứu khía cạnh kỹ thuật của dự án, với mục đích xác định địa điểm, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ cho việc thực hiện dự án đáp ứng yêu cầu của thị trường mục tiêu.

  pdf34p tanhthanhthanh23 17-04-2014 44 10   Download

 • Đầu tư là việc sử dụng các nguồn lực ở hiện tại để tiến hành một hoạt động nào đó nhằm thu được các kết quả, thực hiện được những mục tiêu nhất định trong tương lai. Mời các bạn cùng tham khảo chương 1 Tổng quan về về đầu tư phát triển và dự án đầu tư, để tìm hiểu rõ hơn kiến thức về đầu tư cũng như đầu tư phát triển và dự án đầu tư.

  pdf31p tanhthanhthanh23 17-04-2014 27 9   Download

 • Cùng đi vào tìm hiểu chương 8 Quản lý dự án đầu tư, với những nội dung về: Khái niệm, mục tiêu của việc quản lý dự án, nội dung quản lý dự án, mô hình quản lý dự án.

  pdf19p tanhthanhthanh23 17-04-2014 36 9   Download

 • Phân tích kinh tế xã hội dự án đầu tư là việc so sánh, đánh giá một cách hệ thống giữa các chi phí và các lợi ích thu được của dự án trên quan điểm của toàn bộ nền kinh tế xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo chương 5 Phân tích khía cạnh kinh tế xã hội dự án đầu tư dưới đây để nắm rõ hơn nội dung cụ thể.

  pdf10p tanhthanhthanh23 17-04-2014 35 7   Download

 • Chương 5 Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lý dự án, với mục đích: Là việc tổ chức, điều phối và quản lý các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đem lại lợi ích kinh tế, tài chính của dự án đầu tư là cao nhất.

  pdf11p tanhthanhthanh23 17-04-2014 35 5   Download

 • Bài giảng "Lập trình an toàn - Chương 5: Hàm băm và xác thực thông điệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại hàm băm và MAC thông dụng, băm với OpenSSL, băm dữ liệu với CryptoAPI, xác thực thông điệp với HMAC, Salt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p nhasinhaoanh_08 13-10-2015 14 4   Download

 • Chương 1 Khái niệm dự toán xây dựng cơ bản thuộc bài giảng "Lập dự toán xây dựng", trong chương này trình bày nội dung sau: tổng dự toán xây dựng công trình, dự toán xây lắp hạng mục công trình.

  ppt15p lenhumanh92 11-03-2015 101 66   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng - lập dự án - chương i', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt27p vuzlong 01-04-2011 146 50   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng - lập dự án - chương ii', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt24p vuzlong 01-04-2011 74 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng - lập dự án - chương iii', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt9p vuzlong 01-04-2011 61 17   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng - lập dự án - chương iii (tiếp)', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt15p vuzlong 01-04-2011 74 16   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng - lập dự án - chương v', kinh tế - quản lý, quản lý dự án phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt50p vuzlong 01-04-2011 85 15   Download

 • Bài giảng "Lập và phân tích dự án: Phần bài tập" giới thiệu tới người học 55 bài tập hệ thống lại toàn bộ các kiến thức đã học của môn học Lập và phân tích dự án. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf55p doinhugiobay_12 15-01-2016 31 9   Download

Đồng bộ tài khoản