Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư

Xem 1-20 trên 297 kết quả Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư
 • Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư - Các phương pháp giúp bạn nắm bắt các phương pháp thẩm định dự án đầu tư: Giá trị hiện tại ròng (NPV), tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR), tỷ suất hoàn vốn nội bộ có điều chỉnh (MIRR), chỉ số lợi nhuận (PI), thời gian hoàn vốn (PP).

  ppt70p page_12 16-08-2013 289 112   Download

 • Chương 2 Xây dựng báo cáo ngân lưu dự án của bài giảng Thẩm định dự án đầu tư nhằm giúp các bạn nắm các nội dung sau: Phương pháp lập, nguyên tắc và quy ước, xử lí các biến cố cơ bản, báo cáo ngân lưu và quan điểm đánh giá.

  pdf17p depthat 26-03-2014 129 60   Download

 • Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư nhằm giúp sinh viên nhận diện các cơ hội đầu tư để xác định ý tưởng hình thành dự án, lập và thẩm định một dự án đầu tư cụ thể, trang bị cho học viên kỹ năng xây dựng các mô hình tài chính và các phương pháp phân tích rủi ro trong việc đánh giá hiệu qủa dự án đầu tư trên nền Excel.

  pdf36p narrow_12 17-07-2014 215 60   Download

 • Chương 1 Tổng quan về thẩm định dự án đầu tư của bài giảng Thẩm định dự án đầu tư gồm có các ý chính sau: Mục tiêu của thẩm định, các giai đoạn của thẩm định dự án, nội dung phân tích, khung phân tích dự án.

  pdf11p depthat 26-03-2014 125 59   Download

 • Chương 6 Phân tích tác động lạm phát thuộc Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư nội dung nghiên cứu gồm có: Khái niệm cơ bản, suất chiếc khấu thực và danh nghĩa, tác động trực tiếp của lạm phát, tác động gián tiếp của lạm phát.

  pdf12p depthat 26-03-2014 139 59   Download

 • Chương 5 Suất chiết khấu của bài giảng Thẩm định dự án đầu tư sẽ giúp các bạn hiểu về khái niệm, chi phí sử dụng vốn, suất chiết khấu và quan điểm đánh giá.

  pdf8p depthat 26-03-2014 111 55   Download

 • Chương 7 Phân tích rủi ro trong thẩm định dự án của Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư gồm một số nội dung như sau: khái niệm, phân tích độ nhạy, phân tích tình huống, phân tích mô phỏng.

  pdf8p depthat 26-03-2014 104 45   Download

 • (NB) Phần 1 cuốn sách "Bài giảng thẩm định dự án đầu tư" do TS. Phạm Xuân Quang biên soạn cung cấp cho người đọc các nội dung: Chương 1 - Cơ sở phương pháp lý luận, chương 2 - Thiết lập dự án đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf99p doinhugiobay_00 05-11-2015 66 42   Download

 • Mục tiêu của bài giảng "Thẩm định dự án đầu tư" này nhằm giúp người học nắm vững kiến thức cơ bản về thẩm định dự án đầu tư; đánh giá tính phù hợp của các nội dung thẩm định DAĐT trên các phương diện cơ sở pháp lý, thị trường, kỹ thuật, các yếu tố đầu vào, tổ chức quản lý, tài chính;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt50p nganga_04 27-09-2015 90 41   Download

 • Chương 4 Quy mô và thời điểm đầu tư thuộc bài giảng Thẩm định dự án đầu tư của ThS.Nguyễn Tấn Phong sẽ giúp các bạn hiểu thêm về: Quy mô đầu tư, thời điểm đầu tư, thời điểm kết thúc.

  pdf6p depthat 26-03-2014 89 38   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Bài giảng thẩm định dự án đầu tư" do TS. Phạm Xuân Quang biên soạn, phần 2 trình bày các nội dung: Thẩm định tài chính dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư trong điều kiện lạm phát, xác định quy mô và thời điểm đầu tư.

  pdf78p doinhugiobay_00 05-11-2015 64 30   Download

 • Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư trình bày các phương pháp và nguyên tắc đầu tư dự án, các tính tỷ suất hoàn vốn nội bộ, điều chỉnh, chỉ số lợi nhuận,... Mời các bạn đọc cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết của bài giảng.

  pdf81p namthangtinhlang_00 29-10-2015 54 27   Download

 • Bài giảng Thẩm định dự án đầu tư nhằm trình bày về tổng quan dự án đầu tư, khái niệm, đặc điểm, phân loại dự án đầu tư, vai trò của nhà đầu tư, tổng quan về dự án đầu tư, khái niệm, vai trò và yêu cầu của dự án.

  pdf40p model_12 22-04-2014 64 16   Download

 • Bỏ qua những khái niệm hàn lâm và những định nghĩa chứa đựng biết bao ngôn từ hoa mỹ, gây tranh cãi và tốn kém nhiều giấy mực, bản chất đích thực của dự án đầu tư suy cho cùng chỉ đơn giản là việc bỏ ra những đồng tiền ngày hôm nay để kỳ vọng sẽ thu được chúng về trong tương lai. Cùng tham khảo tài liệu "Thẩm định dự án đầu tư - Nguyễn Tấn Bình" để hiểu rõ hơn về thẩm định dự án đầu tư.

  pdf100p hoanghunghh 08-04-2010 1417 1025   Download

 • Bài Giảng Kinh tế đầu tư - Thẩm định dự án đầu tư - Chương 6 trình bày 1 số vấn đề chung về thẩm định dự án đầu tư, thẩm quyền chấp thuận và cấp giấy chứng nhận đầu tư, những cơ sở pháp lý để thẩm định dự án đầu tư, phương pháp thẩm định dự án đầu tư.

  pdf51p kieuphong21055 07-09-2010 968 523   Download

 • Bài giảng về Lập và thẩm định dự án đầu tư - ThS.Nguyễn Lê Hồng Vy có kết cấu gồm 4 chương với nội dung: Thiết lập dự án đầu tư, những vấn đề chung về thẩm định dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, thực hành thẩm định trên Excel.

  pdf41p batman_1 09-01-2013 405 194   Download

 • Bài giảng về môn Thẩm định dự án đầu tư nhằm giúp bạn nắm bắt các kiến thức như: nguyên tắc đánh giá dự án đầu tư, dự tính dòng tiền của dự án, phân tích rủi ro,... Cùng tham khảo nhé.

  pdf67p insert_12 17-08-2013 417 176   Download

 • Bài giảng về Thẩm định dự án đầu tư nhằm giúp bạn nắm bắt các kiến thức: các quyết định chi đầu tư, phân loại các dự án, nguyên tắc dự toán vốn đầu tư cơ bản, các vấn đề về dự toán vốn đầu tư, quá trình dự toán vốn đầu tư,...

  pdf19p possibletb 22-11-2012 366 136   Download

 • Chương 3 Các chỉ tiêu đánh giá dự án của bài giảng Thẩm định giá dự án đầu tư gồm một số nội dung sẽ giúp các bạn nắm vững hơn: Hiện giá thu nhập thuần, suất thu hồi nội bộ, suất thu hồi nội bộ hiệu chỉnh, thời gian hoàn vốn, tỷ số lợi ích trên chi phí.

  pdf17p depthat 26-03-2014 95 50   Download

 • Nội dung bài giảng "Thẩm định dự án đầu tư xây dựng - bất động sản" của Lưu Trường Văn trình bày về việc xin phép đầu tư, trình duyệt dự án đầu tư, nội dung thẩm định dự án đầu tư và thẩm định dự án vốn tư nhân trong vấn đề thẩm định dự án đầu tư xây dựng - bất động sản.

  pdf10p muaythai1 22-08-2011 123 44   Download

Đồng bộ tài khoản