Bài tập cấu trúc dữ liệu

Xem 1-20 trên 759 kết quả Bài tập cấu trúc dữ liệu
 • Mời các bạn cùng tham khảo bài tập cấu trúc dữ liệu và giải thuật được tổng hợp các bài tập thực hành hữu ích và cần thiết, giúp các bạn thêm tài liệu để ôn tập, hệ thống kiến thức và làm thật tốt các dạng bài tập thực hành về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

  pdf13p thanhthienhoang23 14-05-2014 443 140   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu & thuật toán - Chương 1: Các kiến thức cơ bản trình bày về các ví dụ mở đầu, thuật toán và độ phức tạp, ký hiệu tiệm cận, giả ngôn ngữ và một số kĩ thuật phân tích thuật toán.

  pdf0p khangduybk 17-12-2014 510 238   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu & thuật toán - Chương 5: Sắp xếp (Sorting) giúp người học nắm được các kiến thức về bài toán sắp xếp, ba thuật toán sắp xếp cơ bản, sắp xếp trộn, sắp xếp nhanh, sắp xếp vun đống, cận dưới cho độ phức tạp tính toán của bài toán sắp xếp và các phương trình sắp xếp đặc biệt.

  pdf0p khangduybk 17-12-2014 200 118   Download

 • Chương 3: Sắp xếp nội thuộc bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật trình bày về đổi chỗ trực tiếp – Interchange Sort, chọn trực tiếp – Selection Sort, nổi bọt – Bubble Sort, chèn trực tiếp – Insertion Sort, chèn nhị phân, bài toán sắp xếp. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

  ppt171p phuongpham357 22-07-2014 53 18   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - Chương 2: Java generics giới thiệu về generic, generic trong Java, lớp generic, phương thức generic, giới hạn (bound) của các biến kiểu (Type variables), wildcard, generic và máy ảo java, các lớp generic collection, hạn chế của generic, kết luận và bài tập.

  ppt38p xaydungk23 11-06-2014 44 13   Download

 • Nhằm giúp giáo viên và sinh viên có thêm tư liệu trong quá trình giảng dạy và học tập. Sau đây là bài giảng Cấu trúc dữ liệu bài 2: Tìm kiếm và sắp xếp trình bày nội dung về tìm kiếm và sắp xếp, tìm kiếm tuyến tính, tìm kiếm nhị phân. Mời các bạn tham khảo.

  ppt64p lamtran89 12-07-2014 36 12   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Tổng quan về CTDL và thuật toán" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tổng quan về CTDL và thuật toán, các tiêu chuẩn của CTDL, vai trò của CTDL, độ phức tạp của thuật toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf27p doinhugiobay_16 28-02-2016 30 8   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu bài 1:Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật với mục tiêu giới thiệu vai trò của việc tổ chức dữ liệu trong một đề án tin học, mối quan hệ giữa giải thuật và cấu trúc dữ liệu, các yêu cầu tổ chức cấu trúc dữ liệu, tổng quan về đánh giá độ phức tạp giải thuật. Mời các bạn tham khảo.

  ppt47p lamtran89 12-07-2014 28 7   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Phần ôn tập" trình bày các kiến thức về vị trí, khái niệm, cấp phát vùng và các ví dụ về: Con trỏ, đệ quy, cấu trúc. Phần cuối là các bài tập tổng kết lại toàn bộ kiến thức đã học dành cho sinh viên ôn tập và củng cố kiến thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf44p tsmttc_007 11-09-2015 30 7   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 2: Đệ quy" có cấu trúc gồm 2 phần cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về đệ quy, các loại đệ quy. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  ppt58p thangnamvoiva20 20-09-2016 22 6   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu trình bày các nội dung: Độ phức tạp thuật toán, tìm kiếm và sắp xếp, danh sách liên kết, Stack & Queue, cây và các nội dung cụ thể khác. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu để hiểu thêm về các nội dung trên.

  pdf54p hoa_loaken91 30-05-2014 19 5   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - Chương 11: Độ phức tạp (Complexity) trình bày về khái niệm thuật toán, các tính chất cơ bản của thuật toán, độ phức tạp của thuật toán, độ phức tạp về không gian, độ phức tạp về thời gian,..

  ppt35p xaydungk23 11-06-2014 29 5   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về CTDL và thuật toán, đánh giá cấu trúc dữ liệu và giải thuật, độ phức tạp của thuật toán, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình, tiêu chuẩn của chương trình,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt180p thangnamvoiva20 20-09-2016 22 5   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - Chương 6: Tập hợp (Set) trình bày về conllections, khái niệm tập hợp, phân loại tập hợp, set và các phép toán trên nó, hiện thực set. Hy vọng đây là tài tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  ppt30p xaydungk23 11-06-2014 39 4   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và thuật toán: Chương 1 - Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và thuật toán do ThS. Phạn Nguyệt Thuần trình bày. Bài giảng trình bày tổng quan về CTDL và thuật toán, các tiêu chuẩn của CTDL, vai trò của CTDL, độ phức tạp của thuật toán, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình, tiêu chuẩn của chương trình. Để nắm vững nội dung kiến thức bài giảng mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  pdf31p ngoctamtam 25-10-2016 8 4   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật chương 3.2 cung cấp các kiến thức về ngăn xếp và hàng đợi trong cấu trúc dữ liệu và giải thuật. Chương này tập trung trình bày khái niệm “ngăn xếp” (Stack) và “hàng đợi” (Queue), minh họa các ứng dụng, các phương pháp xây dựng Stack và Queue. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt58p namthangtinhlang_02 04-11-2015 15 3   Download

 • Chương 1 của bài giảng Cấu trúc dữ liệu 1 giới thiệu chung về cấu trúc dữ liệu với một số nội dung chủ yếu sau: Vai trò của cấu trúc dữ liệu, một số tiêu chuẩn chọn cấu trúc dữ liệu, kiểu dữ liệu, độ phức tạp giải thuật. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  pdf7p namthangtinhlang_04 15-11-2015 15 3   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu - Chương 13: Tìm kiếm trình bày về định nghĩa giải thuật tìm kiếm, phân loại tìm kiếm, giải thuật, cài đặt và độ phức tạp của các loại tìm kiếm. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn.

  ppt113p xaydungk23 11-06-2014 18 2   Download

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Chương 0 do Đỗ Bích Diệp biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về y cầu của môn học, các nội dung chính của môn học, phương pháp đánh giá học viên và các bài tập dành cho sinh viên. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên Công nghệ thông tin tham khảo trước khi bước vào môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 10 2   Download

 • Bài giảng "Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Chương 1: Các kiến thức cơ bản" cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Các khái niệm (giải thuật, cấu trúc dữ liệu), phân tích giải thuật (giải ngôn ngữ, thời gian thực hiện giải thuật, đánh giá độ phức tạp sử dụng tiệm cận). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p nhasinhaoanh_09 13-10-2015 12 2   Download

Đồng bộ tài khoản