Bài giảng marketing doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 399 kết quả Bài giảng marketing doanh nghiệp
 • Chiến lược marketing của doanh nghiệp hay nhà quản lý là hệ thống các đường và giải pháp nhằm xác lập mối quan hệ thích ứng giữa doanh nghiệp với thị trường. Nó sẽtrở thành cơ sở để hoạch định chiến lược sản xuất, chiến lược tài chính và chiến lược con người.

  pdf7p muaxuan_102 27-01-2013 74 17   Download

 • Mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung kiến thức bài giảng Marketing du lịch với chương 4 Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường của doanh nghiệp du lịch.

  pdf18p tanhthanhthanh23 18-04-2014 294 109   Download

 • Cùng tìm hiểu chương 6 Chiến lược sản phẩm thuộc bài giảng marketing du lịch, với những nội dung trình bày trong chương học sau: Khái niệm về chiến lược sản phẩm du lịch; hoạch định, phân tích và quản lý sản phẩm doanh nghiệp du lịch, quyết định nhãn hiệu sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, chiến lược marketing theo chu kỳ sống sản phẩm du lịch.

  pdf77p tanhthanhthanh23 18-04-2014 177 97   Download

 • Bài giảng Marketing dịch vụ của PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh nhằm trình bày về tổng quan dịch vụ và Marketing dịch vụ, khác biệt hóa và định vị dịch vụ của doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ, nâng cao năng suất trong Marketing dịch vụ.

  pdf191p doremon_12 24-12-2013 256 93   Download

 • Bài giảng Marketing dịch vụ của PGS.TS. Nguyễn Văn Thanh nhằm trình bày về tổng quan dịch vụ và marketing dịch vụ, khác biệt hóa và định vị dịch vụ của doanh nghiệp, chất lượng dịch vụ, nâng cao năng suất trong marketing dịch vụ.

  pdf192p red_12 19-05-2014 96 43   Download

 • Dưới đây là bài giảng Marketing căn bản chương 2: Môi trường Marketing giới thiệu cho người tham khảo một cách khái quát về môi trường vi mô và vĩ mô ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động Marketing của các doanh nghiệp đồng thời mô tả những xu hướng biến động chính yếu của môi trường vĩ mô và vi mô trên thị trường hiện nay.

  ppt18p lamtran89 12-07-2014 99 41   Download

 • Nhằm giúp sinh viên có thêm tư liệu học tập và giảng viên có thêm kinh nghiệm trong việc thiết kế bài giảng. Dưới đây là bài giảng Marketing căn bản chương 4: Nghiên cứu Marketing với mục tiêu giới thiệu nghiên cứu Marketing và vai trò của nó đối với các quyết định Marketing của doanh nghiệp, các loại hình nghiên cứu Marketing, mô tả quy trình nghiên cứu marketing. Mời các bạn tham khảo.

  ppt21p lamtran89 12-07-2014 109 41   Download

 • Nội dung trình bày trong Bài giảng Marketing thương mại nhằm nêu khái niệm kinh doanh, mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, các hoạt động chủ yếu giúp dn thu lợi nhuận và phát triển trên thị trường và marketing sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu trên.

  pdf132p red_12 19-05-2014 60 27   Download

 • Bài giảng "Marketing căn bản: Chương IV" trình bày về hành vi khách hàng với những nội dung bao gồm: thị trường người tiêu dùng và hành vi mua của người tiêu dùng, mô hình hành vi mua của người tiêu dùng, nhân tố tác động tới hành vi mua, thị trường các doanh nghiệp sản xuất, thị trường các tổ chức thương mại, thị trường các cơ quan nhà nước.

  ppt41p duongxuan92 26-09-2014 70 25   Download

 • Chương 2 Môi trường marketing thuộc bài giảng marketing căn bản, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với mục tiêu sau: Mô tả các yếu tố môi trường vĩ mô; cách đánh giá các cơ hội, thử thách dựa trên phân tích môi trường vĩ mô; mô tả và phân tích ảnh hưởng của các yếu tố môi trường vi mô đến hoạt động marketing của doanh nghiệp

  pdf20p vanthanhthiennu22 19-05-2014 57 22   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản chương 1: Tổng quan về Marketing căn bản và môi trường Marketing trình bày nội dung về khái niệm và những vấn đề cơ bản của marketing, quá trình phát triển và phân loại Marketing, mục tiêu và chức năng của Marketing. Mời các bạn tham khảo.

  ppt63p lamtran89 08-07-2014 73 20   Download

 • Chương 2 Cơ hội hấp dẫn và thị trường của doanh nghiệp thuộc bài giảng marketing thương mại, trong chương học này mời các bạn cùng tìm hiểu nội dung kiến thức về: Cơ hội và cơ hội hấp dẫn trong kinh doanh và thị trường của doanh nghiệp.

  pdf36p tanhthanhthanh23 18-04-2014 33 12   Download

 • Bài giảng "Marketing căn bản – Chương 2: Môi trường marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm môi trường marketing, môi trường marketing vĩ mô, môi trường marketing vi mô. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt61p doinhugiobay_14 28-01-2016 51 12   Download

 • Tài liệu tham khảo Chương 3 Môi trường marketing của doanh nghiệp - Bài giảng Marketing cơ bản (Nguyễn Tiến Dũng, Viện Kinh tế và Quản lý, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội).

  pdf23p traidat1992 16-03-2014 54 11   Download

 • Chương 3 Môi trường Marketing thuộc bài giảng Marketing căn bản, có cấu trúc nội dung được chia làm 3 phần: Phần 1 Tổng quan về môi trường Marketing của doanh nghiệp, phần 2 Tác động của môi trường vi mô đến hoạt động Marketing, phần 3 Tác động của môi trường vĩ mô đến hoạt động Marketing.

  ppt6p luongmylm 24-03-2014 39 9   Download

 • Chương 3 Nghiên cứu các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của doanh nghiệp thuộc bài giảng marketing thương mại, trong chương học này nội dung kiến thức được trình bày làm 2 phần: Phần 1 Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh, phần 2 Tiềm lực của doanh nghiệp.

  pdf22p tanhthanhthanh23 18-04-2014 47 9   Download

 • Bài giảng "Marketing quốc tế" do giảng viên Phạm Văn Chiến (ĐH Ngoại Thương) biện soạn cung cấp các kiến thức giúp sinh viên nắm vững khái niệm marketing, các khái niệm liên quan đến marketing, vai trò, mục tiêu và quá trình phát triển của marketing; tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf70p tsmttc_007 08-09-2015 34 9   Download

 • Bài giảng Marketing căn bản - Chương 8: Chiến lược phân phối có mục tiêu làm rõ bản chất của phân phối, kênh phân phối và chiến lược phân phối trong hoạt động marketing của doanh nghiệp, nắm được các quy trình thiết kế và quản trị kênh phân phối, nắm được những hoạt động cơ bản trong phân phối hàng hoá vật chất. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf12p lg123456 11-04-2014 53 8   Download

 • Bài giảng "Marketing quốc tế - Chuyên đề 1: Giới thiệu về marketing và môi trường marketing" cung cấp các kiến thức giúp sinh viên nắm được khái niệm marketing, các khái niệm liên quan, vai trò, mục tiêu và quá trình phát triển của marketing; tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động marketing của doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf13p tsmttc_007 12-09-2015 24 8   Download

 • Chương 6: Chiến lược sản phẩm thuộc Bài giảng Marketing căn bản do ĐH Công Nghệ Đồng Nai biên soạn có nội dung trình bày về: Khái niệm sản phẩm trên quan điểm Marketing, vai trò của chiến lược sản phẩm trong họat động Marketing, nội dung chiến lược sản phẩm của doanh nghiệp. Bài giảng sẽ giúp các bạn sinh viên chuyên ngành quản trị có thêm kiến thức bổ ích về Marketing.

  pdf15p lg123456 11-04-2014 53 7   Download

Đồng bộ tài khoản