Bài giảng Lập trình truyền thông

Xem 1-20 trên 165 kết quả Bài giảng Lập trình truyền thông
 • Tài liệu “Giáo trình lập trình truyền thông” này nhằm cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan về các vấn đề có liên quan trong lập trình truyền thông, Sau khi hoàn tất chương này, bạn có thể: Giải thích được Cơ chế giao tiếp liên quá trình (Inter-Process Communication ) là gì. Mô tả chức năng, nhiệm vụ của các tầng trong mô hình OSI. Định nghĩa về giao thức và biện luận được sự cần thiết của giao thức trong truyền thông . ...

  pdf10p myxaodon12 16-11-2011 123 61   Download

 • Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông Ví dụ: Hãy lưu chương trình sau vào tập tin OutStream1.java import java.io.*; public class OutStream1 { public static void main(String args[]) { OutputStream os = System.out; // Monitor = System.out try { String str = "The example of OutputStream"; byte b[] = str.getBytes(); // Đổi chuỗi thành mảng các bytes os.write(b); } catch (IOException ie) { System.out.print("Error: "+ie); } } } Biên dịch và thực thi chương trình ta được kết quả sau: 1.6.3.

  pdf10p myxaodon12 16-11-2011 135 54   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình lập trình truyền thông part 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p myxaodon12 16-11-2011 96 45   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình lập trình truyền thông part 2', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p myxaodon12 16-11-2011 98 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình lập trình truyền thông part 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p myxaodon12 16-11-2011 81 36   Download

 • Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ - Giáo Trình Lập Trình Truyền Thông 1.1. Lời gọi thủ tục xa (RPC- Remote Procedure Call) 1.1.1. Giới thiệu Lời gọi thủ tục xa là một cơ chế cho phép một chương trình có thể gọi thực thi một thủ tục (hay hàm) trên một máy tính khác. Trong chương trình lúc này, tồn tại hai loại thủ tục: thủ tục cục bộ và thủ tục ở xa. • • Thủ tục cục bộ là thủ tục được định nghĩa, cài đặt và thực thi tại máy của chương trình.

  pdf10p myxaodon12 16-11-2011 95 36   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình lập trình truyền thông part 6', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p myxaodon12 16-11-2011 83 35   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình lập trình truyền thông part 7', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p myxaodon12 16-11-2011 80 34   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình lập trình truyền thông part 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p myxaodon12 16-11-2011 76 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giáo trình lập trình truyền thông part 10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf7p myxaodon12 16-11-2011 64 29   Download

 • Mục đích: Chương này nhằm cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan về các vấn đề có liên quan trong lập trình truyền thông Yêu cầu: Sau khi hoàn tất chương này, bạn có thể:

  pdf96p thanhtruc8968 10-04-2010 375 174   Download

 • Truyền thông là một khái niệm dùng để chỉ sự giao tiếp, trao đổi thông tin giữa hai hay nhiều thực thể trong một hệ thống nào đó. Nếu hệ thống mà chúng ta xem xét là xã hội loài người, thì truyền thông có thể là quá trình trao đổi thông tin giữa người với người trong cuộc sống thông qua các phương tiện truyền tải thông tin khác nhau như không khí (trong trò chuyện trực tiếp), hệ thống điện thoại, sách, báo, các phương tiện nghe nhìn, mạng máy tính......

  pdf97p tailieuvip14 26-07-2012 75 35   Download

 • Bài giảng Lập trình mạng - Chương 2 đề cập đến một số vấn đề I/O trong .NET. I/O là vấn đề rất quan trọng đối với truyền thông trên mạng, chương này sẽ khảo sát các hoạt động I/O bên dưới và khảo sát vấn đề stream để phục vụ cho việc chuyển đổi các đối tượng phức tạp sang stream. Mời các bạn tham khảo.

  pdf28p kiepnaybinhyen_03 14-12-2015 21 5   Download

 • Bài giảng "Lập trình mạng - Chapter 3: Ngôn ngữ Java" trình bày các nội dung các thành phần của ngôn ngữ Java, xử lý ngoại tệ, truyền tham số và các lời gọi hàm, cấu trúc mảng, một số lớp cơ bản trong Java. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu tham khảo và học tập.

  pdf93p nhasinhaoanh_06 16-09-2015 12 3   Download

 • Bài giảng "Lập trình hướng đối tượng - Chương 1: Giới thiệu phương pháp lập trình hướng đối tượng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Phương pháp lập trình truyền thống, phương pháp lập trình hướng đối tượng, ưu điểm của LT HĐT so với lập trình truyền thống, phương pháp phân tích bài toán theo tiếp cận HĐT. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p doinhugiobay_15 25-02-2016 11 1   Download

 • Bài giảng chương 1 trình bày tổng quan về cách tiếp cận hướng đối tượng. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học: Nhận biết sự khác biệt giữa lập trình truyền thống và lập trình hướng đối tượng (OOP), nhận diện một số ngôn ngữ OOP, nhận biết các khái niệm cơ bản của OOP. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt32p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 12 0   Download

 • C++ là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được mở rộng từ ngôn ngữ C. Do vậy, C++ có ưu điểm là kế thừa được các điểm mạnh truyền thống của ngôn ngữ C

  pdf186p augi16 13-02-2012 163 45   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng lập trình java - Lê Đình Thanh , bộ môn mạng và truyền thông máy tính , khoa công nghệ thông tin - Bài 3 Giao diện và kế thừa, đây là tài liệu hấp dẫn dành cho các bạn có thêm nhiều kiến thức và nguồn kinh nghiệm phong phú về giao diện và kế thừa.

  pdf11p tranvanbau 13-12-2011 82 35   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng lập trình java - Lê Đình Thanh , bộ môn mạng và truyền thông máy tính , khoa công nghệ thông tin - Bài 08 Tạo giao diện đồ họa.Sau khi tạo xong phần giao diện của trang chủ, nhấp vào nút bắt đầu để liên kết đến trang thứ hai. Trong phần thực hành này bạn sẽ tạo các đoạn phim để tạo giao diện cho trang thứ hai.

  pdf27p tranvanbau 13-12-2011 79 33   Download

 • Tài liệu tham khảo bài giảng lập trình java - Lê Đình Thanh , bộ môn mạng và truyền thông máy tính , khoa công nghệ thông tin - Bài 05 Kiểu chung

  pdf6p tranvanbau 13-12-2011 69 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản