Bài tập kế toán doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 811 kết quả Bài tập kế toán doanh nghiệp
 • Tham khảo tài liệu 'giảu bài tập tài chính doanh nghiệp chương 2', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc9p exus0912 10-11-2012 450 198   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập kế toán 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p huonghieuphuong 12-09-2011 337 187   Download

 • Tham khảo tài liệu 'bài tập kế toán 6', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc4p huonghieuphuong 12-09-2011 292 186   Download

 • Trong hệ thống chỉ tiêu kế toán doanh nghiệp, chi phí sản xuất và giá thành là hai chỉ tiêu cơ bản, có mối quan hệ khăng khít với nhau và có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc xác định kết quả sản xuất và kinh doanh mà cụ thể là lợi nhuận thu được từ sản xuất kinh doanh đó.

  doc42p tiendungtb3003 09-03-2010 273 184   Download

 • Bài tập Tài chính Doanh nghiệp có lời giải về doanh thu, tiền thuế, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp, giúp các bạn oon tập và hệ thống kiến thức đã học thật tốt. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf24p phamphat94 08-12-2013 360 162   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giải bài tập tài chính doanh nghiệp chương 3 - nhóm 1', tài chính - ngân hàng, tài chính doanh nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  doc14p exus0912 10-11-2012 383 153   Download

 • Doanh nghiệp HC tháng 1/N có các chứng từ tài liệu sau (ĐV: 1000đ): I. Số dư đầu tháng của TK 111 “Tiền mặt”: 36.460 Trong đó: TK 1111 “Tiền Việt Nam” : 13.210; TK 1112 “Ngoại tệ”: 23.250 (của 1.500 USD, tỷ giá 1 USD = 15.500VND) II .Các chứng từ phát sinh trong tháng: Chứng từ Nội dung...

  doc268p phongtrantnut 15-08-2012 244 97   Download

 • Bất kỳ nhà quản lý nào trong bất kỳ doanh nghiệp nào từ một tổng công ty lớn đến một cửa hàng kinh doanh hộ gia đình đều phải dựa vào thông tin của kế toán để quản lý, điều hành, kiểm soát và ra quyết định kinh tế. Công tác kế toán có ý nghĩa quan trọng và thiết thực.

  pdf66p gacon_yubj 26-05-2011 278 86   Download

 • Muốn làm cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được diễn ra liên tục, thường xuyên chúng ta phải tái tạo sức lao động hay ta phải trả thù lao cho người lao động trong thời gian họ tham gia sản xuất kinh doanh. Tiền lương là biểu hiện bằng tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động ...

  doc87p vnzoomvn 17-06-2011 174 76   Download

 • Ebook Bài tập Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp do PGS.TS.Phạm Quang chủ biên soạn gồm 44 câu hỏi, nhằm giới thiệu đến bạn các tình huống phát sinh trong DN, các nghiệp vụ kế toán, hạch toán kế toán,... Sách gồm 2 phần, sau đây là phần 1 ebook.

  pdf62p hoa_loaken91 03-06-2014 111 53   Download

 • Bài tập 1: Ôn lại phần lý thuyết 1) Có tình hình số dư đầu kỳ ở 1 số TK của một DN như sau: - Tiền mặt - Vay ngắn hạn - Tiền gửi ngân hàng - Phải trả người bán - Phải

  doc10p anhketnhok 24-09-2011 132 50   Download

 • Nội dung của khoá luận, được chia thành ba chương chính sau đây: Chương I: Lý luận chung về doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh...; Chương II: Công tác hạch toán kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh...; Chương III: Một vài kiến nghị ....

  pdf122p nokia_12 09-05-2013 93 45   Download

 • Phần 2 cuốn Bài tập Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp gồm bài tập số 45 đến bài tập số 81 của cuốn sách. Đây là tài liệu tham khảo cho sinh viên chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán.

  pdf84p hoa_loaken91 03-06-2014 76 45   Download

 • Hiện nay các doanh nghiệp tại Việt Nam, nhất là các doanh nghiệp có quy mô trung bình và lớn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, thương mại, sản xuất thì vai trò của thông tin và quản lý thông tin bằng tin học lại càng có ý nghĩa đặc biệt,n ó giúp các đơn vị đột biến về chất lượng quản lý điều hành

  pdf69p kemoc6 01-07-2011 137 42   Download

 • 24 Bài tập tài chính doanh nghiệp dưới đây giúp hỗ trợ các bạn trong việc ôn tập và hệ thống kiến thức, các bài tập chủ yếu đưa ra các nghiệp vụ và yêu cầu lập bảng cân đối kế toán cũng như lập báo cáo kết quả kinh doanh. Mời các bạn tham khảo và làm tốt các dưới đây.

  pdf10p tanhthanhthanh23 22-04-2014 80 39   Download

 • 1. Kế toán vốn bằng tiền cần tuân thủ theo các quy định gì ? Trình bày đặc điểm hình thành, sự vận động, yêu cầu quản lý các loại vốn bằng tiền; 2. Nội dung và phương pháp kế toán các loại tiền mặt; tiền gửi ngân hàng và tiền đang chuyển....

  pdf76p ruavanguom 13-10-2012 97 38   Download

 • Nội dung: Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp sản xuất; Tổng hợp chi phí sản xuất; Kế toán hoạt động sản xuất theo đơn đặt hàng; Kế toán hoạt động sản xuất theo quy trình sản xuất; Báo cáo tài chính doanh nghiệp sản xuất.

  pdf12p sony_12 25-06-2013 134 35   Download

 • Bài tập Kế toán tài chính 2 cung căp những bài tập trong môn Kế toán tài chính. Tài liệu giúp các bạn biết được các dạng bài tập được ra trong môn học này cũng như trau dồi kỹ năng giải bài tập của mình. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Kế toán và những ngành có liên quan.

  doc30p angel_741111 28-09-2014 80 35   Download

 • Những điều kiện thương mại quốc tế ( International commercial terms INCOTERMS). Mục đích nghiên cứu Incoterms nhằm hiểu được trách nhiệm hàng hóa, trách nhiệm các chi phi, thuế, rủi ro thuộc bên nào để kế toán ghi sổ đúng, kịp thời. Kế toán ghi vào doanh thu bán hàng tại thời điểm hết trách nhiệm...

  doc13p huyen0383 21-09-2012 122 32   Download

 • Tài liệu bao gồm các dạng bài tập kế toán tài chính dành cho các bạn Sinh Viên chuyên ngành kinh tế nói chung và kế toán nói riêng.Trong đó, phần chủ yếu là chương kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, phải trả...hy vọng bài tập

  pdf42p ngockien1004 15-01-2013 85 30   Download

Đồng bộ tài khoản