» 

Bài Giảng Pháp Luật đại Cương

 • Pháp luật đại cương là một trong những môn khoa học xã hội là môn cơ sở, khái quát chung về hệ thống các tri thức khoa học cơ bản về nhà nước, xã hội. Môn học này đem đến cho sinh viên những kiến thức tổng quát về xã hội, giúp cho người học ý thức được bổn phận của người công dân đối với Tổ quốc. Bộ sưu tập Tổng hợp giáo trình và bài giảng môn pháp luật đại cương dành cho quý thầy cô giáo và các bạn sinh viên cũng như các độc giả sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích để bạn có một nền tảng kiến thức vững chắc nhất.

  tuyetle26 15-10-2013 2509 241

 • Bộ bài giảng pháp luật đại cương cung cấp cho người học những nội dung cơ bản về Nhà nước và pháp luật, những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc như Hiến pháp, Hành chính, Dân sự, Hình sự,… trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Mời các bạn tham khảo

  impossible_1 26-11-2013 529 9

 • + Xem thêm 3 BST Bài Giảng Pháp Luật đại Cương khác
 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Cùng tìm hiểu bài giảng pháp luật đại cương với chương 1 Lý luận Mác – Lênin về nhà nước và pháp luật, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức về: Nguồn gốc và bản chất của nhà nước và pháp luật; các kiểu, hình thức, chức năng của nhà nước và pháp luật; các kiểu nhà nước và pháp luật của giai cấp bóc lột; nhà nước và pháp luật XHCN.

  pdf 61p thanhthienhoang23 14-05-2014 8 4

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 8: Nhà nước chủ nghĩa xã hội Việt Nam

  Bài 8 Nhà nước chủ nghĩa xã hội Việt Nam thuộc Bài giảng Pháp luật đại cương trình bày về sự ra đời của nhà nước XHCN, bản chất nhà nước XHCN, chức năng của nhà nước XHCN, hình thức của nhà nước XHCN, bộ máy nhà nước XHCN, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

  pdf 11p canon_12 27-03-2014 7 3

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 3: Bản chất nhà nước

  Bài 3 Bản chất nhà nước thuộc Bài giảng Pháp luật đại cương yêu cầu sinh viên phân tích và nhận diện bản chất của nhà nước, khái niệm bản chất nhà nước, đặc trưng của nhà nước, các mối quan hệ của nhà nước.

  pdf 18p canon_12 27-03-2014 11 3

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 2 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Chương 2 Một số vấn đề cơ bản về pháp luật dân sự Việt Nam thuộc bài giảng pháp luật đại cương, cùng tìm hiểu chương học này với các kiến thức trình bày sau: Khái niệm chung về pháp luật dân sự (dân luật) quan hệ dân luật, chủ thể của dân luật, đại diện, quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự, hợp đồng dân sự, trách nhiệm dân sự do hành vi gây thiệt hại - trách nhiệm ngoài hợp...

  pdf 79p thanhthienhoang23 14-05-2014 6 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 7 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Chương 7 Luật hình sự Việt Nam thuộc bài giảng pháp luật đại cương, cùng đi vào tìm hiểu chương này với nội dung kiến thức trình bày sau: Khái niệm chung về luật hình sự, tội phạm, hình phạt. Để nắm rõ nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

  pdf 43p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 3 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 5: Hình thức nhà nước

  Bài 5 Hình thức nhà nước nằm trong Bài giảng Pháp luật đại cương nhằm giúp sinh viên hiểu và phân tích được các nguyên lý tổ chức và vận hành quyền lực nhà nước. Khái niệm hình thức nhà nước, hình thức chính thể, chế độ chính trị.

  pdf 13p canon_12 27-03-2014 12 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 2: Nguồn gốc của nhà nước

  Bài 2 Nguồn gốc của nhà nước nằm trong bộ bài giảng Pháp luật đại cương trình bày về các học thuyết tiêu biểu về nguồn gốc nhà nước. Quá trình hình thành nhà nước theo quan điểm học thuyết Mác – Lênin.

  pdf 12p canon_12 27-03-2014 9 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 7: Bộ máy nhà nước

  Bài 7 Bộ máy nhà nước thuộc Bài giảng Pháp luật đại cương nêu khái niệm bộ máy nhà nước, cơ quan nhà nước, nguyên tắc của bộ máy nhà nước, phân loại cơ quan nhà nước, bộ máy nhà nước trong lịch sử.

  pdf 23p canon_12 27-03-2014 7 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 4 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Chương 4 Tư pháp quốc tế thuộc bài giảng pháp luật đại cương, trong chương học này có kết cấu nội dung gồm 4 phần: Phần 1 Khái niệm về tư pháp quốc tế, phần 2 chủ thể của tư pháp quốc tế, phần 3 xung đột pháp luật trong tư pháp quốc tế, phần 4 việc áp dụng luật nước ngoài trong tư pháp quốc tế.

  pdf 23p thanhthienhoang23 14-05-2014 8 1

 • Pháp luật đại cương - ThS Nguyễn Thị Hồng Nhung

  Bài giảng pháp luật đại cương là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho quý thầy cô giáo và các bạn học sinh sinh viên để tạo một nền tảng kiến thức về pháp luật Việt Nam một cách vững chắc.

  ppt 257p vanchinh1206 19-09-2009 5411 2083

 • Bài giảng: Pháp luật đại cương

  Pháp luật đại cương là một môn học có phạm vi rất rộng rãi, đa dạng và phong phú. Ở đây chỉ là một tập bài giảng mang tính chất tóm tắt và cũng chỉ tập trung vào một số vấn đề, nội. pháp luật đại cương dành cho sinh viên khối ngành kinh tế, chuyên ngành ngân hàng, quản trị kinh doanh, quản trị xuất nhập khẩu...tham...

  ppt 257p pepu_7799 31-10-2010 1951 881

 • Tập bài giảng Pháp luật đại cương - ĐH công nghiệp TPHCM

  Đảng và nhà nước đã chủ trương tăng cường giáo dục pháp luật trong các trường đại học thông qua các chương trình môn học, giáo trình, tài liệu học tập đảm bảo đúng tinh thần và nội dung của Hiến pháp và pháp luật hiện hành. Từ đó Giáo trình pháp luật đại cương dùng cho sinh viên đã được biên soạn.

  pdf 125p muathu_102 29-01-2013 413 184

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Th.s Trần Đoàn Hạnh

  Bài giảng môn pháp luật đại cương của thạc sĩ Trần Đoàn Hạnh, dành cho các bạn sinh viên tham khảo để nắm những bản chất chung về nhà nước, nguồn gốc nhà nước. Mời các bạn tham khảo!

  ppt 145p trentroicosao 07-03-2014 9 4

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 1 - ĐH Kinh tế Quốc dân

  Pháp luật đại cương là môn học giới thiệu những kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật nói chung và những nội dung cơ bản về các ngành luật quan trọng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Và bài giảng dưới đây các bạn sẽ được tìm hiểu nội dung kiến thức của chương 1 Nhà nước XHCN Việt Nam và địa vị pháp lý của các cơ quan trong bộ máy nhà nước.

  pdf 86p nguyenhoangnguyen1212 23-04-2014 10 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 8 - ĐH Lạc Hồng

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 8 - Phòng chống tham nhũng có nội dung trình bày khái niệm tham nhũng, nguyên nhân và tác hại của tham nhũng, ý nghĩa phòng chống tham nhũng, trách nhiệm công dân trong phòng chống tham nhũng.

  ppt 9p hoa_cuc91 30-06-2014 3 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Chương 3 - GV. Nguyễn Hoàng Mỹ Linh

  Chương 3 Công pháp quốc tế thuộc bài giảng pháp luật quốc tế, trong chương học này có nội dung kiến thức trình bày về: Khái niệm về công pháp quốc tế, những đặc trưng của công pháp quốc tế hiện đại, vấn đề công nhận chủ thể mới trong công pháp quốc tế hiện đại, điều ước quốc tế, vấn đề lãnh thổ quốc gia trong công pháp quốc tế, các cơ quan quan hệ đối ngoại trong công...

  pdf 27p thanhthienhoang23 14-05-2014 8 2

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6 (tt) - ĐH Lạc Hồng

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6 - Thực hiện pháp luật và áp dụng pháp luật có nội dung trình bày về khái niệm, đặc điểm, các hình thức của thực hiện pháp luật; các bước và các trường hợp áp dụng pháp luật.

  ppt 10p hoa_cuc91 30-06-2014 3 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6 - ĐH Lạc Hồng

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 6 - Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý có nội dung trình bày về khái niệm vi phạm pháp luật, dấu hiệu của vi phạm pháp luật, cấu thành vi phạm pháp luật, phân loại của vi phạm pháp luật, khái niệm trách nhiệm pháp lý, đặc điểm trách nhiệm pháp lý và các nội dung khác.

  ppt 33p hoa_cuc91 30-06-2014 3 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 - ĐH Lạc Hồng

  Bài giảng Pháp luật đại cương: Bài 4 - Hệ thống pháp luật có nội dung trình bày khái niệm hệ thống pháp luật, quy phạm pháp luật và các vấn đề liên quan.

  ppt 36p hoa_cuc91 30-06-2014 1 1

 • Bài giảng Pháp luật đại cương - Chương 7: Thực hiện & áp dụng pháp luật

  Trong nội dung của chương 7 Thực hiện & áp dụng pháp luật nằm trong bài giảng pháp luật đại cương nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm thực hiện pháp luật, hình thức thực hiện pháp luật, thi hành và sử dụng pháp luật, trách nhiệm pháp lý, phân loại trách nhiệm pháp lý.

  pdf 26p little_12 16-06-2014 9 1

 • + Xem thêm 374 Bài Giảng Pháp Luật đại Cương khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản