» 

Bài Giảng Pháp Luật đại Cương

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Cùng tìm hiểu bài giảng pháp luật đại cương với chương 1 Lý luận Mác – Lênin về nhà nước và pháp luật, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức về: Nguồn gốc và bản chất của nhà nước và pháp luật; các kiểu, hình thức, chức năng của nhà nước và pháp luật; các kiểu nhà nước và pháp luật của giai cấp bóc lột; nhà nước và pháp luật XHCN.

  pdf 61p thanhthienhoang23 14-05-2014 17 8

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - Ths. Đinh Thị Hoa

  Bài 2 Những vấn đề cơ bản về pháp luật thuộc bài giảng Pháp luật đại cương, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: nguồn gốc pháp luật; bản chất của pháp luật; thuộc tính của pháp luật; chức năng, vai trò của pháp luật; mối quan hệ của pháp luật với các hiện tượng xã hội khác; kiểu pháp luật, hình thức pháp luật.

  ppt 31p mrbenvip123 11-09-2014 14 8

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 3 - Ths. Đinh Thị Hoa

  Bài 3 Quy phạm pháp luật hệ thống pháp luật thuộc bài giảng Pháp luật đại cương, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: quy phạm pháp luật, hệ thống pháp luật,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức cần thiết được trình bày trong bài giảng này.

  ppt 24p mrbenvip123 11-09-2014 16 5

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 1 - Ths. Đinh Thị Hoa

  Bài 1 Những vấn đề cơ bản về nhà nước thuộc bài giảng Pháp luật đại cương, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: nguồn gốc nhà nước; khái niệm, bản chất nhà nước; thuộc tính nhà nước; chức năng nhà nước; kiểu và hình thức nhà nước; bộ máy nhà nước; nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

  ppt 66p mrbenvip123 11-09-2014 9 5

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 - Ths. Đinh Thị Hoa

  Bài 4 Quan hệ pháp luật thuộc bài giảng Pháp luật đại cương, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái niệm, đặc điểm quan hệ pháp luật; thành phần quan hệ pháp luật; sự kiện pháp lý.

  ppt 25p mrbenvip123 11-09-2014 9 5

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 7 - Ths. Đinh Thị Hoa

  Bài 7 Luật hình sự-luật tố tụng hình sự Việt Nam thuộc bài giảng Pháp luật đại cương, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: luật hình sự (khái quát chung, một số nội dung cơ bản), luật tố tụng hình sự (khái quát chung, một số nội dung cơ bản).

  ppt 27p mrbenvip123 11-09-2014 8 4

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 5 - Ths. Đinh Thị Hoa

  Bài 5 Thực hiện-vi phạm-trách nhiệm pháp lý thuộc bài giảng Pháp luật đại cương, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý.

  ppt 19p mrbenvip123 11-09-2014 8 4

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 2: Nguồn gốc của nhà nước

  Bài 2 Nguồn gốc của nhà nước nằm trong bộ bài giảng Pháp luật đại cương trình bày về các học thuyết tiêu biểu về nguồn gốc nhà nước. Quá trình hình thành nhà nước theo quan điểm học thuyết Mác – Lênin.

  pdf 12p canon_12 27-03-2014 29 4

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 10 - Ths. Đinh Thị Hoa

  Bài 10 Luật hành chính thuộc bài giảng Pháp luật đại cương, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái quát chung về luật hành chính, một số nội dung cơ bản của luật hành chính.

  ppt 16p mrbenvip123 11-09-2014 9 4

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6 - Ths. Đinh Thị Hoa

  Bài 6 Luật dân sự thuộc bài giảng Pháp luật đại cương, cùng nắm kiến thức trong bài này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khái quát chung về luật dân sự, một số nội dung cơ bản của luật dân sự.

  ppt 30p mrbenvip123 11-09-2014 8 4

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 1 - GV. Nguyễn Thị Tuyết Mai

  Bài giảng Pháp luật đại cương bài 1: Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước trang bị các kiến thức về nguồn gốc ra đời Nhà nước, bản chất của Nhà nước, đặc trưng của Nhà nước, chức năng của Nhà nước, các kiểu Nhà nước, hình thức Nhà nước, bộ máy Nhà nước.

  ppt 23p nhihoangpham 09-09-2014 15 3

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 3: Bản chất nhà nước

  Bài 3 Bản chất nhà nước thuộc Bài giảng Pháp luật đại cương yêu cầu sinh viên phân tích và nhận diện bản chất của nhà nước, khái niệm bản chất nhà nước, đặc trưng của nhà nước, các mối quan hệ của nhà nước.

  pdf 18p canon_12 27-03-2014 15 3

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 8: Nhà nước chủ nghĩa xã hội Việt Nam

  Bài 8 Nhà nước chủ nghĩa xã hội Việt Nam thuộc Bài giảng Pháp luật đại cương trình bày về sự ra đời của nhà nước XHCN, bản chất nhà nước XHCN, chức năng của nhà nước XHCN, hình thức của nhà nước XHCN, bộ máy nhà nước XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

  pdf 11p canon_12 27-03-2014 12 3

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 5: Hình thức nhà nước

  Bài 5 Hình thức nhà nước nằm trong Bài giảng Pháp luật đại cương nhằm giúp sinh viên hiểu và phân tích được các nguyên lý tổ chức và vận hành quyền lực nhà nước. Khái niệm hình thức nhà nước, hình thức chính thể, chế độ chính trị.

  pdf 13p canon_12 27-03-2014 16 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 2 - GV. Nguyễn Thị Tuyết Mai

  Nội dung Bài 2: Một số vấn đề cơ bản về pháp luật thuộc Bài giảng Pháp luật đại cương trình bày về nguồn gốc của pháp luật, bản chất của pháp luật, thuộc tính của pháp luật, kiểu pháp luật, hình thức của pháp luật. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

  ppt 20p nhihoangpham 09-09-2014 8 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 7 Luật hình sự Việt Nam thuộc bài giảng pháp luật đại cương, cùng đi vào tìm hiểu chương này với nội dung kiến thức trình bày sau: Khái niệm chung về luật hình sự, tội phạm, hình phạt. Để nắm rõ nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

  pdf 43p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 9 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Chương 4 Tư pháp quốc tế thuộc bài giảng pháp luật đại cương, trong chương học này có kết cấu nội dung gồm 4 phần: Phần 1 Khái niệm về tư pháp quốc tế, phần 2 chủ thể của tư pháp quốc tế, phần 3 xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế, phần 4 việc áp dụng luật nước ngoài trong tư pháp quốc tế.

  pdf 23p thanhthienhoang23 14-05-2014 10 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 - ThS. Lê Thị Anh Đào

  Bài giảng Pháp luật đại cương bài 4: Quy phạm pháp luật trình bày nội dung về khái niệm quy phạm pháp luật, cơ cấu vi phạm pháp luật, phân tích cấu thành quy phạm pháp luật. Tham khảo tài liệu này để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  ppt 9p nhihoangpham 08-09-2014 10 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 7: Bộ máy nhà nước

  Bài 7 Bộ máy nhà nước thuộc Bài giảng Pháp luật đại cương nêu khái niệm bộ máy nhà nước, cơ quan nhà nước, nguyên tắc của bộ máy nhà nước, phân loại cơ quan nhà nước, bộ máy nhà nước trong lịch sử.

  pdf 23p canon_12 27-03-2014 7 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Chương 2 Một số vấn đề cơ bản về pháp luật dân sự Việt Nam thuộc bài giảng pháp luật đại cương, cùng tìm hiểu chương học này với các kiến thức trình bày sau: Khái niệm chung về pháp luật dân sự (dân luật) quan hệ dân luật, chủ thể của dân luật, đại diện, quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, trách nhiệm dân sự do hành vi gây thiệt hại - trách nhiệm ngoài hợp...

  pdf 79p thanhthienhoang23 14-05-2014 7 2

 • + Xem thêm 397 Bài Giảng Pháp Luật đại Cương khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản