Bài giảng Thiết kế thí nghiệm

Xem 1-20 trên 302 kết quả Bài giảng Thiết kế thí nghiệm
 • Bài giảng "Thiết kế thí nghiệm (Phần thực hành)" trình bày các nội dung: Một số thao tác cơ bản và nhập dữ liệu, xử lý số liệu thí nghiệm (Tóm tắt, trình bày dữ liệu; ước lượng, kiểm định một giá trị trung bình và so sánh hai giá trị trung bình của hai biến chuẩn,...). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf185p doinhugiobay_10 08-01-2016 66 18   Download

 • Bài giảng Thiết kế thí nghiệm - Chương 7 "Kiểm định một phân phối và bảng tương liên" gồm có những nội dung chính sau: Kiểm định một phân phối, bảng tương liên 1 x k, kiểm định chính xác của Fisher đối với bảng tương liên 2×2, xác định mức liên kết trong dịch tễ học,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf13p nhanmotchut_3 29-10-2016 11 1   Download

 • Bài giảng "Thiết kế thí nghiệm và xử lý dữ liệu với phần mềm SAS" được biên soạn nhằm phân tích dữ liệu từ các mô hình thiết kế thí nghiệm thường gặp trong nghiên cứu nông nghiệp bằng phần mềm SAS. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf54p doinhugiobay_12 15-01-2016 104 35   Download

 • Bài giảng "Thiết kế thí nghiệm trong chăn nuôi và thú y" được biên soạn nhằm hướng dẫn cho sinh viên các phương pháp xử trí các trình bày dữ liệu, phương pháp thiết kế các thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf16p doinhugiobay_12 15-01-2016 46 19   Download

 • Bài giảng "Thiết kế thí nghiệm trong chăn nuôi và thú y: Phần 2" trình bày các kiến thức phần thiết kế thí nghiệm bao gồm: Phân loại thí nghiệm, khái niệm, thiết kế thí nghiệm, mô hình thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf27p doinhugiobay_12 15-01-2016 25 11   Download

 • Chương 3 trình bày một số khái niệm về thiết kế thí nghiệm. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Phân loại thí nghiệm, một số khái niệm trong thiết kế thí nghiệm, các bước tiến hành thí nghiệm, sai số thí nghiệm, bố trí động vật vào các nghiệm thức, phương pháp làm mù, tăng độ chính xác của ước tính, dung lượng mẫu cần thiết. Mời tham khảo.

  pdf13p nhanmotchut_3 29-10-2016 10 2   Download

 • Giáo trình được viết theo đề cương môn Thiết kế thí nghiệm của Khoa Chăn nuôi - Thú y tương ứng với 3 đơn vị học trình (45 tiết). Các lớp có thời lượng dạy 30 tiết có thể chỉ học một số phần. Các chương 1, 2, 6, 7 chỉ trình bày cách đặt vấn đề, các công thức, các kết luận thống kê, còn việc tính toán cụ thể được thực hiện khi thực hành ở phòng máy tính. Trước mắt có thể chưa dạy hết chương 4 và chương 5, các phần để lại chắc chắn sẽ...

  pdf13p myxaodon04 21-05-2011 226 82   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế thí nghiệm part 4', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p myxaodon04 21-05-2011 123 47   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế thí nghiệm part 2', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p myxaodon04 21-05-2011 136 43   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế thí nghiệm part 3', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p myxaodon04 21-05-2011 99 40   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế thí nghiệm part 5', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p myxaodon04 21-05-2011 78 33   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế thí nghiệm part 6', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p myxaodon04 21-05-2011 84 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế thí nghiệm part 9', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p myxaodon04 21-05-2011 91 27   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế thí nghiệm part 8', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p myxaodon04 21-05-2011 72 25   Download

 • Tham khảo tài liệu 'thiết kế thí nghiệm part 10', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf13p myxaodon04 21-05-2011 72 25   Download

 • Chương 1 - Một số khái niệm trong xác suất và thống kê mô tả. Một phần kiến thức cơ bản không thể tách rời trong quá trình thiết kế và xử lý dữ liệu thí nghiệm đó là các kiến thức về xác suất và thống kê.

  pdf13p nhanmotchut_3 29-10-2016 21 4   Download

 • Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu những nội dung chính sau: Mô hình thí nghiệm hoàn toàn ngẫu nhiên (Completely randomized Design - CRD), mô hình thí nghiệm khối ngẫu nhiên (Randomized complete block design - RCBD), khối ngẫu nhiên với nhiều đơn vị thí nghiệm ở một nghiệm thức và khối, mô hình thí nghiệm ô vuông La tinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf24p nhanmotchut_3 29-10-2016 12 4   Download

 • Bài giảng chương 5 "Bố trí thí nghiệm hai nhân tố" gồm có những nội dung chính sau: Kiểu thí nghiệm hai nhân tố chéo nhau, kiểu thí nghiệm hai nhân tố phân cấp, kiểu thí nghiệm hai nhân tố chia ô. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf18p nhanmotchut_3 29-10-2016 14 1   Download

 • Kiểm định giả thiết là một bài toán hay gặp trong thống kê. Phạm vi nghiên cứu khá rộng và về mặt lý thuyết có những vấn đề khá phức tạp nếu muốn giải quyết thật tỷ mỷ, chính xác. Trong chương này trình bày một vài bài toán kiểm định giả thiết cụ thể liên quan đến các biến định lượng. Mời các bạn tham khảo.

  pdf15p nhanmotchut_3 29-10-2016 17 2   Download

 • Trong chương này chúng ta sẽ xem xét mối quan hệ giữa hai biến định lượng được khảo sát đồng thời trên một đám đông, điều này có nghĩa là khi ta lấy ngẫu nhiên một cá thể của đám đông ra xem xét thì phải cân đo, phân tích, thử nghiệm đồng thời hai đặc tính sinh học định lượng X và Y. Mời các bạn các bạn tham khảo.

  pdf13p nhanmotchut_3 29-10-2016 12 2   Download

Đồng bộ tài khoản