Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ

Xem 1-20 trên 437 kết quả Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ
 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ giới thiệu đại cương về tài chính tiền tệ, thị trường tài chính, các tổ chức trung gian tài chính, các vấn đề về lãi suất. Đây là tài liệu tham khảo và học tập dành cho sinh viên ngành Tài chính - ngân hàng.

  pdf57p nluu9184 01-05-2014 280 142   Download

 • Chương 6 Lãi suất thuộc bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ, nội dung trong chương học này trình bày kiến thức về: Bản chất và vai trò của lãi suất, đo lường lãi suất, một số phân biệt về lãi suất, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, chính sách lãi suất và quản lý lãi suất ở Việt Nam.

  pdf61p tanhthanhthanh23 18-04-2014 76 18   Download

 • Chương 1 Tiền tệ thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ, trong chương học này trình bày kết cấu nội dung sau: Lý luận chung về tiền tệ, các chế độ tiền tệ, cung cầu tiền tệ, lạm phát, chính sách tiền tệ, hệ thống tiền tệ quốc tế.

  pdf54p canhdangxuan 02-04-2014 102 15   Download

 • Chương 4 Tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ, trong chương học này nội dung trình bày kiến thức về: Doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp, nguồn vốn của doanh nghiệp, các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp, quản lý tài sản của doanh nghiệp.

  pdf23p tanhthanhthanh23 18-04-2014 81 14   Download

 • Chương 6 Các tổ chức tài chính trung gian thuộc bài giảng lý thuyết tài chính tiền tệ, trong chương học này trình bày kiến thức về: Phân tích kinh tế về cấu trúc tài chính; chức năng, vai trò của các tổ chức tổ chức trung gian; các loại hình tổ chức tài chính trung gian.

  pdf33p tanhthanhthanh23 18-04-2014 90 10   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 2 trang bị cho người học những hiểu biết về thị trường tài chính. Các nội dung chính trong chương này gồm: Các thị trường tài chính, chức năng của thị trường tài chính, công cụ của thị trường tài chính. Mời các bạn tham khảo.

  pdf16p youcanletgo_05 21-01-2016 29 9   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ - Chương 1 trình bày tổng quan về tài chính tiền tệ. Những nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Sự ra đời, phát triển và định nghĩa về tiền tệ; chức năng của tiền tệ; các khối tiền tệ; cung và cầu tiền tệ; các chế độ lưu thông tiền tệ; bản chất của tài chính. Mời tham khảo.

  pdf20p youcanletgo_05 21-01-2016 28 7   Download

 • Chương 8 Tài chính doanh nghiệp thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ, kết cấu chương học này cần tìm hiểu các nội dung sau: Khái niệm và vai trò, phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn, phân tích thu nhập và chi phí, phân tích tài chính, phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

  pdf34p canhdangxuan 02-04-2014 44 6   Download

 • Chương 6 Ngân sách Nhà nước thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ, chương học này sẽ tìm hiểu nội dung sau: Khái niệm và vai trò của ngân sách Nhà nước, thu ngân sách Nhà nước, thuế, chi ngân sách Nhà nước.

  pdf26p canhdangxuan 02-04-2014 51 5   Download

 • Chương 2 Tín dụng thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ, trong chương học này sẽ giới thiệu đến người học nội dung sau: Khái niệm và vai trò của tín dụng, phân loại tín dụng, lãi suất trong tín dụng, công cụ lưu thông tín dụng.

  pdf47p canhdangxuan 02-04-2014 58 4   Download

 • Chương 5 Lý thuyết chung về tài chính thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ, kết cấu chương học này gồm: Khái niệm tài chính, chức năng và vai trò của tài chính, phân loại hệ thống tài chính.

  pdf14p canhdangxuan 02-04-2014 46 4   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Bài 1 với mục tiêu giúp học viên hiểu được khái niệm tài chính, thị trường tài chính; nắm vững được cấu trúc, các công cụ và các chủ thể tham giá trên thị trường tài chính; hiểu được vài trò của tài chính doanh nghiệp trong thị trường tài chính;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

  pdf18p cuongkd559 16-02-2016 23 3   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Bài 2 nhằm giúp cho sinh viên hiểu được khái niệm tiền tệ, khối lượng tiền; chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế; hiểu rõ được khái niệm lạm phát và tác động của lạm phát đến nền kinh tế. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin tài liệu.

  pdf21p cuongkd559 16-02-2016 18 1   Download

 • Nội dung Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ Chương 7 là: Bản chất và vai trò của lãi suất, phân loại lãi suất, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, tác động của lãi suất, cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất.

  pdf8p dolalatien 22-11-2017 2 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 10 doNgân hàng thương mại ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Lịch sử hình thành và phát triển ngân hàng trên thế giới, hệ thống ngân hàng ở Việt Nam, khái niệm ngân hàng thương mại,...

  pdf9p dolalatien 22-11-2017 2 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4 Lạm phát Nguyễn Thị Ngọc The biên soạn với các nội dung chính được trình bày như sau: Lạm phát là gì, Các loại lạm phát.

  ppt18p dolalatien 22-11-2017 5 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4 Lãi suất do ThS. Hà Lâm Oanh biên soạn với mục tiêu chính là: Hiểu rõ thế nào là lãi suất, hiểu rõ các cách phân loại lãi suất, hiểu rõ các phương pháp xác định lãi suất.

  pdf6p dolalatien 27-11-2017 83 1   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 0 do ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh biên soạn giới thiệu đến các bạn nội dung chính của môn học và các tài liệu tham khảo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf3p dolalatien 22-11-2017 0 0   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 1 do ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh biên soạn gồm các nội dung chính được trình bày như sau: Sự ra đời và phát triển của tiền tệ, bản chất của tiền tệ, chức năng của tiền tệ, vai trò của tiền tệ,...

  pdf6p dolalatien 22-11-2017 0 0   Download

 • Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 3 do ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh biên soạn với các nội dung chính là: Bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp, nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp, doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp

  pdf3p dolalatien 22-11-2017 0 0   Download

Đồng bộ tài khoản