Bài giảng Tài chính công

Xem 1-20 trên 3150 kết quả Bài giảng Tài chính công
 • Bài giảng Tài chính công - Tài chính tiền tệ trình bày những vấn đề cơ bản tài chính công, ngân sách nhà nước, hệ thống các quỹ ngoài ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài học.

  pdf55p hoathietmoclan 09-10-2011 553 241   Download

 • Bài giảng Tài chính công và chính sách tài khóa của PGS.TS Sử Đình Thành nội dung gồm có: tài chính công, ngân sách nhà nước, chính sách tài khóa. Để nắm rõ chi tiết nội dung mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

  pdf16p nhaanlanhx 22-05-2011 443 198   Download

 • Bài giảng Tài chính công của TS. Phan Hữu Nghị giúp các bạn biết khái niệm về tài chính công, thực trạng về thu chi ngân sách nhà nước và kèm theo bài tập để các bạn áp dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt75p possibletb 22-09-2012 553 157   Download

 • Bài giảng Tài chính công của TS. Nguyễn Thị Thùy Dương nhằm trang bị cho người học lý thuyết về những vấn đề về hoạt động tài chính của khu vực công như chi tiêu công và đánh giá chi tiêu công, về thuế và tác động của thuế, ngân sách và quản lý ngân sách, nợ công và quản lý nợ công...Mời các bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf88p tuoihaimuoi32 19-06-2014 167 76   Download

 • Bài giảng Tài chính công: Bài 1 - Chu trình ngân sách được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về phương pháp soạn lập ngân sách; ví dụ về chu trình ngân sách tại EU; chu trình ngân sách Việt Nam. Mời các bạn tham khảo bài giảng.

  ppt67p cocacola_07 07-11-2015 103 29   Download

 • Chương 7 Dự báo và lập kế hoạch tài chính thuộc bài giảng tài chính công ty nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: các phương pháp dự báo doanh thu, các mô hình lập kế hoạch tài chính, tài trợ từ bên ngoài và tăng trưởng.

  pdf18p conchimnhai 30-06-2014 60 23   Download

 • Bài giảng Tài chính công: Bài 7 - Thâm hụt ngân sách nhà nước được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về quan điểm, phân loại, nguyên nhân thiếu hụt ngân sách nhà nước; tài trợ thiếu hụt ngân sách nhà nước; nợ công.

  ppt29p cocacola_07 07-11-2015 70 14   Download

 • Chương 1 Tổng quan về tài chính công thuộc bài giảng tài chính công, cùng đi vào tìm hiểu chương học này thông qua các nội dung sau: các đặc trưng cơ bản và kết cấu của tài chính công; chức năng, vai trò và nguyên tắc hoạt động của tài chính công; quản lý tài chính công; chính sách tài chính công.

  pdf28p kevinle124 04-06-2014 63 13   Download

 • Chương 5 Các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước thuộc bài giảng tài chính công, nội dung nghiên cứu chương gồm các vấn đề về: vai trò và đặc điểm của các quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước, nội dung hoạt động của một số quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước.

  pdf21p kevinle124 04-06-2014 62 12   Download

 • Bài giảng Tài chính công: Chương 5 Tổng quan về thuế và các tác động của thuế nêu khái niệm thuế. Thuế có lịch sử rất lâu đời. Thuế đã phát sinh, tồn tại và phát triển cùng với sự ra đời, tồn tại và phát triển của nhà nước. Từ khi có nhà nước là phải có thuế.

  pdf34p sms_12 06-05-2014 67 11   Download

 • Chương 1 Tổng quan tài chính công thuộc bài giảng tài chính công, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức sau: Khái niệm và đặc điểm, chức năng tài chính công, các nguyên tắc tài chính công, vai trò của tài chính công.

  pdf10p tienthanhcong7892 27-05-2014 67 11   Download

 • Chương 3 Thu tài chính công thuộc bài giảng tài chính công, trong chương này người học sẽ lần lượt đi vào tìm hiểu: Khái niệm và vai trò của thu ngân sách nhà nước, lập dự báo thu, hệ thống thuế, hệ thống thu ngoài thuế.

  pdf43p tienthanhcong7892 27-05-2014 65 11   Download

 • Chương 4 Tín dụng nhà nước thuộc bài giảng tài chính công, cùng đi vào tìm hiểu chương học này thông qua các nội dung sau: những vấn đề cơ bản về tín dụng nhà nước, nội dung hoạt động của tín dụng nhà nước.

  pdf19p kevinle124 04-06-2014 43 11   Download

 • Chương 2 Tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước thuộc bài giảng tài chính công, trong chương này trình bày kiến thức về: Nguyên tắc tổ chức hệ thống ngân sách nhà nước, phân cấp quản lý ngân sách nhà nước, mục lục ngân sách nhà nước.

  pdf40p tienthanhcong7892 27-05-2014 53 10   Download

 • Chương 3 Ngân sách nhà nước thuộc bài giảng tài chính công, nội dung nghiên cứu chương này gồm: ngân sách nhà nước, hệ thống ngân sách nhà nước, chu trình ngân sách nhà nước và quản lý chu trình ngân sách nhà nước, tổ chức cân đối ngân sách nhà nước.

  pdf48p kevinle124 04-06-2014 50 10   Download

 • Chương 5 Định giá và dự toán vốn trong các công ty có dùng nợ thuộc bài giảng tài chính công ty nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: phương pháp GTHTđiều chỉnh APV, phương pháp dòng tiền cho vốn CSH (FTE), phương pháp WACC.

  pdf23p conchimnhai 30-06-2014 44 10   Download

 • Chương 5 Dịch vụ công ở Việt Nam – thành tựu và định hướng thuộc bài giảng tài chính công, trong chương này người học sẽ đi vào tìm hiểu: Những tiến triển trên thế giới, thực trạng về cung ứng dịch vụ công, đổi mới cơ chế cung ứng dịch vụ công.

  pdf14p tienthanhcong7892 27-05-2014 49 9   Download

 • Chương 4 Quản lý chi tiêu công và nợ công thuộc bài giảng tài chính công, trong chương học này trình bày kiến thức về các phương thức quản lý chi tiêu công và nợ công.

  pdf15p tienthanhcong7892 27-05-2014 70 8   Download

 • Chương 9 Sát nhập và mua lại doanh nghiệp thuộc bài giảng tài chính công ty nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: các hình thức pháp lý của M&A, động cơ của M&A, lợi ích và chi phí của M&A, hạch toán kế toán các giao dịch M&A.

  pdf24p conchimnhai 30-06-2014 31 8   Download

 • Chương 4 Cơ cấu vốn và giá trị doanh nghiệp thuộc bài giảng tài chính công ty nâng cao, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm cơ cấu vốn, lý thuyết MM về cơ cấu vốn tối ưu, các lý thuyết khác về cơ cấu vốn.

  pdf28p conchimnhai 30-06-2014 38 7   Download

Đồng bộ tài khoản