Bài giảng Tự nhiên xã hội 2 Bài 29

Xem 1-3 trên 3 kết quả Bài giảng Tự nhiên xã hội 2 Bài 29
  • I- Mục tiêu: - Hs biết 1 số loài vật sống dưới nước, kể được tên chúng và nêu được 1 số lợi ích. - Hs biết 1 số loài vật sống dưới nước gồm nước mặn và nước ngọt. - Rèn luyện kỹ năng quan sát, nhận xét và mô tả. - Có ý thức yêu quý và bảo vệ các loài vật sống dưới nước. II- Đồ dùng dạy học: Tranh ảnh trong SGK trang 60, 61; 1 số tranh ảnh về các con vật sống dưới nước; 2 cần câu. III- Hoạt động dạy học:...

    pdf3p abcdef_21 26-08-2011 396 59   Download

  • Thông qua thiết kế bài giảng Một số loài vật sống dưới nước giáo viên giúp học sinh nêu được tên, lợi ích của một số loài. Biết nhận xét cơ quan di chuyển của các con động vật sống dưới nước.

    ppt44p khoahoclekimchi 19-03-2014 250 45   Download

  • Diện tích: 21.1 triệu km2 - Dân số: 542.5 triệu người (2008) - MĐDS: 25 người/km2 - Có 20/29 quốc gia độc lập. I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết được Mĩ La Tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế, song nguồn tài nguyên thiên nhiên được khai thác chỉ phục vụ cho thiểu số dân chúng, gây mất công bằng xã hội, mức sống có sự chênh lệch lớn. - Phân tích được tình trạng kinh tế thiếu ổn định của nền kinh tế các nước Mĩ La Tinh, khó khăn...

    pdf10p chenxanh 16-09-2011 234 26   Download

Đồng bộ tài khoản