Bài giảng phân tích thống kê. phương pháp phân tích thống kê

Xem 1-20 trên 230 kết quả Bài giảng phân tích thống kê. phương pháp phân tích thống kê
 • Bài giảng Phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin gồm có 10 chương, cung cấp cho người học các nội dung sau: Thông tin và hệ thống thông tin quản lý, phương pháp luận phân tích thiết kế, khảo sát hệ thống, xác định mục tiêu, phân tích hệ thống về xử lý, phân tích hệ thống về dữ liệu,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p xuongrong_battien 25-10-2011 68 25   Download

 • Chương 2 trình bày về mô hình và các phương pháp mô hình hóa. Nội dung chi tiết trong chương này gồm: Mô hình (Model), mô hình hóa (Modelling), phương pháp mô hình hóa (Method), lịch sử các phương pháp mô hình hóa, một số mô hình tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p youcanletgo_02 07-01-2016 9 2   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin trình bày các nội dung: Phân tích & thiết kế có cấu trúc, mô hình và tiến trình nghiệp vụ, biểu đồ ngữ cảnh, biểu đồ phân rã chức năng, mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p lalala06 02-12-2015 12 2   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (Tuần 2) trình bày phương pháp mô hình hóa, phương pháp xác định yêu cầu, phân tích và thiết kế có cấu trúc,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf3p lalala06 02-12-2015 10 2   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 5 nhằm mục tiêu phân tích, đánh giá hiện tượng kinh tế - xã hội đang nghiên cứu qua dãy số thời gian; dự báo hiện tượng kinh tế - xã hội nghiên cứu bằng các phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn.

  ppt28p hoa_dai91 23-06-2014 73 33   Download

 • Giới thiệu sơ lược một số phương pháp phân tích thiết kế Phân tích thiết kế hệ thống thông tin là phương pháp luận để xây dựng và phát triển hệ thống thông tin bao gồm các lý thuyết, mô hình, phương pháp và các công cụ sử dụng trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống. Có nhiều phưong pháp phân tích khác nhau. Ở đây chúng ta tóm lược một vài phương pháp quan trọng để làm phương tiện so sánh và đối chiếu tham khảo các tài liệu khác.

  pdf35p abcdef_14 19-07-2011 625 292   Download

 • Bài giảng "Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 0: Mở đầu" cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học và phương pháp đánh giá sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt14p doinhugiobay_11 15-01-2016 20 9   Download

 • Bài giảng Các phương pháp phân tích định lượng: Thống kê. Nội dung chính trong chương này gồm: Thống kê và các ứng dụng trong kinh tế, dữ liệu, nguồn dữ liệu, thống kê mô tả, thống kê suy luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf54p estupendo2 10-08-2016 8 2   Download

 • Bài giảng "Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng: Giới thiệu môn học" bày các nội dung chủ yếu, mục tiêu, nguyên tắc, phương pháp tiếp cận, cấu trúc của môn học. Mời bạn đọc theo dõi nội dung bài giảng.

  ppt11p thangnamvoiva20 20-09-2016 1 0   Download

 • Chương 1 - Tổng quan về phân tích & thiết kế hệ thống thông tin. Nội dung trình bày trong chương gồm: Giới thiệu về hệ thống thông tin: Khái niệm chung về hệ thống thông tin, một số hệ thống thông tin thường gặp, vai trò của của phân tích & thiết kế hệ thống; vấn đề cơ bản về phát triển hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt37p nhanmotchut_1 04-10-2016 0 0   Download

 • Chương 2 của bài giảng Phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin giúp người học nắm bắt được một số phương pháp phân tích, thiết kế HTTT; phương pháp luận phân tích HTTT; phân loại một số cách tiếp cận; mô hình hoá hệ thống; phương pháp phân tích, thiết kế có cấu trúc; phân tích chức năng.

  pdf28p xuongrong_battien 25-10-2011 64 21   Download

 • Chương 3 trình bày các nội dung liên quan đến việc khảo sát hệ thống – xác định mục tiêu như: Khảo sát sơ bộ và tìm hiểu nhu cầu, khảo sát chi tiết, xác lập và khởi đầu dự án, một số phương pháp khảo sát nhằm thu thập thông tin cho quá trình phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p xuongrong_battien 25-10-2011 45 19   Download

 • Bài giảng Phân tích số liệu - Bài 7: Phân tích hồi quy đơn nhằm trình bày về phân tích hồi quy là phương pháp phân tích thống kê để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc (biến dự báo) theo các biến độc lập (biến dùng để dự báo).

  ppt15p sms_12 06-05-2014 41 12   Download

 • Chương 8 cung cấp cho người học các nội dung về thiết kế các file dữ liệu. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Đại cương về thiết kế các file dữ liệu, phương pháp thực hiện, nghiên cứu các đường truy nhập, chuyển mô hình thực thể liên kết thành các file dữ liệu.

  pdf8p xuongrong_battien 25-10-2011 39 10   Download

 • Chương 10 trình bày các nội dung: Lập kế hoạch cài đặt, cài đặt và bàn giao, biến đổi dữ liệu, kế hoạch huấn luyện, các phương pháp đưa hệ thống mới vào sử dụng, biên soạn tài liệu hệ thống, bảo trì và nâng cấp hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf17p xuongrong_battien 25-10-2011 34 9   Download

 • Chương 3 Phân tích thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin thuộc bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý", trong chương này trình bày các nội dung sau: đánh giá yêu cầu, phân tích chi tiết, thiết kế logic, đề xuất các phương án giải pháp, thiết kế vật lý ngoài, triển khai hệ thống thông tin, cài đặt bảo trì và khai thác hệ thống.

  pdf120p saodoivangem 29-12-2014 29 7   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 1 do Trịnh Huy Hoàng biên soạn sau đây để bổ sung thêm kiến thức về các phương pháp phân tích thuật toán. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt72p cocacola_09 26-11-2015 12 2   Download

 • Chương này giới thiệu nội dung học phần Phân tích thiết kế hệ thống thông tin. Học phần cung cấp cho người học: các khái niệm, nguyên tắc, các giai đoạn trong phân tích thiết kế hệ thống thông tin dưới góc nhìn của nhà quản lý; các kiến thức và kỹ năng để sinh viên hiểu được vai trò của phân tích viên hệ thống; áp dụng được các phương pháp, công cụ và kỹ thuật trong phân tích và thiết kế hệ thống.

  pdf23p tangtuy12 01-06-2016 12 2   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nhằm giúp sinh viên học các bước của quá trình phát triển hệ thống thông tin, những phương pháp và công cụ để phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin theo hướng cấu trúc.

  pdf161p hoa_loaken91 03-06-2014 70 26   Download

 • Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán trình bày sự cần thiết và phương pháp phân tích chứng khoán như phương pháp so sánh, phương pháp phân tích xu hướng, phương pháp phân tích thống kê mô tả, phương pháp phân tích chỉ tiêu; nội dung phân tích chứng khoán: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

  pdf27p narrow_12 16-07-2014 154 16   Download

Đồng bộ tài khoản