Bài giảng query

Xem 1-20 trên 66 kết quả Bài giảng query
 • Bài giảng MS Access 2010 gồm 8 chương các bạn có thể tự học và làm chủ Access với các hướng dẫn, thao tác và hình ảnh. Slide trình bày tổng quan về hệ quản trị CSDL Access 2010, thiết kế và cài đặt cơ sở dữ liệu, làm việc với bảng (Table), truy vấn dữ liệu ( Query),...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  ppt293p trantramanh1414 25-10-2014 253 130   Download

 • Bài giảng Tin học nâng cao (Microsoft Access) Chương 4 Query nhằm trình bày các loại truy vấn, giới thiệu về Query. Có rất nhiều dạng yêu cầu xử lý dữ liệu, Query sẽ giải quyết những yêu cầu đó của người sử dụng, có 7 loại Query.

  pdf76p model_12 23-04-2014 107 56   Download

 • Bài giảng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access gồm 8 chương, trong chương 3 của bộ bài giảng nội dung chính tập trung giới thiệu hai thao tác cơ bản trên CSDL là import dữ liệu và export dữ liệu. Tiếp theo là chương 4, chương này trình bày những kiến thức về Query, đầu tiên là phần giới thiệu Query. phần tiếp theo đề cập đến các toán tử và biểu thức trong Access, sau đó chương 4 hướng dẫn cách tạo truy vấn bằng QBE và cuối cùng là hướng dẫn tạo query bằng SQL.

  pdf94p caucamtu 24-04-2014 89 36   Download

 • Bài giảng thiết kế web bài có nội dung chính trình bày về vấn đề làm việc với thành phần mở rộng của CSS3. Cụ thể là đề cập nhưng vấn đề liên quan đến việc giới thiệu CSS3 Media Queries, hướng dẫn cách làm việc với CSS3 layout dạng nhiều cột (Multi - columns)và cấu trúc hộp Flex. Phần cuối cùng của bài 6 trình bày chi tiết về CSS3 user interface. Qua bài 6 này người đọc có thể sử dụng CSS3 Media Queries để thiết kế layout phù hợp với từng trình duyệt, thiết bị,

  pdf24p caucamtu 24-04-2014 81 32   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu chương 5: SQL (Structured Query Language) trình bày nội dung về kiểu dữ liệu, các lệnh định nghĩa dữ liệu, truy vấn dữ liệu, cập nhập dữ liệu, lệnh xóa bảng, truy vấn cơ bản, các loại mệnh đề. Hãy tham khảo tài liệu này vì sẽ giúp quá trình học tập và giảng dạy được tốt hơn.

  pdf24p phuongpham357 22-07-2014 77 20   Download

 • Bài giảng Microsoft Access gồm 4 chương do giảng viên Phạm Thanh An biên soạn, nhằm trình bày về lý thuyết căn bản của MS Access: xây dựng CSDL (Table), truy vấn dữ liệu (Query), báo biểu (Report), mẫu biểu (Form), thông tin dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu, cơ sở dữ liệu quan hệ.

  pdf30p pink_12 27-05-2014 71 21   Download

 • Mục tiêu của chương 7 Language Integrated Query (LINQ)nằm trong bài giảng Lập trình hướng đối tượng nhằm giới thiệu LINQ, LINQ to Object, LINQ to XML, LINQ to ADO. NET. Language Integrated Query (LINQ) là ngôn ngữ truy vấn hợp nhất trên các loại dữ liệu khác nhau.

  ppt30p xuanlan_12 26-04-2014 60 18   Download

 • Nội dung trình bày trong bài 2 Truy vấn dữ liệu (Query) thuộc bài giảng Microsoft Access nhằm nêu các loại truy vấn: Select, Query, Total Query, Crosstab Query, Make table Query, Append Query, Delete Query, Update Query...

  pdf68p pink_12 27-05-2014 51 11   Download

 • Bài giảng Chuyên đề LINQ Language Integrated Query nhằm giới thiệu về LINQ (Language Integrated Query, kiến trúc của LINQ, LINQ To SQL, cách kết nối đến CSDL tạo ra mô hình dữ liệu LINQ To SQL. Ngoài ra, còn giới thiệu về mô hình ánh xạ của LINQ To SQL, tầng kiến trúc của LINQ To SQL và các kiến thúc chuyên ngành khác.

  pdf27p heohong654 04-04-2014 49 9   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương III - Form trình bày khái niệm Query, cách mở của sổ Query, các loại Query như: truy vấn chọn; truy vấn Crosstab; truy vấn định nghĩa dữ liệu; truy vấn hợp; truy vấn Pass Through và các hằng, biến, biểu thức, toán tử và hàm.

  pdf103p missminh32 12-04-2014 40 6   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu: Ngôn ngữ SQL" giới thiệu về ngôn ngữ SQL (Structured Query Language). Bài giảng này trình bày 2 nội dung chính, đó là: Giới thiệu về SQL, truy vấn dữ liệu với câu lệnh SELECT. Hy vọng bài giảng này sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập.

  pdf28p namthangtinhlang_01 03-11-2015 21 6   Download

 • Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, bài giảng "Visual Fox" giới thiệu đến các bạn những nội dung tổng quan về Visual Fox, hằng, biến, các hàm dữ liệu trong Visual Fox, Database và Table, truy vấn dữ liệu Query, Form và Report. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt chi tiết.

  ppt140p kedaohoa 30-10-2015 21 4   Download

 • (LHNB) Bài giảng Microsoft Access được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về giới thiệu Microsoft Access; tạo cấu trúc và nhập dữ liệu cho table; thiết lập quan hệ giữa các table; thao tác trên dữ liệu của table; truy vấn dữ liệu - select query và một số nội dung khác.

  pdf70p cocacola_08 20-11-2015 30 6   Download

 • Bài giảng "Hệ thống thông tin kế toán - Chapter 5: Relational databases" presentation of content: Describe the basic of database, explain what a relational database is and how it organizes data, perform simple queries using the Microsoft Access database,... Invite you to reference.

  pdf15p doinhugiobay_18 11-03-2016 15 4   Download

 • Bài giảng MS Access 2003: Chương 3 - Query – Truy vấn sau đây sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về khái niệm; các loại truy vấn dùng QBE; các thành phần của 1 Query; tạo truy vấn mới; tạo các loại truy vấn. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf26p cocacola_10 07-12-2015 22 2   Download

 • Bài giảng Chứng chỉ B - MS.Access 1: Bài 4 - Truy vấn dữ liệu (Query) nêu lên tổng quan về truy vấn; cách tạo truy vấn lựa chọn dữ liệu bằng SQL; tạo các truy vấn dữ liệu bằng QBE; cách sử dụng tham số trong truy vấn; truy vấn con. Mời các bạn tham khảo.

  pdf149p cocacola_04 20-10-2015 132 4   Download

 • Bài giảng "Hibernate query language" trình bày các nội dung: Hibernate Query Language, HQL – from, HQL – selec, HQL – aggregate function, HQL – where, HQL - Expression, HQL – order by, HQL – group by và having, HQL – sub query. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p nhansinhaoanh_03 21-10-2015 17 5   Download

 • Bài giảng MS-ACCESS 2003 sẽ giới thiệu tới các bạn về vấn đề phân tích thiết kế CSDL& MS-ACCESS; tạo CSDL, Table, & Relationship; khái quát QUERY; select QUERY;...

  ppt38p codon_02 29-11-2015 18 1   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 3 giới thiệu về ngôn ngữ truy vấn SQL. Chương này trình bày các nội dung chính như sau: Giới thiệu SQL, môi trường SQL, dùng DDL để định nghĩa CSDL, dùng DML để thao tác trên CSDL, các phép kết dữ liệu trên nhiều bảng, Subquery – truy vấn con. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt24p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 11 1   Download

 • Bài giảng LINQ to SQL của Lương Trần Hy Hiến trình bày về phương thức mở rộng; biểu thức Lambda; khởi tạo đối tượng; C# 3.0 Language Extensions; Query Comprehensions; Linq to SQL; loại CSDL LINQ to SQL hỗ trợ; thực hiện ánh xạ ORM; intro demo.

  pdf36p cocacola_10 02-12-2015 16 6   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản