Bài giảng Tin học quản lý

Xem 1-20 trên 1287 kết quả Bài giảng Tin học quản lý
 • Bài giảng "Tin học quản lý" do ThS. Trịnh Thị Vân Anh biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Visual BASIC.NET, sử dụng Visual STUDIO.NET, kiểu dữ liệu, cấu trúc lệnh, viết chương trình, mảng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf58p doinhugiobay_09 05-01-2016 17 4   Download

 • Bài giảng Tin học Quản lý SPSS:Chương 0 do Phạm thị Mộng Hằng biên soạn nhằm tổng quát nội dung như Mã hóa các biến và Nhập dữ liệu vào SPSS, tính toán và hiểu được một số trị thống kê đơn giản: mean, max, min, media, frequency, lập được một số bảng biểu mô tả dữ liệu (bảng kế hợp 3biến, 3 biến,...), lập một số biểu đồ mô tả dữ liệu: pie, chart, scatterplot, histogram,

  pdf5p kyniemchieumua_09 20-12-2017 12 2   Download

 • Bài giảng Tin học Quản lý SPSS:Chương 1 Tổng quan về phần mềm SPSS cung cấp cho người học các kiến thức: SPSS là gì, các bộ phận của SPSS, các loại cửa sổ của SPSS, một số thuật ngữ thường dùng trong SPSS, case là gì, variable là gì, khái niệm về biến, phân loại biến, các loại thang đo cho biến, các thành phần cơ bản của biến trong SPSS

  pdf7p kyniemchieumua_09 20-12-2017 12 2   Download

 • Bài giảng Tin học Quản lý SPSS: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Mã hóa dữ liệu để làm gì, và thực hiện như thế nào, nhập dữ liệu như thế nào, một số kỹ thuật thông dụng của SPSS: count, record, sort cases, sort variables, select cases, split file/merge file, kỹ thuật làm sạch dữ ,...

  pdf8p kyniemchieumua_09 20-12-2017 9 2   Download

 • Hoàn thành Bài giảng Tin học Quản lý SPSS: Chương 3 người học có thể biết được: Các tính toán và hiểu ý nghĩa các thông số thống kê như tần số, tần suất, trung bình cộng, phương sai, độ lệch chuẩn, biểu diễn dữ liệu thành các bảng số liệu tóm tắt về dữ liệu: crosstabs, custom table, biểu diễn dữ liệu bằng đồ họa trong đó các đồ thị mô tả dữ liệu hoặc giúp so sánh dữ liệu.

  pdf10p kyniemchieumua_09 20-12-2017 11 2   Download

 • Bài giảng Khoa học quản lý đại cương được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu và học tập cho sinh viên ngành Khoa học quản lý. Nội dung trình bày tổng quan về khoa học quản lý, nguyên tắc và phương pháp quản lý và các chức năng của quy trình quản lý như: lập kế hoạch và ra quyết định quản lý, chức năng tổ chức, chức năng lãnh đạo, chức năng kiểm tra và chức năng thông tin trong quản lý.

  pdf187p coc_xanh 18-01-2013 437 173   Download

 • Bài giảng Khoa học quản lý Chương 7 Thông tin và quyết định quản lý nhằm trình bày các nội dung một số vấn đề lý luận về thông tin trong quản lý, hệ thống đảm bảo thông tin trong quản lý.

  pdf52p vespa_12 15-04-2014 65 20   Download

 • Chương 2 Phân tích ra quyết định của Bài giảng Khoa học quản lý ứng dụng với mục tiêu trình bày các thành phần của quyết định, chọn lựa được quyết định trong các tình huống không xác suất, có xác suất, có thông tin bổ sung.

  pdf13p sangbanmai_0906 11-01-2018 5 2   Download

 • Giáo trình cung cấp những chức năng nâng cao của hai ứng dụng tin học được dùng phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay cho công tác quản lý, đó là ứng dụng bảng tính Microsoft Excel và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access.

  ppt20p vuquangluong 15-09-2010 286 138   Download

 • Hệ thông tin hỗ trợ điều khiển tác nghiệp gồm: Hệ thông tin văn phòng; Hệ thông tin chức năng trong doanh nghiệp: Hệ thống thông tin marketing, Hệ thống thông tin sản xuất, Hệ thống thông tin quản lý nhân sự, Hệ thống thông tin kế toán và tài chính

  ppt24p vuquangluong 15-09-2010 284 125   Download

 • Ngày nay, tin học đang được ứng dụng vào hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống, trong đó công tác quản lý là một trong những lĩnh vực được thừa hưởng thành quả của sự phát triển CNTT nhiều nhất. Hầu hết các công việc trước đây được thực hiện bằng tay, thực hiện trên giấy, được tính toán thủ công, thì nay đã có thể được thực hiện dễ dàng, tiện lợi và chính xác hơn nhờ các ứng dụng tin học....

  pdf36p ken333 07-06-2012 95 32   Download

 • Khảo sát, đánh giá hiện trạng và tìm hiểu nhu cầu của một HHTT Môi trường, hoàn cảnh, ràng buộc và hạn chế của hệ thống? Người dùng cần gì ở hệ thống? Giải pháp sơ bộ để đáp ứng yêu cầu đặt ra? Điều tra khảo sát: Các nguồn điều tra: người dùng hệ thống, sổ sách tài liệu, chương trình máy tính, tài liệu mô tả, thông báo. Phương pháp điều tra: nghiên cứu tài liệu, quan sát, phỏng vấn, phiếu điều tra. ...

  ppt45p vuquangluong 15-09-2010 161 89   Download

 • Khái niệm về thông tin: Thông tin là sự ngược lại của entropiđộ bất định. Brilen [2] Thông tin là quá trình liên hệ nhằm loại bỏ độ bất định. Shanol [2] Thông tin bao gồm tất cả những tri thức mà con người trao đổi với nhau và các các tri thức tồn tại độc lập với con người. Gluscov [2]

  ppt24p vuquangluong 15-09-2010 160 89   Download

 • Thông tin là “dòng máu” chảy trong thời đại CN.TT. Nó chảy qua các không gian ảo (mạng máy tính) và được thu thập từ các tổ chức của chính phủ, các công ty, và các tổ chức lớn. Một khi thông tin của bạn đã lên mạng thì bạn không thể kiểm soát được nó và nó cũng không còn là của bạn nữa.

  ppt31p vuquangluong 15-09-2010 131 66   Download

 • Hoàn thành chương 7 Phân tích phương sai người học có thể hiểu được: Trường hợp nào thực hiện kiểm định ANOVA, các điều kiện kiểm định ANOVA là gì, thao tác trên SPSS và hiểu ý nghĩa kết quả kiểm định ANOVA, kiểm định sâu ANOVA.

  pdf8p kyniemchieumua_09 20-12-2017 13 3   Download

 • Hoàn thành chương 4 Kiểm định giả thiết thống kê người học có thể hiểu được: Kiểm định mối liên hệ giữa 02 biến định tính (Kiểm định Chi – Squared), kiểm định trung bình của tổng thể (Kiểm định giá trị trung bình tổng thể so với giá trị cho trước), kiểm định giá trị trung bình của 02 tổng thể, kiểm định Independent Samples T-Test (Biến định tính, và biến định lượng), kiểm định cặp Paired - Samples T-Test,...

  pdf11p kyniemchieumua_09 20-12-2017 12 2   Download

 • Hoàn thành chương 5 Đánh giá thang đo người học có thể hiểu được: Vì sao phải đánh giá thang đo, đánh giá độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s là gì, cách thao tác trên SPSS như thế nào, thao tác trên SPSS như thế nào, phân tích nhân tố khám phá (EFA) là gì, cách thao tác trên SPSS như thế nào, các đọc một số chỉ số trên bảng kết đánh giá thang đo.

  pdf13p kyniemchieumua_09 20-12-2017 13 2   Download

 • Hoàn thành chương 6 Phân tích tương quan và hồi quy người học có thể hiểu được: Phân tích tương quan là gì và thao tác trên SPSS như thế nào, phân tích hồi quy trên SPSS thực hiện như thế nào, các phương pháp hồi quy (backward, stepwise, enter, forward,...), đọc kết quả của phân tích hồi quy (Regression analysis).

  pdf9p kyniemchieumua_09 20-12-2017 9 2   Download

 • Như đã biết, Excel là ứng dụng bảng tính rất thông dụng chạy trên môi trường Windows. Rất nhiều người đang sử dụng Excel, nhưng hầu hết chỉ sử dụng tính năng cơ bản như tạo các bảng tính đơn giản. Giáo trình cung cấp những chức năng nâng cao của hai ứng dụng tin học được dùng phổ biến và hiệu quả nhất hiện nay cho công tác quản lý, đó là ứng dụng bảng tính Microsoft Excel và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access....

  pdf0p huemanvdoc 20-11-2009 331 210   Download

 • Phân tích chức năng của hệ thống: Mục đích: trả lời câu hỏi “hệ thống làm gì?” bằng cách lập mô hình chức năng của hệ thống. Các mô hình và phương tiện diễn tả chức năng Phương pháp phân tích có cấu trúc (SA)

  ppt36p vuquangluong 15-09-2010 153 71   Download

Đồng bộ tài khoản