Bài giảng phân tích thống kê. phương pháp phân tích thống kê

Xem 1-20 trên 207 kết quả Bài giảng phân tích thống kê. phương pháp phân tích thống kê
 • Bài giảng Phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin gồm có 10 chương, cung cấp cho người học các nội dung sau: Thông tin và hệ thống thông tin quản lý, phương pháp luận phân tích thiết kế, khảo sát hệ thống, xác định mục tiêu, phân tích hệ thống về xử lý, phân tích hệ thống về dữ liệu,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p xuongrong_battien 25-10-2011 84 26   Download

 • Chương 2 trình bày về mô hình và các phương pháp mô hình hóa. Nội dung chi tiết trong chương này gồm: Mô hình (Model), mô hình hóa (Modelling), phương pháp mô hình hóa (Method), lịch sử các phương pháp mô hình hóa, một số mô hình tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf30p youcanletgo_02 07-01-2016 20 4   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin trình bày các nội dung: Phân tích & thiết kế có cấu trúc, mô hình và tiến trình nghiệp vụ, biểu đồ ngữ cảnh, biểu đồ phân rã chức năng, mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p lalala06 02-12-2015 20 2   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin (Tuần 2) trình bày phương pháp mô hình hóa, phương pháp xác định yêu cầu, phân tích và thiết kế có cấu trúc,... Tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf3p lalala06 02-12-2015 14 3   Download

 • Bài giảng Nguyên lý thống kê: Chương 5 nhằm mục tiêu phân tích, đánh giá hiện tượng kinh tế - xã hội đang nghiên cứu qua dãy số thời gian; dự báo hiện tượng kinh tế - xã hội nghiên cứu bằng các phương pháp dự đoán thống kê ngắn hạn.

  ppt28p hoa_dai91 23-06-2014 95 42   Download

 • Giới thiệu sơ lược một số phương pháp phân tích thiết kế Phân tích thiết kế hệ thống thông tin là phương pháp luận để xây dựng và phát triển hệ thống thông tin bao gồm các lý thuyết, mô hình, phương pháp và các công cụ sử dụng trong quá trình phân tích và thiết kế hệ thống. Có nhiều phưong pháp phân tích khác nhau. Ở đây chúng ta tóm lược một vài phương pháp quan trọng để làm phương tiện so sánh và đối chiếu tham khảo các tài liệu khác.

  pdf35p abcdef_14 19-07-2011 669 301   Download

 • Bài giảng "Phân tích hoạt động kinh doanh - Chương 0: Mở đầu" cung cấp cho người học những thông tin cơ bản về môn học, nội dung chính của môn học và phương pháp đánh giá sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt14p doinhugiobay_11 15-01-2016 40 11   Download

 • Chương 2 của bài giảng Phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin giúp người học nắm bắt được một số phương pháp phân tích, thiết kế HTTT; phương pháp luận phân tích HTTT; phân loại một số cách tiếp cận; mô hình hoá hệ thống; phương pháp phân tích, thiết kế có cấu trúc; phân tích chức năng.

  pdf28p xuongrong_battien 25-10-2011 73 21   Download

 • Chương 3 trình bày các nội dung liên quan đến việc khảo sát hệ thống – xác định mục tiêu như: Khảo sát sơ bộ và tìm hiểu nhu cầu, khảo sát chi tiết, xác lập và khởi đầu dự án, một số phương pháp khảo sát nhằm thu thập thông tin cho quá trình phân tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p xuongrong_battien 25-10-2011 57 19   Download

 • Bài giảng Phân tích số liệu - Bài 7: Phân tích hồi quy đơn nhằm trình bày về phân tích hồi quy là phương pháp phân tích thống kê để dự đoán giá trị của biến phụ thuộc (biến dự báo) theo các biến độc lập (biến dùng để dự báo).

  ppt15p sms_12 06-05-2014 49 14   Download

 • Chương 8 cung cấp cho người học các nội dung về thiết kế các file dữ liệu. Các nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Đại cương về thiết kế các file dữ liệu, phương pháp thực hiện, nghiên cứu các đường truy nhập, chuyển mô hình thực thể liên kết thành các file dữ liệu.

  pdf8p xuongrong_battien 25-10-2011 44 10   Download

 • Chương 10 trình bày các nội dung: Lập kế hoạch cài đặt, cài đặt và bàn giao, biến đổi dữ liệu, kế hoạch huấn luyện, các phương pháp đưa hệ thống mới vào sử dụng, biên soạn tài liệu hệ thống, bảo trì và nâng cấp hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf17p xuongrong_battien 25-10-2011 44 9   Download

 • Chương 3 Phân tích thiết kế và cài đặt hệ thống thông tin thuộc bài giảng "Hệ thống thông tin quản lý", trong chương này trình bày các nội dung sau: đánh giá yêu cầu, phân tích chi tiết, thiết kế logic, đề xuất các phương án giải pháp, thiết kế vật lý ngoài, triển khai hệ thống thông tin, cài đặt bảo trì và khai thác hệ thống.

  pdf120p saodoivangem 29-12-2014 35 7   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Phân tích thiết kế giải thuật: Chương 1 do Trịnh Huy Hoàng biên soạn sau đây để bổ sung thêm kiến thức về các phương pháp phân tích thuật toán. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

  ppt72p cocacola_09 26-11-2015 18 3   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin nhằm giúp sinh viên học các bước của quá trình phát triển hệ thống thông tin, những phương pháp và công cụ để phân tích và thiết kế một hệ thống thông tin theo hướng cấu trúc.

  pdf161p hoa_loaken91 03-06-2014 78 30   Download

 • Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán trình bày sự cần thiết và phương pháp phân tích chứng khoán như phương pháp so sánh, phương pháp phân tích xu hướng, phương pháp phân tích thống kê mô tả, phương pháp phân tích chỉ tiêu; nội dung phân tích chứng khoán: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

  pdf27p narrow_12 16-07-2014 161 17   Download

 • Thống kê là một hệ thống các phương pháp: thu thập, tổng hợp, trình bày, phân tích và suy diễn dữ liệu nhằm hỗ trợ cho quá trình ra quyết định. Chức năng của thống kê: Thống kê mô tả: Thu thập dữ liệu, tổng hợp trình bày, tóm tắt dữ liệu Thống kê suy diễn: Ước lượng, kiểm định giả thiết, dự đoán

  pdf264p nhatro75 13-07-2012 849 309   Download

 • Chương 1 Tổng quan về phân tích & thiết kế hệ thống thông tin thuộc bài giảng phân tích & thiết kế hệ thống thông tin, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: tổng quan về hệ thống thông tin, quy trình phát triển hệ thống thông tin, phương pháp luận phát triển hệ thống thông tin, các nguyên lý phát triển hệ thống thông tin.

  pdf37p conchimnhai 28-06-2014 46 8   Download

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - trường ĐH Công nghệ giới thiệu đến bạn đọc những nội dung về vai trò, tầm quan trọng của môn học, nghề phân tích và thiết kế HTTT, tổ chức, thực hiện môn học, khái niệm về HTTT, các cách tiếp cận phát triển HTTT và phương pháp luận tiến trình phát triển HTTT.

  pdf35p anhgau456 19-11-2015 46 25   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin, các cách tiếp cận để tìm hiểu một hệ thống thông tin, các phương pháp điều tra và các công cụ để tổng hợp kết quả điều tra nhằm mô tả hệ thống thông tin.

  pdf143p tsmttc_008 07-09-2015 17 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản