» 

Bài Tập Chia động Từ

 • Các dạng bài tập chia động từ Tiếng Anh

  Tài liệu Các dạng bài tập chia động từ Tiếng Anh giúp người đọc biết cách chia động từ một số dạng: cho dạng đúng của động từ trong ngoặc, chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống, gạch chân động từ đúng để hoàn chỉnh câu, chia dạng đúng cho các động từ trong đoạn văn.

  pdf 16p kingkong0411 30-04-2014 70 33

 • Bài tập chia động từ môn tiếng anh lớp 11 - infinitives and gerunds

  Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Bài tập chia động từ môn tiếng anh lớp 11 - infinitives and gerunds để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf 3p keonhiumau 13-09-2013 47 7

 • Tổng hợp bài tập chia động từ cho lớp 7.8,9

  Tài liệu tham khảo - Tổng hợp bài tập chia động từ cho lớp 7.8,9

  doc 11p cutonhatlop 02-10-2011 863 390

 • Tài liệu về Các dạng bài tập chia động từ

  Chia động từ là một dạng bài rất hay gặp trong các kì thi Tiếng Anh. Ebook này rất hữu ích để giúp bạn trau dồi khả năng làm bài

  pdf 16p vuphuong13 27-09-2011 393 206

 • Bài tập chia đông từ 1

  Tham khảo tài liệu 'bài tập chia đông từ 1', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 5p daisy1212 12-10-2011 46 25

 • Bài tập chia đông từ 3

  Tham khảo tài liệu 'bài tập chia đông từ 3', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p daisy1212 12-10-2011 35 15

 • Bài tập chia đông từ 2

  Tham khảo tài liệu 'bài tập chia đông từ 2', ngoại ngữ, anh ngữ phổ thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 6p daisy1212 12-10-2011 33 15

 • Các dạng bài tập chia động từ trong ngoặc

  Tài liệu tham khảo về ngoại ngữ

  pdf 16p khanhho 10-11-2009 2377 583

 • Chia Động Từ

  Một số dạng bài tập chia động từ tiếng Anh

  doc 10p nguyentainang1610 23-12-2010 807 365

 • Bài tập về các thì trong tiếng anh

  Bài tập: Chia động từ vào chỗ trống sao cho phù hợp với các thì Present simple (hiện tại đơn), present progressive (hiện tại tiếp diễn), past simple (quá khứ đơn), past progressive (quá khứ tiếp diễn), present perfect (hiện tại hoàn thành), future simple (tương lai đơn).

  doc 2p ulisthao 11-04-2013 689 212

 • Lý thuyết và bài tập chia động từ

  Cách làm bài chia dạng đúng của từ: B1: Đọc câu, xác định vị trí của từ cần điền là nằm ở đâu? B2: Từ vị trí đó, ta xác định từ cần điền thuộc dạng từ nào: danh từ, hay động từ, tính từ, trạng từ??? B3: tìm từ và xác định nghĩa thích hợp.

  doc 2p jindokatori 06-10-2011 336 142

 • Bài tập tiếng anh 11 về viết lại câu và chia động từ

  Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Bài tập tiếng anh 11 về viết lại câu và chia động từ để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

  pdf 6p banhcauvong 11-09-2013 60 29

 • Cách chia động từ

  Cách chia động từ Như các em đã biết chia động từ là một trong những vấn đề rắc rối mà các em luôn gặp phải trong quá trình học tiếng Anh, nắm nững kiến thức chia động từ không những giúp các em làm được các bài tập về chia động từ trong ngoặc mà còn giúp các em tự tin khi viết câu.

  pdf 8p smart_girl 03-08-2010 878 355

 • CÁC DẠNG BÀI TẬP CHIA ĐỘNG TỪ

  Với cấu trức as, if, as though: sau đó là quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, trong trường hợp không tuân theo hai cấu trúc này thì không là câu giả định, mà mang hàm ý diễn đạt trái với hiện tại, nhưng trong tương lai có thể là xảy ra. Cấu trúc Apologize đễ nguyên dạng không chia. Ở đây có thể bỏ should đi vì tiếng anh người ta thường bỏ should.

  pdf 17p contentnew 20-04-2012 554 312

 • Cụm động từ 3 thành phần

  Đây là một bài tập về động từ 3 thành phần và thảo luận những chủ đề về những người nổi tiếng. Bạn hãy xem những cụm động từ đi cùng với 2 giới từ khác nữa dưới đây và ghép những từ đó vào chỗ trống. Bạn chỉ cần điền những chữ cái a, b, c ... vào chỗ trống.

  pdf 5p tocxuxu 05-10-2011 125 44

 • Bài tập Tiếng Anh lớp 6 - THCS

  Với bộ tài liệu này các em sẽ được luyện tập các dạng bài như: Chia động từ, viết đoạn văn dùng từ gợi ý, đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi, đặt câu hỏi cho thành phần được gạch dưới, dùng từ gợi ý viết đoạn văn hoàn chỉnh.

  doc 44p diepdoan2003 22-11-2009 11902 2777

 • Bài tập chia thì động từ

  Đây là 100 câu bài tập chia thì động từ cơ bản gửi đến các bạn độc giả tham khảo.

  doc 3p intelligentstudent 07-03-2011 1440 703

 • Cách chia động từ tiếng anh chính xác trong câu

  Trong quá trình đi tìm câu trả lời cho vấn đề này tôi nhận thấy đa số chúng ta không chia thì được là do phần lớn chỉ dựa vào dấu hiệu, do đó khi gặp các câu không có dấu hiệu hoặc dấu hiệu quá phức tạp thì không làm được .Dứơi đây là 3 phần chính để áp dụng khi làm bài tập về chia thì...

  txt 4p theprosper 16-06-2011 2614 688

 • ĐỀ ÔN BÀI TẬP VỀ CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ - A

  Tham khảo tài liệu 'đề ôn bài tập về cách chia động từ - a', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p westham246 15-07-2011 52 32

 • ĐỀ ÔN BÀI TẬP VỀ CÁCH CHIA ĐỘNG TỪ - B

  Tham khảo tài liệu 'đề ôn bài tập về cách chia động từ - b', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p westham246 15-07-2011 74 29

 • + Xem thêm 688 Bài Tập Chia động Từ khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản