Bài giảng Thống kê ứng dụng

Xem 1-20 trên 804 kết quả Bài giảng Thống kê ứng dụng
 • Bài giảng Thống kê ứng dụng kinh doanh có mục đích giúp sinh viên hiểu rõ các khái niệm cơ bản của xác suất và thống kê ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh; nắm vững phương pháp xác suất và thống kê cơ bản như các phương pháp tính xác suất và các trường hợp sử dụng thích hợp, các phương pháp tóm tắt và trình bày dữ liệu của thống kê mô tả và một số phương pháp cơ bản của thống kê suy diễn.

  pdf2p hoa_khoai91 12-06-2014 234 65   Download

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật hương 3: Lý thuyết kiểm định thống kê trình bày về các loại sai lầm trong kiểm định, mức ý nghĩa thống kê, kiểm định giá trị trung bình thống kê, kiểm định giá trị trung bình của một tổng thể, kiểm định giả thiết về sự sai biệt của giá trị trung bình và 0 với phân phối student, phân phối luật.

  pdf22p tranvantan78 30-07-2014 74 26   Download

 • Dưới đây là bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật chương 5: Phân tích phương sai trình bày về quy hoạch thực nghiệm, phân tích phương sai áp dụng trong kỹ thuật, phương sai giải thích, phân tích phương sai với hai yếu tố. Hãy tham khảo tài liệu này vì sẽ giúp ích cho công việc giảng dạy và học tập.

  pdf9p tranvantan78 30-07-2014 67 24   Download

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật chương 1: Thống kê mô tả trình bày nội dung về phân phối 1 biến, các phép biến đổi số liệu thường sử dụng, biến định lượng, tính phương sai và độ lệch chuẩn với excell. Tham khảo tài liệu này để nắm bắt chi tiết môn học.

  pdf7p tranvantan78 30-07-2014 63 25   Download

 • Chương 2: Khoảng tin cậy thuộc bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật trình bày nội dung về khoảng tin cậy của giá trị trung bình trong trường hợp biến trung bình tuân theo phân phối chuẩn, khoảng tin cậy của giá trị trung bình trong trường hợp phân phối student.

  pdf8p tranvantan78 30-07-2014 61 19   Download

 • Mời các bạn sinh viên và các giáo viên có thêm tư liệu tham khảo. Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản lý và kỹ thuật chương 6: Hồi quy tuyến tính và giả tuyến tính trình bày về tổng quát hồi quy tuyến tính, hối quy tuyến tính đơn, phương trình phương sai, kiểm định và đánh giá chất lượng mô hình hồi quy, kiểm định các thặng dư có bị tính.

  pdf20p tranvantan78 30-07-2014 74 18   Download

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng và PPTN (210335) của Lương Hồng Quang giới thiệu chung về phương pháp thí nghiệm; thiết kế thí nghiệm; lịch sử phát triển phương pháp thí nghiệm; công thức cơ bản và thuật ngữ của phương pháp thí nghiệm; các hàm phân bố xác suất; chiến lược thiết kế thí nghiệm; thu thập và xử lý số liệu; các phần mềm ứng dụng xử lý số liệu.

  ppt13p thuytrang_6 17-08-2015 57 17   Download

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng và PPTN (210335): Kiểm định giả thuyết thống kê do Lương Hồng Quang biên soạn bao gồm những nội dung về các giả thuyết tương đồng; các nghiệm thức của 2 yếu tố; trắc nghiệm U; các bước thực hiện trắc nghiệm U. Mời các bạn tham khảo.

  ppt7p thuytrang_6 17-08-2015 47 9   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh: Chương 0" cung cấp cho người học các thông tin: Vai trò và mục tiêu của học phần, tài liệu học tập, yêu cầu học tập, kiểm tra đánh giá, phương pháp học tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf14p doinhugiobay_13 26-01-2016 305 55   Download

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng và PPTN (210335): Hàm phân phối do Lương Hồng Quang biên soạn trình bày về biến ngẫu nhiên; hàm phân phối; hàm phân phối chuẩn. Ngoài ra, bài giảng còn giới thiệu một số đồ thị hàm phân phối. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   

   

  ppt14p thuytrang_6 17-08-2015 28 7   Download

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng và PPTN (210335): Ước lượng của Lương Hồng Quang giới thiệu tới các bạn về các thông số được ước lượng; ước lượng khoảng; ước lượng điểm. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.

  ppt13p thuytrang_6 17-08-2015 42 10   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 1: Giới thiệu về thống kê ứng dụng" cung cấp cho người học các kiến thức: Thống kê (TK) là gì, các phương pháp nghiên cứu TK, vai trò của TK, một số khái niệm thường dùng trong TK, khái quát quá trình nghiên cứu TK,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf23p doinhugiobay_13 26-01-2016 279 29   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 2: Thu thập dữ liệu" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác định DL cần thu thập, dữ liệu thứ cấp, dữ liệu sơ cấp, các kỹ thuật (phương pháp) lấy mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf15p doinhugiobay_13 26-01-2016 215 17   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 5: Xác suất căn bản, biến ngẫu nhiên và luật phân phối xác suất" cung cấp cho người học các kiến thức: Xác suất căn bản, biến ngẫu nhiên và các quy luật phân phối XS,... Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf34p doinhugiobay_13 26-01-2016 211 17   Download

 • Bài giảng "Thống kê ứng dụng trong kinh doanh - Chương 9: ANOVA" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân tích PS một yếu tố (one-way ANOVA), phân tích PS hai yếu tố (two-way ANOVA), ứng dụng Excel. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p doinhugiobay_13 26-01-2016 210 15   Download

 • Mời các bạn tham khảo bài giảng Thống kê ứng dụng và PPTN (210335) của Lương Hồng Quang biên soạn sau đây để hiểu rõ hơn về thống kê mô tả; các biểu đồ sử dụng trong thống kê; xác suất. Với các bạn quan tâm tới lĩnh vực thống kê thì đây là tài liệu hữu ích.

  ppt18p thuytrang_6 17-08-2015 17 5   Download

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng kinh doanh do ThS. Trần Tuấn Anh có kết cấu nội dung gồm 12 chương. Các nội dung chính được đề cập trong bài giảng gồm có: Tổng quan về thống kê ứng dụng trong kinh doanh, trình bày dữ liệu, thống kê mô tả, xác suất, phân phối xác suất rời rạc, phân phối xác suất liên tục,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf2p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 43 5   Download

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng kinh doanh - Chương 5 cung cấp cho người học những kiến thức về phân phối xác suất rời rạc. Thông qua chương này người học có thể: Hiểu được định nghĩa biến ngẫu nhiên rời rạc và phân phối xác suất, hiểu các khái niệm giá trị kỳ vọng và phương sai của phân phối xác suất và biết cách sử dụng chúng,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf4p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 30 4   Download

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng kinh doanh - Chương 9 đề cập đến việc kiểm định giả thuyết một mẫu. Sau khi học xong chương này người học có thể: Nắm được định nghĩa về giả thuyết và kiểm định giả thuyết; hiểu được mức ý nghĩa của kiểm định, các loại sai lầm trong kiểm định giả thuyết: sai lầm loại I và sai lầm loại II; phân biệt được kiểm định một đuôi và kiểm định hai đuôi;...

  pdf5p kiepnaybinhyen_03 11-12-2015 24 3   Download

 • Bài giảng Thống kê ứng dụng - Chương 1 giới thiệu về Thống kê học. Thông qua chương này các bạn sẽ có những kiến thức tổng quan như: Thống kê học là gì, ba bước để làm thống kê, các khái niệm trong thống kê học, phương pháp thống kê,...và một số nội dung liên quan khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt45p youcanletgo_03 14-01-2016 28 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản