» 

Bài Giảng Toán Lớp 4

 • Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Thực hành vẽ hình chữ nhật

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Thực hành vẽ hình chữ nhật thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Thực hành vẽ hình chữ nhật trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học...

  ppt 21p duyduy29 02-08-2014 2 2

 • Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân một số với một tổng trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học...

  ppt 12p duyduy29 02-08-2014 2 2

 • Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 5 bài 1: Tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó trình bày bằng Slide rất sống động với các hình...

  ppt 13p camnhung1234 06-08-2014 4 2

 • Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh...

  ppt 17p duyduy29 02-08-2014 1 1

 • Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 1: Dấu hiệu chia hết cho 9

  Những bài giảng về dấu hiệu chia hết cho 9 - toán lớp 4 chương 3 hy vọng sẽ là những tư liệu tham khảo hữu ích cho quý thầy cô giáo trong việc giúp học sinh biết dấu hiệu chia hết cho 9 và không chia hết cho 9 và vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 để làm các bài tập. Chúc quý thầy cô giáo thành công.

  ppt 13p muaxuan198103 27-11-2013 10 1

 • Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất giao hoán của phép nhân

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất giao hoán của phép nhân thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Tính chất giao hoán của phép nhân trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các...

  ppt 13p duyduy29 02-08-2014 1 1

 • Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 2: Hình bình hành

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 2: Hình bình hành thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 3 bài 2: Hình bình hành trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài...

  ppt 15p camnhung1234 05-08-2014 1 1

 • Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có một chữ số

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có một chữ số thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 3: Chia cho số có một chữ số trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh...

  ppt 14p camnhung1234 05-08-2014 1 1

 • Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 3: Các số có sáu chữ số

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 3: Các số có sáu chữ số thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 3: Các số có sáu chữ số trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng...

  ppt 15p duyduy29 01-08-2014 2 1

 • Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 2: Tìm phân số của một số trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ...

  ppt 12p camnhung1234 06-08-2014 1 1

 • Bài giảng Toán 5 chương 4 bài 2: Thời gian

  Bài giảng toán lớp 5 chương 4 bài thời gian được thiết kế đẹp mắt và nội dung chi tiết sẽ giúp HS hình thành cách tính thời gian của một chuyển động, và thực hành tính thời gian của một chuyển động.

  ppt 14p muaxuan198103 21-11-2013 9 1

 • Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Phân số và phép chia số tự nhiên

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Phân số và phép chia số tự nhiên thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Phân số và phép chia số tự nhiên trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các...

  ppt 16p camnhung1234 06-08-2014 1 1

 • Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Hai đường thẳng song song

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Hai đường thẳng song song thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Hai đường thẳng song song trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ...

  ppt 20p duyduy29 02-08-2014 2 1

 • Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Phép cộng

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Phép cộng thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Phép cộng trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và...

  ppt 16p duyduy29 02-08-2014 3 1

 • Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 1: Quy đồng mẫu số các phân số trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em...

  ppt 26p camnhung1234 06-08-2014 1 1

 • Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất giao hoán của phép cộng

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất giao hoán của phép cộng thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 1: Tính chất giao hoán của phép cộng trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các...

  ppt 10p duyduy29 02-08-2014 2 1

 • Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 6: Triệu và lớp triệu

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 6: Triệu và lớp triệu thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 6: Triệu và lớp triệu trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu...

  ppt 17p duyduy29 01-08-2014 8 1

 • Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 12: Giây, thế kỉ

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 12: Giây, thế kỉ thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 1 bài 12: Giây, thế kỉ trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài...

  ppt 10p duyduy29 01-08-2014 1 1

 • Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 4 bài 3: Diện tích hình thoi trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu...

  ppt 15p camnhung1234 06-08-2014 4 1

 • Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11

  Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 4 chương 2 bài 2: Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 trình bày bằng Slide rất sống động với...

  ppt 12p duyduy29 02-08-2014 2 1

 • + Xem thêm 721 Bài Giảng Toán Lớp 4 khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản