Xem 1-20 trên 856 kết quả Bài giảng Nguyên lý máy
 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng nguyên lý máy - chương 1', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf21p gregorimendel 25-09-2011 593 220   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng nguyên lý máy - chương 2', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf16p gregorimendel 25-09-2011 530 206   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng nguyên lý máy - chương 3', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p gregorimendel 25-09-2011 393 178   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài giảng nguyên lý máy - chương 4', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf14p gregorimendel 25-09-2011 347 159   Download

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 8 - Cơ cấu CAM và cơ cấu khác giúp bạn nắm bắt đại cương về cơ cấu CAM, phân tích động học cơ cấu CAM, phân tích lực cơ cấu CAM, các cơ cấu khác.

  ppt24p thanhgiang094 04-05-2011 468 157   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành cơ khí - Giáo trình bài giảng nguyên lý máy.

  pdf3p gregorimendel 25-09-2011 354 115   Download

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5 - Cân bằng máy nhằm giúp bạn nắm bắt mục đích cân bằng máy, cân bằng vật quay, cân bằng cơ cấu. Cùng tham khảo nội dung chi tiết nhé.

  ppt30p nguyenchung91 25-05-2011 295 113   Download

 • Bài giảng Nguyên lý máy - TS. Nguyễn Chí Hưng gồm 8 chương trình bày về cấu trúc cơ cấu, phân tích động học cơ cấu phẳng, phân tích lực cơ cấu phẳng, cân bằng máy, chuyển động thực của máy, cơ cấu CAM, cơ cấu bánh răng, hệ thống bánh răng.

  pdf306p nt18103 29-05-2013 135 80   Download

 • Tham khảo sách 'bài giảng nguyên lý máy (tập 1)', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf97p mylan23 16-04-2013 88 27   Download

 • Chương 1 Cấu tạo và phân loại cơ cấu thuộc bài giảng Nguyên lý máy. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: những khái niệm cơ bản, bậc tự do cơ cấu, phân tích cấu tạo cơ cấu thanh phẳng, thay thế khớp cao bằng khớp thấp.

  pdf46p minhmuimui 22-10-2014 51 25   Download

 • Chương 9 Cơ cấu bánh răng (phần 3 Hệ bánh răng) thuộc bài giảng Nguyên lý máy. Cùng nắm kiến thức trong phần này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đại cương, hệ bánh răng thường, hệ bánh răng vi sai, hệ bánh răng hỗn hợp.

  pdf12p minhmuimui 22-10-2014 53 24   Download

 • Chương 9 Cơ cấu bánh răng (phần 1 Cơ cấu bánh răng phẳng) thuộc bài giảng Nguyên lý máy. Cùng nắm kiến thức trong phần này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đại cương về truyền động bánh răng, các thông số hình học cơ bản của bánh răng thân khai tiêu chuẩn, đường ăn khớp-cung ăn khớp-hệ số trùng khớp, những phương pháp chế tạo bánh răng thân khai, bánh răng trụ tròn răng nghiêng.

  pdf39p minhmuimui 22-10-2014 67 23   Download

 • Chương 2 Phân tích động học thuộc bài giảng Nguyên lý máy. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các phần sau: nội dung và ý nghĩa, bài toán xác định vị trí của cơ cấu, bài toán xác định vận tốc & gia tốc, phân tích động học bằng giải tích, phân tích động học bằng đồ thị.

  pdf24p minhmuimui 22-10-2014 52 21   Download

 • Chương 3 Phân tích lực thuộc bài giảng Nguyên lý máy. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đại cương, áp lực khớp động, lực cân bằng trên khâu dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức đã được trình bày trong chương này.

  pdf21p minhmuimui 22-10-2014 48 19   Download

 • Chương 4 Ma sát trong khớp động thuộc bài giảng Nguyên lý máy. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đại cương, ma sát trên khớp tịnh tiến, ma sát trên khớp quay, ma sát lăn, truyền động ma sát.

  pdf35p minhmuimui 22-10-2014 30 18   Download

 • Chương 9 Cơ cấu bánh răng (phần 2 Cơ cấu bánh răng không gian) thuộc bài giảng Nguyên lý máy. Cùng nắm kiến thức trong phần này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cặp bánh răng trụ chéo, cơ cấu trục vít-bánh vít, bánh răng nón.

  pdf10p minhmuimui 22-10-2014 37 15   Download

 • Chương 7 Cơ cấu nhiều thanh thuộc bài giảng Nguyên lý máy. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đại cương, cơ cấu 4 khâu bản lề và các biến thể, đặc điểm động học của cơ cấu 4 khâu bản lề, đặc điểm động học của cá biến thể, góc áp lực, ứng dụng của cơ cấu nhiều thanh.

  pdf22p minhmuimui 22-10-2014 44 14   Download

 • Chương 8 Cơ cấu CAM thuộc bài giảng Nguyên lý máy. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đại cương, các thông số cơ bản của cơ cấu CAM, phân tích động học cơ cấu CAM, phân tích lực cơ cấu CAM, trình tự thiết kế, tổng hợp cơ cấu CAM, bảo toàn khớp cao trong cơ cấu CAM.

  pdf19p minhmuimui 22-10-2014 30 14   Download

 • Chương 6 Các chỉ tiêu chất lượng của máy thuộc bài giảng Nguyên lý máy. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: làm đều chuyển động của máy, điều chỉnh tự động chuyển động máy, cân bằng máy, hiệu suất.

  pdf32p minhmuimui 22-10-2014 40 13   Download

 • Chương 5 Động lực học máy thuộc bài giảng Nguyên lý máy. Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khâu thay thế-các đại lượng thay thế, phương trình chuyển động của máy, chuyển động thật của máy.

  pdf17p minhmuimui 22-10-2014 36 12   Download

Đồng bộ tài khoản