Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động

Xem 1-20 trên 223 kết quả Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động
 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng lý thuyết điều khiển tự động - mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc part 5', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p artemis08 19-09-2011 420 155   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng lý thuyết điều khiển tự động - phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc part 9', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf9p artemis08 19-09-2011 242 101   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng lý thuyết điều khiển tự động - mô tả toán học hệ thống điều khiển rời rạc part 6', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p artemis08 19-09-2011 238 91   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng lý thuyết điều khiển tự động - phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc part 10', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf6p artemis08 19-09-2011 144 72   Download

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 3 - đặc tính động học của hệ thống của võ văn định trình bày về khái niệm đặc tính động học; các khâu động học điển hình; đ̣ăc tính động học của hệ thống tự động. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt85p cocacola_06 02-11-2015 35 12   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 1 do Võ Văn Định biên soạn sau đây để nắm bắt những kiến thức về khái niệm hệ thống điều khiển; nguyên tắc điều khiển; phân loại điều khiển; lịch sử phát triển của lý thuyết điều khiển.

  ppt35p cocacola_06 02-11-2015 32 10   Download

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 6 - Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm, ảnh hưởng của các bộ điều khiển đến chất lượng của hệ thống, thiết kế hệ thống dùng quỷ đạo nghiệm số, thiết kế hệ thống dùng biểu đồ Bode, thiết kế bộ điều khiển PID, thiết kế hệ thống điều khiển hồi tiếp trạng thái.

  ppt41p cocacola_06 02-11-2015 24 9   Download

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 4 - Khảo sát tính ổn định của hệ thống được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về khái nệm ổn định; tiêu chuẩn ổn định đại số; phương pháp quỹ đạo nghiệm số; tiêu chuẩn ổn định tần số.

  ppt87p cocacola_06 02-11-2015 24 8   Download

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 5 của Võ Văn Định sau đây trình bày về đánh giá chất lượng hệ thống với những nội dung chính như các tiêu chuẩn chất lượng; sai số xác lập; đáp ứng quá độ; các tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng quá độ; đánh giá chất lượng quá trình quá độ theo đặc tính tần số của hệ thống.

  ppt45p cocacola_06 02-11-2015 20 8   Download

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động: Chương 7 do Võ Văn Định biên soạn dưới đây trang bị cho các bạn những kiến thức về hệ thống điều khiển rời rạc; phép biến đổi Z; mô tả hệ thống rời rạc bằng hàm truyền; mô tả hệ thống rời rạc bằng phương trình trạng thái.

  ppt138p cocacola_06 02-11-2015 22 8   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 7: Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá tính ổn định, chất lượng của hệ rời rạc, thiết kế hệ thống điều khiển ròi rạc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf87p doinhugiobay_05 01-12-2015 12 2   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 5: Thiết kế hệ thống điều khiển liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, ảnh hưởng của các khâu hiệu chỉnh đến chất lượng của hệ thống, thiết kế hệ thống dùng phương pháp QĐNS,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p doinhugiobay_12 15-01-2016 7 1   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 7: Phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc" cung cấp cho người học các kiến thức: Đánh giá tính ổn định, chất lượng của hệ rời rạc, thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p doinhugiobay_12 15-01-2016 7 1   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 1: Phần tử và hệ thống tự động" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm điều khiển, các nguyên tắc điều khiển, phân loại điều khiển, một số ví dụ về các hệ thống điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf0p doinhugiobay_12 15-01-2016 7 0   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 2: Mô hình toán học hệ thống điều khiển liên tục" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về mô hình toán học, hàm truyền, hàm truyền của hệ thống tự động, phương trình trạng thái. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p doinhugiobay_12 15-01-2016 5 0   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 3: Khảo sát tính ổn định của hệ thống" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tính ổn định, tiêu chuẩn ổn định đại số, phương pháp quỹ đạo nghiệm số, tiêu chuẩn ổn định tần số. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p doinhugiobay_12 15-01-2016 10 0   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 4: Đánh giá chất lượng hệ thống điều khiển" cung cấp cho người học các kiến thức: Các tiêu chuẩn chất lượng, sai số xác lập, đáp ứng quá độ, các tiêu chuẩn tối ưu hóa đáp ứng quá độ, quan hệ giữa chất lượng trong miền tần số và chất lượng trong miền thời gian. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p doinhugiobay_12 15-01-2016 4 0   Download

 • Bài giảng "Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 8: Hệ thống điều khiển phi tuyến" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, phương pháp tuyến tính hóa, phương pháp hàm mô tả, phương pháp Lyapunov. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p doinhugiobay_12 15-01-2016 9 0   Download

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 2: Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động giới thiệu về phương trình vi phân mô tả hệ thống, mô tả hệ thống dưới dạng hàm truyền đạt, mô hình trạng thái.

  pdf72p cuongphanat 13-05-2014 155 44   Download

 • Bài giảng Lý thuyết điều khiển tự động - Chương 6: Tổng hợp hệ thống trình bày bài toán tổng hợp hệ thống, bộ điều khiển PID, các phương pháp tổng hợp bộ điều khiển PID, tổng hợp hệ thống trong không gian trạng thái.

  pdf42p cuongphanat 13-05-2014 56 23   Download

Đồng bộ tài khoản