Bài giảng Nguyên lý thống kê

Xem 1-20 trên 878 kết quả Bài giảng Nguyên lý thống kê
 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế do TS. Vũ Trọng Phong biên soạn có nội dung gồm 9 chương trình bày các vấn đề cơ bản về: Dự đoán thống kê ngắn hạn, thống kê xu hướng phát triển và dự báo thống kê kinh tế, những vấn đề chung của thống kê học, phân tổ tổng hợp tài liệu điều tra thống kê kinh tế,... Cùng tham khảo bài giảng để có kiến thức về Nguyên lý thống kê kinh tế.

  pdf242p hamlet1310 01-11-2011 1686 575   Download

 • Bài giảng Nguyên lý Thống kê kinh tế của Nguyễn Trọng Hải (MBA) gồm 7 chương, Chương I: Các vấn đề chung của thống. Chương II: Phân tổ. Chương III: Các tham số thống kê. Chương IV: Dãy số thời gian. Chương V: Chỉ số. Chương VI: Thống kê hiệu quả kinh tế.

  pdf184p four_12 20-03-2014 173 80   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 4 trình bày hệ thống các chỉ tiêu phân tích hiện tượng kinh tế - xã hội. Nội dung cụ thể được trình bày trong chương 4 bao gồm: Số tuyệt đối, số tương đối, các công thức đo lường độ tập trung, độ biến thiên tiêu thức.

  ppt79p hoa_dai91 22-06-2014 229 67   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 6 có nội dung trình bày về khái niệm về chỉ số, phân loại chỉ số, phương pháp tính chỉ số. Tham khảo nội dung bài giảng để hiểu rõ về chỉ số trong nguyên lý thống kê.

  ppt44p hoa_dai91 22-06-2014 110 43   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 5 nhằm mục tiêu phân tích, đánh giá hiện tượng kinh tế - xã hội đang nghiên cứu qua dãy số thời gian; dự báo hiện tượng kinh tế - xã hội nghiên cứu bằng các phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn.

  ppt28p hoa_dai91 23-06-2014 118 44   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 trình bày tổng quan về thống kê như khái niệm thống kê, cơ sở lý luận & phương pháp luận thống kê, một vài khái niệm thường dùng trong thống kê, các loại thang đo, quá trình nghiên cứu thống kê.

  ppt34p hoa_dai91 22-06-2014 116 40   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 2 trình bày nội dung thu thập dữ liệu thống kê. Nội dung của chương bao gồm: Những yêu cầu của một cuộc điều tra thống kê, quy trình điều tra thống kê, các loại điều tra và phương pháp thu thập dữ liệu, thiết kế bảng câu hỏi.

  ppt52p hoa_dai91 22-06-2014 82 36   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 3 có nội dung trình bày về tóm tắt và trình bày dữ liệu thống kê. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương bao gồm: Phân tổ thống kê, tóm tắt và trình bày dữ liệu thống kê.

  ppt46p hoa_dai91 22-06-2014 114 40   Download

 • Chương 4 Mô tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường thuộc bài giảng nguyên lý thống kê, trong chương học này người học sẽ đi vào tìm hiểu kiến thức về: Số tuyệt đối, số tương đối, các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung, các đặc trưng đo lường độ phân tán.

  pdf52p vanthanhthiennu22 22-05-2014 92 21   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 6 Ước lượng khoảng nằm trình bày khái niệm ước lượng khoảng, ước lượng trung bình, ước lượng tỷ lệ, ước lượng phương sai, cỡ mẫu trong ước lượng ước lượng 2 trung bình.

  pdf17p small_12 11-06-2014 137 24   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê kinh tế cung cấp cho các bạn những kiến thức về thống kê học; điều tra và tổng hợp thống kê; thống kê các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội; điều tra chọn mẫu; phân tích hồi quy và tương qua;... Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt295p kid286 15-03-2015 69 27   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 1 Tổng hợp và trình bày dữ liệu nhằm trình bày về khái niệm thống kê, chức năng thống kê trong đó có thống kê mô tả và thống kê suy luận, các phương pháp thống kê bao gồm thu thập và xử lý số liệu, điều tra chọn mẫu, nghiên cứu mối liên hệ giữa các hiện tượng...

  pdf33p small_12 11-06-2014 131 26   Download

 • Chương 2 Thu thập dữ liệu thống kê thuộc bài giảng nguyên lý thống kê, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với kiến thức sau: Xác định dữ liệu cần thu thập, dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp, các phương pháp thu thập dữ liệu ban đầu, các hình thức tổ chức điều tra thống kê, xây dựng kế hoạch điều tra thống kê, sai số trong điều tra thống kê.

  pdf8p vanthanhthiennu22 21-05-2014 44 15   Download

 • Chương 3 Tóm tắt và trình bày dữ liệu thuộc bài giảng nguyên lý thống kê, trong chương này trình bày nội dung kiến thức về: Phân tổ thống kê, trình bày kết quả tóm tắt dữ liệu bằng biểu đồ. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm rõ nội dung cụ thể trong chương học này.

  pdf19p vanthanhthiennu22 22-05-2014 57 13   Download

 • Chương 7 Chỉ số thuộc bài giảng nguyên lý thống kê kinh tế, trong chương học này có kết cấu nội dung trình bày gồm 3 phần: Phần 1 khái niệm chung về phương pháp chỉ số, phần 2 phương pháp xây dựng chỉ số, phần 3 hệ thống chỉ số.

  pdf23p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 78 13   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 3 Các số đo hiện tượng nhằm trình bày về khái niệm số tuyệt đối, số tuyệt đối liên hoàn, số tuyệt đối định gốc, khái niệm số tương đối, số tương đối động thái, tốc độ phát triển, tốc độ tăng, số tương đối kế hoạch...

  pdf24p small_12 11-06-2014 71 11   Download

 • Mục tiêu trình bày của chương 8 Kiểm định phi tham số nằm trong bài giảng nguyên lý thống kế nhằm trình bày về kiểm định phân phối chuẩn, dựa vào đồ thị tần suất, kiểm định Jarque-Bera, kiểm định Willcoxon... Cùng tìm hiểu bài giảng để tìm hiểu sâu hơn về kiểm định phi tham số.

  pdf17p small_12 11-06-2014 81 16   Download

 • Chương 7 Thống kê hiệu quả sản xuất kinh doanh thuộc bài giảng nguyên lý thống kê kinh tế, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, nguyên tắc đánh giá hiệu quả, hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh tế, phương pháp phân tích hiệu quả kinh tế, thống kê lợi nhuận.

  pdf55p holoesinin 12-06-2014 62 15   Download

 • Nội dung chính của chương 2 Tổng hợp và trình bày dữ liệu nằm trong bài giảng nguyên lý thống kế nhằm trình bày về khái niệm phân tổ thống kê, nguyên tắc phân tổ thống kê, phân tổ theo tiêu thức thuộc tính đó là có ít biểu hiện và có nhiều biểu hiện, trình bày dữ liệu bằng bảng.

  pdf21p small_12 11-06-2014 38 9   Download

 • Trong chương 7 Kiểm định tham số nằm trong bài giảng nguyên lý thống kế nhằm trình bày về các nội dung như sau: khái niệm kiểm định tham số, các loại giả thuyết trong thống kê, các loại sai lầm trong kiểm định giả thuyết và kiểm định trung bình.

  pdf20p small_12 11-06-2014 72 17   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản