Bài giảng Thương mại quốc tế

Xem 1-20 trên 653 kết quả Bài giảng Thương mại quốc tế
 • Bài giảng Thương mại quốc tế nhằm trình bày các nội dung chính: Quan điểm kinh tế học và quan điểm luật học về thương mại quốc tế, các lĩnh vực của thương mại quốc tế và xu hướng phát triển của thương mại quốc tế hiện nay, nguồn của thương mại quốc tế.

  pdf9p acc_12 01-04-2014 162 41   Download

 • Chương 5 Lý thuyết thương mại quốc tế nhằm giải thích lý do tại sao lại có lợi khi một nước tham gia vào thương mại quốc tế, giúp các nước xây dựng chính sách kinh tế của họ, giải thích mô hình của thương mại quốc tế trong nền kinh tế thế giới.

  pdf13p four_12 24-03-2014 47 13   Download

 • Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 1: Các điều kiện thương mại quốc tế tìm hiểu 1 tập quán mua bán quốc tế được các quốc gia áp dụng rộng rãi trong giao nhận hàng hóa: “Các điều kiện thương mại quốc tế” (International commercial terms – Incoterms), vận dụng Incoterms vào trong hợp đồng xuất nhập khẩu, lập bảng báo giá xuất nhập khẩu, xác định thời điểm chuyển giao rủi ro về hàng hóa trong thương mại quốc tế.

  ppt137p duongxuan92 23-05-2014 67 12   Download

 • Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 6: Các phương thức kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu trình bày giao dịch thông thường, các hình thức giao dịch, các hình thức đàm phán, ký kết hợp đồng. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Kinh tế.

  ppt31p duongxuan92 23-05-2014 100 12   Download

 • Nội dung bài bài giảng Thương mại quốc tế và chính sách ngoại thương trình bày các cơ sở kinh tế của thương mại quốc tế, lý thuyết lợi thế, vấn đề bảo hộ mậu dịch, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán.

  pdf29p vespa_12 15-04-2014 51 7   Download

 • Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 6: Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trình bày thực hiện hợp đồng xuất khẩu, làm thủ tục xuất khẩu, chuẩn bị hàng xuất khẩu, làm thủ tục hải quan xuất khẩu, thuê phương tiện vận chuyển, mua bảo hiểm hàng hóa, thực hiện hợp đồng nhập khẩu,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh tế.

  pdf32p duongxuan92 23-05-2014 50 9   Download

 • Chương 6 Kinh tế chính trị trong thương mại quốc tế nhằm giới thiệu về thương mại tự do, các công cụ trong chính sách thương mại, những trường hợp can thiệp của chính phủ.

  pdf12p four_12 24-03-2014 62 9   Download

 • Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 4: Các phương thức thanh toán quốc tế tìm hiểu tỷ giá hối đoái và ảnh hưởng của tỷ giá đối với hoạt động xuất nhập khẩu, tìm hiểu hối phiếu trong Công ước Geneve, vận dụng các phương thức thanh toán quốc tế trong hoạt động thanh toán của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh tế.

  ppt70p duongxuan92 23-05-2014 35 6   Download

 • Bài giảng Thương mại quốc tế - Chương 2: Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phân tích tính pháp lý của hợp đồng xuất nhập khẩu, tìm hiểu nội dung các điều khoản của hợp đồng xuất nhập khẩu. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh tế.

  ppt64p duongxuan92 23-05-2014 43 8   Download

 • Mục tiêu của chương này trong môn thương mại quốc tế là rà soát việc hoàn thiện chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam theo trục thời gian từ năm 1988 đến nay, ưu tiên xem xét giai đoạn sau năm 2001. Mời các bạn cùng tham khảo

  pdf48p daisyshop 28-07-2010 650 323   Download

 • Thương mại quốc tế là hình thức quan hệ kinh tế quốc tế xuất hiện sớm nhất có vai trò quan trọng đối với kinh tế từng quốc gia và kinh tế thế giới. Tài liệu này sẽ giúp các bạn nắm thêm nội dung môn thương mại quốc tế. Mời các bạn tham khảo

  ppt44p thanhcharlytran 25-12-2010 551 217   Download

 • Bài giảng Luật thương mại quốc tế của ThS Nguyễn Xuân Hiệp trình bày các nội dung như: tổng quan về Luật thương mại quốc tế, chế độ pháp lý về hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, chế độ pháp lý về vận tải hàng hoá quốc tế, chế độ pháp lý về bảo hiểm hàng hóa, chế độ pháp lý về thanh toán quốc tế, chế độ pháp lý về giải quyết tranh chấp trong thương mại quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt248p ntdong92 21-10-2012 461 189   Download

 • Hàng hoá được bán ra ỏ nhiều nước hơn, với số lượng ngày càng lớn và chủng loại đa dạng hơn. Giao dịch mua bán quốc tế ngày càng nhiều và phức tạp, do vậy, nếu hợp đồng mua bán hàng hoá không được soạn thảo một cách kỹ lưỡng sẽ có nhiều khả năng dẫn đến sự hiểu nhầm và những vụ tranh chấp tốn kém tiền bạc.

  pdf50p print_12 21-08-2013 319 61   Download

 • Phương thức giao dịch là những cách mà người mua và người bán sử dụng để giao dịch với nhau. Phương thức giao dịch quyết định địa điểm, cách thức giao dịch hai bên...đó là khái niệm chung trong chương 2 Các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới thuộc bài giảng Nghiệp vụ thương mại quốc tế.

  pdf79p next_12 17-04-2014 195 70   Download

 • Nội dung chương 4 Hợp đồng ngoại thương nằm trong bài giảng Nghiệp vụ thương mại quốc tế nêu những vấn đề chung về hợp đồng ngoại thương. Hợp đồng ngoại thương là sự thỏa thuận giữa các bên mua – bán có trụ sở kinh doanh ở các quốc gia khác nhau. Trong đó qui định bên bán phải cung cấp hàng hóa, chuyển giao các chứng từ có liên quan đến hàng hóa và quyền sở hữu hàng hoá cho bên mua,bên mua phải thanh toán tiền hàng và nhận hàng.

  pdf47p next_12 17-04-2014 87 35   Download

 • Mua bán hàng hoá Luật TM 2005: Mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có nghĩa vụ thanh toán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hoá theo thỏa thuận... đó là một trong những nội dung bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế trình bày.

  pdf91p vespa_12 14-04-2014 95 32   Download

 • Nội dung chương 6 Thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa trong bài Nghiệp vụ thương mại quốc tế nêu các nhân tố tác động đến qui trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất nhập khẩu và tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu.

  pdf54p next_12 17-04-2014 74 30   Download

 • Bộ bài giảng Giao dịch thương mại quốc tế gồm có các chương Chương I: Các phương thức giao dịch trên thị trường thế giới. Chương II: Hợp đồng mua bán ngoại thương. Chương lll: Chuẩn bị giao dịch, ký kết hợp đồng ngoại thương. Chương IV: Tổ chức thực hiện hợp đồng ngoại thương. Chương V: Thu mua hàng xuất khẩu và đặt hàng nhập khẩu. Chương VI: Mua bán máy móc thiết bị toàn bộ.

  pdf277p five_12 19-03-2014 88 37   Download

 • Chương 4 Đạo đức trong kinh doanh quốc tế trình bày về khái niệm đạo đức, những vấn đề đạo đức trong kinh doanh quốc tế.

  pdf8p four_12 24-03-2014 146 35   Download

 • nội dung chính của chương 1 Những điều kiện thương mại quốc tế trong Nghiệp vụ thương mại quốc tế trình bày về lịch sử hình thành và phát triển của Incoterms, vai trò của Incoterms. Incoterms là một bộ các quy tắc nhằm hệ thống hóa các tập quán thương mại được áp dụng phổ biến bởi các doanh nhân trên thế giới. Incoterms là ngôn ngữ quốc tế trong giao nhận và vận chuyển hàng hóa ngoại thương.

  pdf448p next_12 17-04-2014 106 31   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản