» 

Bài Tập Kế Toán Doanh Nghiệp

 • Bài tập kế toán doanh nghiệp

  Tài liệu có 166 trang gồm tổng cộng trên 50 bài tập kế toán tôi biên soạn ra từ rất nhiều nguồn tài liệu khác nhau. Gồm bài tập kế toán thương mại, dịch vụ, kế toán hành chính sự nghiệp, bài tập cơ bản và nâng cao, các bài tập về phần mềm kế toán và rất nhiều bài tập về các lĩnh vực khác.

  doc 166p nga89hp 23-06-2010 8489 5638

 • Bài tập kế toán doanh nghiệp 1

  Tài liệu tham khảo Bài tập kế toán doanh nghiệp

  pdf 8p newbievnx 17-03-2011 1369 721

 • Bài tập kế toán doanh nghiệp 2

  Tham khảo tài liệu 'bài tập kế toán doanh nghiệp 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 2p newbievnx 17-03-2011 1127 565

 • Bài tập kế toán doanh nghiệp 3

  Tham khảo tài liệu 'bài tập kế toán doanh nghiệp 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 42p newbievnx 17-03-2011 994 490

 • Bài tập kế toán doanh nghiệp thương mại - dịch vụ - Vũ Thị Thành

  Bài tập kế toán doanh nghiệp thương mại - dịch vụ của Vũ Thị Thành được biên soạn nhằm giúp sinh viên có thêm bài tập tham khảo, chuẩn bị tốt kỳ thi kết thúc môn.

  pdf 22p doremon_12 24-12-2013 32 18

 • HỆ THỐNG BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

  Tham khảo sách 'hệ thống bài tập kế toán doanh nghiệp', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 166p muaythai6 25-08-2011 413 240

 • Danh mục hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp

  Ngày 20/3/2006, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ban hành Chế độ kế toán doanh nghiệp áp dụng chocác doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước từ năm tài chính 2006, thay thế Quyết định số 1141 TC/QĐ/CĐKT.

  pdf 510p phonghcm 13-01-2010 4341 1628

 • Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

  Điều 2. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, căn cứ vào “Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa” ban hành theo Quyết định này, tiến hành nghiên cứu, cụ thể hoá và áp dụng chế độ kế toán, các quy định cụ thể về nội dung, cách vận dụng danh mục các tài khoản, chứng từ, sổ kế toán, lựa chọn hình thức sổ kế toán....

  doc 54p songanh 07-03-2009 4428 1225

 • Giáo trình kế toán doanh nghiệp - Trường Cao đẳng Thủy Sản

  Giáo trình kế toán doanh nghiệp là nguồn tài liệu quý báu và thiết thực cho giảng viên và sinh viên. Nội dung chính chia làm hai phần: Phần I. Kế toán doanh nghiệp I bao gồm các chương từ chương 1 đến chương 5; Phần II. Kế toán doanh nghiệp II bao gồm các chương từ chương 6 đến chương 9.

  pdf 144p thanhcongthth 02-11-2011 1787 972

 • BÀI TẬP KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP - PHẦN TIỀN MẶT

  Phân loại các nghiệp vụ và sự kiện kinh tế thành các nhóm và các loại khác nhau, việc phân loại này có tác dụng giảm được khối lượng lớn các chi tiết thành dạng cô đọng và hữu dụng. Ngoài ra, quá trình kế toán còn bao gồm các thao tác như việc truyền đạt thông tin đến những đối tượng quan tâm và giải thích các thông tin kế toán cần thiết cho việc ra các quyết định kinh doanh...

  pdf 166p lavie0 19-07-2011 742 392

 • Giáo trình kế toán doanh nghiệp - ThS. Đồng Thị Vân Hồng

  Môn học kế toán doanh nghiệp cung cấp những kiến thức vè nghiệp vụ kế toán, là môn chuyên môn chính của nghề kế toán doanh nghiệp. Môn học kế toán doanh nghiệp có vai trò tích cực trong việc quả lý điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế tại doanh nghiệp

  pdf 473p namde02 21-03-2013 572 293

 • Giáo trình: Chế độ kế toán doanh nghiệp (quyển 1)- Hệ thống tài khoản kế toán

  Chế độ kế toán doanh nghiệp được ban hành đồng bộ cả chế độ chứng từ, sổ kế toán, tài khoản kế toán và báo cáo tài chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện. Chế độ kế toán doanh nghiệp mới ban hành đã được thiết kế với nhận thức mới về đối tượng sử dụng thông tin kế toán

  doc 466p nguyenhy 07-12-2012 413 258

 • Bài tập kế toán doanh nghiệp có lời giải

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp - Bài tập lý thuyết kế toán doanh nghiệp.

  pdf 8p audi172ht 11-10-2011 275 141

 • So sánh kế toán doanh nghiệp và kế toán ngân hàng

  Về bản chất kế toán ngân hàng và kế toán doanh ngiệp đều hạch toán các nghiệp vụ phát sinh trong kì kế toán. Ngân hàng cũng là một doanh nghiệp nhưng kinh doanh mặt hàng đặt biệt là tiền. Cả hai đều có mối quan hệ chặt chẽ với thông tin kế toán, đều có mục đích là phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị

  doc 14p trunglm1991 24-06-2012 968 327

 • Hệ thống các bài tập kế toán doanh nghiệp - Bài tập kế toán TSCĐ - Vật liệu - CCLĐ

  Mua ngoài 1 thiết bị quản lý sử dụng cho văn phòng Công ty, giá mua bao gồm cả thuế GTGT 5% là 315.000.000 đ đã trả bằng TGNH thuộc nguồn vốn kinh doanh. Chi phí vận chuyển bốc dỡ đã chi bằng tiền mặt gồm cả thuế GTGT 5% là 2.100.000 đ.

  pdf 142p ruavanguom 13-10-2012 122 63

 • Giáo trình: " Kế toán doanh nghiệp I"

  Hiện nay, trước sự hội nhập kinh tế thế giới và khu vực, sự đổi mới trong lĩnh vực quản lý kinh tế nói chung và lĩnh vực kế toán nói riêng, để đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo phục vụ công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong giai đoạn mới Khoa Kinh tế Trường Cao đẳng Thuỷ sản biên soạn giáo trình Kế toán doanh nghiệp giảng dạy cho hệ Trung cấp nhằm đáp ứng yêu cầu...

  pdf 0p aminosa 02-11-2009 7071 3358

 • Giáo trình: Kế toán doanh nghiệp thương mại

  Chức năng chủ yếu của doanh nghiệp thương mại là tổ chức lưu thông hàng hoá, đưa hàng hoá từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng thông qua mua bán. Trong đó, mua hàng là giai đoạn đầu tiên của quá trình lưu chuyển hàng hoá, là quan hệ trao đổi giữa người mua và người bán về trị giá hàng hoá

  pdf 95p huemanvdoc 24-11-2009 2548 1003

 • 5 Bài tập ôn kế toán doanh nghiệp

  Bài 1: Cho tình hình tài sản đầu tháng 1/N của doanh nghiệp ABC như sau: đvt 1.000đ: 1. Tiền mặt: 260.000; 2. Tiền gửi ngân hàng: 420.000; 3. Phải thu khách hàng: 170.000; 4. Thành phẩm: 240.000; 5. Hàng gửi bán: 120.000; 6. Nguyên vật liệu: 310.000; 7. Ứng trước cho người bán: 270.000;...

  doc 7p vuongdung_1009 19-05-2010 2234 957

 • Kế toán thương mại dịch vụ - Chương 6: Kế toán doanh nghiệp xây dựng

  Tổ chức sản xuất trong các doanh nghiệp xây lắp ở nước ta hiện nay phổ biến theo phương thức khoản gọn các công trình hạng mục công trình khối lượng hoặc công việc cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp.

  ppt 37p lelugu 27-10-2010 973 513

 • Bài tập lý thuyết kế toán doanh nghiệp

  Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành kế toán doanh nghiệp - Bài tập lý thuyết kế toán doanh nghiệp.

  doc 10p ducthanh2603 15-11-2010 949 508

 • + Xem thêm 804 Bài Tập Kế Toán Doanh Nghiệp khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản