» 

Bai Tap Dan Luan Ngon Ngu

 • BÀI TẬP NHÓM MÔN DẪN LUẬN NGÔN NGỮ

  Ngôn ngữ là một hệ thống tín hiệu, nó khác với những hệ thống vật chất khác không phải là tín hiệu, chẳng hạn, kết cấu của một cái cây, một vật thể nước, đá, kết cấu của một cơ thể sống v.v…

  doc 10p hoangngoc8766 28-12-2010 951 217

 • Ebook Tìm hiểu ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam - NXB Khoa học xã hội

  Đây là tập hợp những bài viết chủ yếu thuộc các công trình cấp Viện từ năm 2000 đến nay, do phòng Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam của Viện Ngôn ngữ học chủ trì. Việc nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số có thể cung cấp cho những người làm công tác ngôn ngữ học nước ta những tư liệu hết sức quý giá để tìm hiểu và phát triển lý luận, phương pháp...

  pdf 474p muathu102 19-03-2013 455 172

 • Ngữ nghĩa học dẫn luận part 2

  Tham khảo tài liệu 'ngữ nghĩa học dẫn luận part 2', khoa học xã hội, ngôn ngữ học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p dibovaodoi05 21-10-2011 91 50

 • Luận văn: Xây dựng hệ thống bài tập mở rộng vốn từ theo chủ điểm cho học sinh lớp 3

  1.1. Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức và thống nhất của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là thứ của cải vô giá mà cha ông ta đã sáng tạo, giữ gìn và bảo vệ trong suốt quá trình phát triển lịch sử của đất nƣớc. Vì vậy, nó có vai trò cực kì quan trọng trong đời sống cộng đồng và đời sống của mỗi con ngƣời Việt Nam. Ngày nay, trƣớc những biến đổi to lớn của đất...

  pdf 108p cancer23 07-08-2012 111 36

 • Ngữ nghĩa học dẫn luận part 3

  Tham khảo tài liệu 'ngữ nghĩa học dẫn luận part 3', khoa học xã hội, ngôn ngữ học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p dibovaodoi05 21-10-2011 63 32

 • Ngữ nghĩa học dẫn luận part 4

  Tham khảo tài liệu 'ngữ nghĩa học dẫn luận part 4', khoa học xã hội, ngôn ngữ học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p dibovaodoi05 21-10-2011 58 31

 • Ngữ nghĩa học dẫn luận part 5

  Tham khảo tài liệu 'ngữ nghĩa học dẫn luận part 5', khoa học xã hội, ngôn ngữ học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p dibovaodoi05 21-10-2011 58 25

 • Ngữ nghĩa học dẫn luận part 8

  Tham khảo tài liệu 'ngữ nghĩa học dẫn luận part 8', khoa học xã hội, ngôn ngữ học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p dibovaodoi05 21-10-2011 44 23

 • Ngữ nghĩa học dẫn luận part 6

  Tham khảo tài liệu 'ngữ nghĩa học dẫn luận part 6', khoa học xã hội, ngôn ngữ học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p dibovaodoi05 21-10-2011 41 21

 • Ngữ nghĩa học dẫn luận part 7

  Tham khảo tài liệu 'ngữ nghĩa học dẫn luận part 7', khoa học xã hội, ngôn ngữ học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p dibovaodoi05 21-10-2011 41 20

 • Ngữ nghĩa học dẫn luận part 9

  Tham khảo tài liệu 'ngữ nghĩa học dẫn luận part 9', khoa học xã hội, ngôn ngữ học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 39p dibovaodoi05 21-10-2011 44 20

 • Ngữ nghĩa học dẫn luận part 10

  Tham khảo tài liệu 'ngữ nghĩa học dẫn luận part 10', khoa học xã hội, ngôn ngữ học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 31p dibovaodoi05 21-10-2011 37 19

 • Báo cáo " Thử nhìn lại một số vấn đề cốt yếu của Ngôn ngữ học tri nhận "

  Tham khảo bài viết 'báo cáo " thử nhìn lại một số vấn đề cốt yếu của ngôn ngữ học tri nhận "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p dem_thanh 21-12-2012 22 5

 • Báo cáo " Nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu dân tộc học: Hai phương pháp cơ bản trong ngôn ngữ học ứng dụng "

  Bài viết là một trong những nỗ lực bàn về các phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học ứng dụng (NNHƯD), chủ yếu tập trung vào hai phương pháp chính là phương pháp thực nghiệm và phương pháp dân tộc học và những vấn đề liên quan tới nghiên cứu NNHƯD tại Việt Nam. Nội dung bài tập trung vào một số vấn đề: Một số vấn đề về lý luận cơ bản trong nghiên cứu NNHƯD.

  pdf 10p tuanlocmuido 14-12-2012 21 4

 • Báo cáo " Nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu dân tộc học: hai phương pháp cơ bản trong ngôn ngữ học ứng dụng "

  Tham khảo bài viết 'báo cáo " nghiên cứu thực nghiệm và nghiên cứu dân tộc học: hai phương pháp cơ bản trong ngôn ngữ học ứng dụng "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p tuanlocmuido 14-12-2012 26 3

 • Báo cáo " Những kinh nghiệm về chính sách ngôn ngữ ở Australia "

  Tham khảo bài viết 'báo cáo " những kinh nghiệm về chính sách ngôn ngữ ở australia "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 8p dem_thanh 21-12-2012 20 3

 • Cơ sở lập luận của bản Tuyên Ngôn Độc Lập

  Có thể nói, học tập phong cách ngôn ngữ Chủ tịch Hồ Chí Minh, trước hết, là học tập cách viết và cách lập luận chặt chẽ qua từng câu chữ, mỗi trang văn chính luận. Những văn bản: “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, “Tuyên truyền”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Tuyên ngôn Độc lập” luôn là những áng văn mẫu mực về phong cách ngôn ngữ ngắn gọn, chắc chắn,...

  pdf 24p cukcu999 16-06-2011 59 14

 • Tài liệu tham khảo: Cơ sở lập luận của bản Tuyên Ngôn Độc Lập

  Cơ sở lập luận của bản Tuyên Ngôn Độc Lập Có thể nói, học tập phong cách ngôn ngữ Chủ tịch Hồ Chí Những văn bản: “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”, “Tuyên truyền”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Tuyên ngôn Độc lập” luôn là những áng văn mẫu mực về phong cách ngôn ngữ ngắn gọn, chắc chắn, dễ hiểu, chính xác và giàu cảm xúc.

  pdf 19p cukcu999 21-06-2011 44 10

 • Nhập môn Kĩ nghệ phần mềm

  Bài tập phát triển sản phẩm Khách hàng và tôi thảo luận các ý tưởng về trang web mới của họ.Tôi tạo ra một cốt truyện storyboard (Yêu cầu) và thu được sự đồng ý về cách bố cục và nội dung của các trang •Trở lại chỗ làm việc tôi xác định công nghệ tốt nhất để dùng và cấu trúc dẫn lái. Tôi kiểm điểm lại tài liệu bày với các bậc thầy web của công ti •Tôi...

  pdf 75p doxuan 05-08-2009 1137 403

 • Bình giảng 20 dòng thơ mở đầu bài thơ Việt Bắc để thấy được thơ Tố Hữu đậm đà tính dân tộc

  "Việt Bắc" được coi là đỉnh cao của thơ ca kháng chiến chống Pháp, nhưng trước hết là một trong những đỉnh cao của thơ Tố Hữu. Bởi nó không chỉ thể hiện những tình cảm lớn lao của nhà thơ đối với kháng chiến, cách mạng mà nó còn kết tinh trong đó những đặc sắc trong thế giới nghệ thuật của Tố Hữu. Đó là những đặc trưng về chất trữ tình chính trị của thơ THữu, là...

  pdf 8p sonyt707 23-09-2010 559 232

 • + Xem thêm 60 Bai Tap Dan Luan Ngon Ngu khác

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản