» 

Bài Giảng Pháp Luật đại Cương

 • Pháp luật đại cương là một trong những môn khoa học xã hội là môn cơ sở, khái quát chung về hệ thống các tri thức khoa học cơ bản về nhà nước, xã hội. Môn học này đem đến cho sinh viên những kiến thức tổng quát về xã hội, giúp cho người học ý thức được bổn phận của người công dân đối với Tổ quốc. Bộ sưu tập Tổng hợp giáo trình và bài giảng môn pháp luật đại cương dành cho quý thầy cô giáo và các bạn sinh viên cũng như các độc giả sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích để bạn có một nền tảng kiến thức vững chắc nhất.

  tuyetle26 15-10-2013 2624 248

 • Bộ bài giảng pháp luật đại cương cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật, những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc như Hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự,… trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mời các bạn tham khảo

  impossible_1 26-11-2013 575 13

 • + Xem thêm 3 BST Bài Giảng Pháp Luật đại Cương khác
 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Cùng tìm hiểu bài giảng pháp luật đại cương với chương 1 Lý luận Mác – Lênin về nhà nước và pháp luật, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức về: Nguồn gốc và bản chất của nhà nước và pháp luật; các kiểu, hình thức, chức năng của nhà nước và pháp luật; các kiểu nhà nước và pháp luật của giai cấp bóc lột; nhà nước và pháp luật XHCN.

  pdf 61p thanhthienhoang23 14-05-2014 17 8

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 3: Bản chất nhà nước

  Bài 3 Bản chất nhà nước thuộc Bài giảng Pháp luật đại cương yêu cầu sinh viên phân tích và nhận diện bản chất của nhà nước, khái niệm bản chất nhà nước, đặc trưng của nhà nước, các mối quan hệ của nhà nước.

  pdf 18p canon_12 27-03-2014 14 3

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 8: Nhà nước chủ nghĩa xã hội Việt Nam

  Bài 8 Nhà nước chủ nghĩa xã hội Việt Nam thuộc Bài giảng Pháp luật đại cương trình bày về sự ra đời của nhà nước XHCN, bản chất nhà nước XHCN, chức năng của nhà nước XHCN, hình thức của nhà nước XHCN, bộ máy nhà nước XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

  pdf 11p canon_12 27-03-2014 11 3

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 2: Nguồn gốc của nhà nước

  Bài 2 Nguồn gốc của nhà nước nằm trong bộ bài giảng Pháp luật đại cương trình bày về các học thuyết tiêu biểu về nguồn gốc nhà nước. Quá trình hình thành nhà nước theo quan điểm học thuyết Mác – Lênin.

  pdf 12p canon_12 27-03-2014 22 3

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 5: Hình thức nhà nước

  Bài 5 Hình thức nhà nước nằm trong Bài giảng Pháp luật đại cương nhằm giúp sinh viên hiểu và phân tích được các nguyên lý tổ chức và vận hành quyền lực nhà nước. Khái niệm hình thức nhà nước, hình thức chính thể, chế độ chính trị.

  pdf 13p canon_12 27-03-2014 16 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 7: Bộ máy nhà nước

  Bài 7 Bộ máy nhà nước thuộc Bài giảng Pháp luật đại cương nêu khái niệm bộ máy nhà nước, cơ quan nhà nước, nguyên tắc của bộ máy nhà nước, phân loại cơ quan nhà nước, bộ máy nhà nước trong lịch sử.

  pdf 23p canon_12 27-03-2014 7 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Chương 2 Một số vấn đề cơ bản về pháp luật dân sự Việt Nam thuộc bài giảng pháp luật đại cương, cùng tìm hiểu chương học này với các kiến thức trình bày sau: Khái niệm chung về pháp luật dân sự (dân luật) quan hệ dân luật, chủ thể của dân luật, đại diện, quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, trách nhiệm dân sự do hành vi gây thiệt hại - trách nhiệm ngoài hợp...

  pdf 79p thanhthienhoang23 14-05-2014 6 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 7 Luật hình sự Việt Nam thuộc bài giảng pháp luật đại cương, cùng đi vào tìm hiểu chương này với nội dung kiến thức trình bày sau: Khái niệm chung về luật hình sự, tội phạm, hình phạt. Để nắm rõ nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

  pdf 43p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 8 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Chương 4 Tư pháp quốc tế thuộc bài giảng pháp luật đại cương, trong chương học này có kết cấu nội dung gồm 4 phần: Phần 1 Khái niệm về tư pháp quốc tế, phần 2 chủ thể của tư pháp quốc tế, phần 3 xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế, phần 4 việc áp dụng luật nước ngoài trong tư pháp quốc tế.

  pdf 23p thanhthienhoang23 14-05-2014 9 2

 • Pháp luật đại cương - ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng pháp luật đại cương là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh sinh viên để tạo một nền tảng kiến thức về pháp luật Việt Nam một cách vững chắc.

  ppt 257p vanchinh1206 19-09-2009 5422 2084

 • Bài giảng: Pháp luật đại cương

  Pháp luật đại cương là một môn học có phạm vi rất rộng rãi, đa dạng và phong phú. Ở đây chỉ là một tập bài giảng mang tính chất tóm tắt và cũng chỉ tập trung vào một số vấn đề, nội. pháp luật đại cương dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, chuyên ngành ngân hàng, quản trị kinh doanh, quản trị xuất nhập khẩu...tham...

  ppt 257p pepu_7799 31-10-2010 1956 881

 • Tập bài giảng Pháp luật đại cương - ĐH công nghiệp TPHCM

  Đảng và nhà nước đã chủ trương tăng cường giáo dục pháp luật trong các trường đại học thông qua các chương trình môn học, giáo trình, tài liệu học tập đảm bảo đúng tinh thần và nội dung của Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Từ đó Giáo trình pháp luật đại cương dùng cho sinh viên đã được biên soạn.

  pdf 125p muathu_102 29-01-2013 425 184

 • Tập bài giảng Pháp luật đại cương - Th.S Phạm Anh Tuấn

  Có kết cấu nội dung gồm 7 chương, tập bài giảng Pháp luật đại cương do Th.S Phạm Anh Tuấn biên soạn giới thiệu đến người học các kiến thức về luật hình sự, luật dân sự, luật hành chính, hệ thống pháp luật, hình thức pháp luật, đại cương về pháp luật, đại cương về nhà nước. Tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung cụ thể hơn.

  doc 75p patuancnktcn 03-08-2009 323 144

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Th.s Trần Đoàn Hạnh

  Bài giảng môn pháp luật đại cương của thạc sĩ Trần Đoàn Hạnh, dành cho các bạn sinh viên tham khảo để nắm những bản chất chung về nhà nước, nguồn gốc nhà nước. Mời các bạn tham khảo!

  ppt 145p trentroicosao 07-03-2014 11 4

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 4: Qui phạm pháp luật

  Chương 4 Qui phạm pháp luật nằm trong bài giảng pháp luật đại cương nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm và đặc điểm của qui phạm pháp luật, cấu trúc qui phạm pháp luật, phân tích cấu trúc qui phạm pháp luật, phân loại qui phạm pháp luật, hình thức qui phạm pháp luật.

  pdf 40p little_12 16-06-2014 7 3

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 2: Nhà nước CHXHCN Việt Nam

  Mục tiêu chính của chương 2 Nhà nước CHXHCN Việt Nam nằm trong bài giảng pháp luật đại cương nhằm trình bày về các nội dung chính: đặc điểm hiến pháp Việt Nam, hình thức nhà nước CHXHCN Việt Nam, bộ máy nhà nước CHXHCN Việt Nam.

  pdf 54p little_12 16-06-2014 12 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 8 - ĐH Lạc Hồng

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 8 - Phòng chống tham nhũng có nội dung trình bày khái niệm tham nhũng, nguyên nhân và tác hại của tham nhũng, ý nghĩa phòng chống tham nhũng, trách nhiệm công dân trong phòng chống tham nhũng.

  ppt 9p hoa_cuc91 30-06-2014 5 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Chương 3 Công pháp quốc tế thuộc bài giảng pháp luật quốc tế, trong chương học này có nội dung kiến thức trình bày về: Khái niệm về công pháp quốc tế, những đặc trưng của công pháp quốc tế hiện đại, vấn đề công nhận chủ thể mới trong công pháp quốc tế hiện đại, điều ước quốc tế, vấn đề lãnh thổ quốc gia trong công pháp quốc tế, các cơ quan quan hệ đối ngoại trong công...

  pdf 27p thanhthienhoang23 14-05-2014 10 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 6: Vi phạm pháp luật

  Mục tiêu chính của chương 6 Vi phạm pháp luật nằm trong bài giảng pháp luật đại cương nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm, hình thức của vi phạm pháp luật, thành phần vi phạm pháp luật, lỗi của chủ thể vi phạm pháp luật.

  pdf 37p little_12 16-06-2014 8 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 7: Thực hiện & áp dụng pháp luật

  Trong nội dung của chương 7 Thực hiện & áp dụng pháp luật nằm trong bài giảng pháp luật đại cương nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm thực hiện pháp luật, hình thức thực hiện pháp luật, thi hành và sử dụng pháp luật, trách nhiệm pháp lý, phân loại trách nhiệm pháp lý.

  pdf 26p little_12 16-06-2014 11 2

 • + Xem thêm 374 Bài Giảng Pháp Luật đại Cương khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản