» 

Bài Tập Câu Diều Kiện

 • Bài tập Câu điều kiện trong tiếng Anh

  cau dieu kien, cau dCâu điều kiện Các trợ động từ hình thái như will, would, can, could thường xuất hiện trong các câu điều kiện. Các câu điều kiện thường chứa từ if (nếu). Có hai loại câu điều kiện là điều kiện có thực và điều kiện không cóieu kien loai 2

  doc 8p daxuhi 08-03-2013 342 157

 • Bài tập câu điều kiện có đáp án

  Gạch chân đáp án đúng 1) If that hat costs much, I (would have bought/will buy/bought/would buy) a small one. 2) If you (drive/drove/had driven/driven) more carefully, you wouldn’t have had so many accidents. 3) If I (make/makes/made/had made) that mistake again, my teacher will get angry with me. 4) If I spoke English, my job (was/were/will be/would be) a lot easier. 5) If he (goes/went/had gone/would go) to London yesterday, he (met/would meet/had met/would have met) his...

  doc 8p hoatc1 24-01-2013 836 246

 • Bài 2 : CÂU ĐIỀU KIỆN

  Tham khảo tài liệu 'bài 2 : câu điều kiện', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 7p portsmouth246 09-07-2011 33 14

 • Bài tập về câu điều kiện

  Một vài bài tập tham khảo về câu điều kiện dành cho những bạn yêu thích học môn tiếng Anh.

  doc 7p doquygia 03-06-2010 4089 1333

 • Bài tập trắc nghiệm anh văn - Câu điều kiện

  Gồm một số bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh phần câu điều kiện được sắp xếp theo trình tự các mức độ giúp cho độc giả nâng cao kiến thức phần này.

  doc 15p dinhluyen_2704 17-03-2011 1475 996

 • TRẮC NGHIỆM VỀ CÂU ĐIỀU KIỆN

  Tài liệu ôn tập ngữ pháp tiếng Anh tham khảo gồm các dạng câu hỏi trắc nghiệm tổng hợp về câu điều kiện. Tài liệu hay và bổ ích dành cho những bạn yêu thích học môn tiếng anh, củng cố kiến thức văn phạm anh văn.

  doc 5p dinhluyen2704 10-09-2010 1361 899

 • Bài tập tiếng Anh - Conditional sentences and relative clauses

  Tài liệu tham khảo chuyên môn tiếng anh, ngữ pháp tiếng anh - Bài tập tiếng Anh - Conditional sentences and relative clauses.

  doc 5p cuong3122 05-03-2011 890 489

 • Tài liệu về Câu điều kiện

  Các trợ động từ hình thái như will, would, can, could thường xuất hiện trong các câu điều kiện. Các câu điều kiện thường chứa từ if (nếu). Có hai loại câu điều kiện là điều kiện có thực và điều kiện không có thực.

  doc 35p mybestfriend24 09-10-2011 401 236

 • Các dạng bài tập về câu điều kiện

  Tham khảo tài liệu 'các dạng bài tập về câu điều kiện', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc 4p lilytran_hp_9x 06-06-2011 391 167

 • CÂU ĐIỀU KIỆN LOẠI

  Cấu trúc câu điều kiện loại 0 dùng để diễn đạt những sự thật tổng quan, những dữ kiện khoa học luôn luôn xảy ra với một điều kiện nhất định. Ta còn có thể gọi...

  doc 1p toan184 24-04-2011 341 102

 • Bài 2 : CÂU ĐIỀU KIỆN (Conditional Sentence)

  Một câu điều kiện có hai mệnh đề : mệnh đề chỉ điều kiện (tức mệnh đề phụ) còn được gọi là mệnh đề có if (If-clause) và mệnh đề chỉ kết quả còn được gọi là mệnh đề chính (main clause). - If he works harder, he will succeed in his examination.

  pdf 7p everton246 28-06-2011 117 71

 • SKKN: Phương pháp giải bài tập cấu tạo phân tử

  Giúp giáo viên và học sinh có điều kiện tìm hiểu sâu hơn về cấu tạo nguyên tử, tạo tiền đề cho quá trình tìm hiểu, nghiên cứu cấu tạo chất. Bài SKKN Phương pháp giải bài tập cấu tạo phân tử, mời quý vị tham khảo.

  pdf 12p somido123 26-02-2014 12 6

 • Ngữ pháp cơ bản –Câu Điều Kiện (Conditionals)

  Câu điều kiện gồm có hai phần: Một phần nêu lên điều kiện và một phần còn lại nêu lên kết quả hay được gọi là mệnh đề chỉ điều kiện và mệnh đề chỉ kết quả. Ví dụ: If it rains, I will stay at home. You will pass the exam if you work hard.

  pdf 6p noiaybinhyen123 26-09-2013 19 4

 • BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ VỀ CÂU ĐIỀU KIỆN

  Tham khảo tài liệu 'bài tập chuyên đề về câu điều kiện', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p portsmouth2511 25-07-2011 159 75

 • Tài liệu về CONDITIONAL SENTENCES

  1.Đảo ngữ câu điều kiện loại 1: Should + S + Vo, S + Will +Vo If he has free time, he’ll play tennis. Should he have free time, he’ll play tennis 2. Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Were + S + to + Vo, S + Would + Vo If I learnt Russian, I would read a Russian book. Were I to learn Russian, I would read a Russian book 3. Đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had + S + V3/Ved, S + Would have + V3/Ved If he had trained hard, he would have won the match. Had he...

  doc 8p hoatc1 24-01-2013 80 50

 • Bốn loại câu điều kiện và chữa câu hỏi trong đề thi tiếng anh

  tài liệu tham khảo tiếng anh dành cho sinh viên luyện thi cao đẳng đại học

  pdf 0p anhhoanghoanghoatham 31-03-2013 98 50

 • BÀI TẬP TIẾNG ANH VỀ CÂU ĐIỀU KIỆN

  I/Gạch chân đáp án đúng 1) If that hat costs much, I (would have bought/will buy/bought/would buy) a small one. 2) If you (drive/drove/had driven/driven) more carefully, you wouldn’t have had so many accidents. 3) If I (make/makes/made/had made) that mistake again, my teacher will get angry with me. 4) If I spoke English, my job (was/were/will be/would be) a lot easier.

  doc 5p vothanhha_91 14-03-2013 126 50

 • CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI CÂU ĐIỀU KIỆN

  Tham khảo tài liệu 'chuyên đề luyện thi câu điều kiện', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 4p westham188 10-09-2011 90 31

 • BÀI LUYỆN NGỮ PHÁP 2 – PHẦN CÂU ĐIỀU KIỆN

  Tham khảo tài liệu 'bài luyện ngữ pháp 2 – phần câu điều kiện', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 3p barcelona2511 14-08-2011 58 10

 • CHỦ ĐỀ 6 – CÂU ĐIỀU KIỆN

  Tham khảo tài liệu 'chủ đề 6 – câu điều kiện', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p chelsea2518 05-10-2011 17 1

 • + Xem thêm 974 Bài Tập Câu Diều Kiện khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản