» 

Bài Tập Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

 • Kế toán hành chính sự nghiệp - Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

  Tài liệu tham khảo đưa ra các dạng bài tập kế toán hành chính sự nghiệp giúp các bạn hệ thống được các kiến thức cần nắm và ôn tập tốt môn học này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 50p muaythai6 25-08-2011 397 180

 • BÀI TẬP ÔN KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  Hệ thống bài tập kế toán hành chính sự nghiệp dành cho sinh viên khối ngành kế toán tham khảo ôn tập.

  pdf 55p tinhphuong60 10-06-2010 2589 1370

 • Câu hỏi và bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

  Tài liệu tham khảo đưa ra các câu hỏi và bài tập môn kế toán hành chính sự nghiệp, giúp các bạn ôn tập và hệ thống lại kiến thức cần nắm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 50p bebebongbong12 29-10-2013 36 8

 • Bài giảng kế toán hành chính sự nghiệp - GV: Nguyễn Thị Bích Diệp

  Tài liệu tham khảo này sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn nội dung cũng như kiến thức môn kế toán hành chính sự nghiệp, hỗ trợ các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế nắm được kiến thức môn học và vận dụng trong việc giải các dạng bài tập môn học này.

  pdf 119p bebebongbong12 30-10-2013 108 37

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 2 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành Kế toán. Tập bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán trong đơn vị HCSN, giúp sinh viên và bạn đọc nắm vững và vận dụng tốt các quy định của chế độ kế toán HCSN vào công tác thực tế. Tập bài giảng gồm 7 chương, và sau đây là phần 2...

  pdf 58p khongxinhkhngodep 01-07-2014 13 2

 • Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp: Phần 1 - CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc

  Bài giảng Kế toán hành chính sự nghiệp được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu của sinh viên ngành Kế toán. Tập bài giảng cung cấp những kiến thức cơ bản về hạch toán kế toán trong đơn vị HCSN, giúp sinh viên và bạn đọc nắm vững và vận dụng tốt các quy định của chế độ kế toán HCSN vào công tác thực tế. Tập bài giảng gồm 7 chương, và sau đây là phần 1...

  pdf 53p khongxinhkhngodep 01-07-2014 9 2

 • Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

  Kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức hệ thống thông tin bằng số liệu để quản lý và kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các loại vật tư, tài sản công; tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu huẩn, định mức thu, chi tại đơn vị.

  doc 50p leviha 21-12-2009 11958 3121

 • Đề thi kết thúc học phần kế toán hành chính sự nghiệp kèm theo đáp án

  Tài liệu tham khảo về đề thi kết thúc học phần kế toán hành chính sự nghiệp kèm theo đáp án giúp các bạn ôn tập và nắm được kiến thức môn học. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 6p nguyengtrong 24-06-2010 5384 2513

 • Câu hỏi và bài tập môn kế toán hành chính sự nghiệp

  Tài liệu tham khảo cung cấp một số câu hỏi và các dạng bài tập môn kế toán hành chính sự nghiệp giúp các bạn nắm được kiến thức và ôn tập tốt môn học này. Mời các bạn tham khảo

  doc 51p xuan_dai 14-01-2011 3913 1744

 • Bài tập ôn về kế toán hành chính sự nghiệp

  Tài liệu tham khảo đưa ra các câu hỏi và bài tập môn kế toán hành chính sự nghiệp, giúp các bạn ôn tập và hệ thống lại kiến thức cần nắm. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc 51p tieuthuhophan 30-09-2010 1800 1114

 • Bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp - phần 2

  Tham khảo tài liệu 'bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp - phần 2', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 9p xingau5 20-08-2011 1349 812

 • Chương 1. Tổng quan về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  Tài liệu này giúp cho người học khái quát hoá, hệ thống hoá, những nội dung cơ bản của chế độ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp.Tạo điều kiện giúp người học nắm được nội dung kiến thức môn kế toán hành chính sự nghiệp

  pdf 43p tinhphuong60 15-06-2010 1275 794

 • Bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp - phần 3

  Tham khảo tài liệu 'bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp - phần 3', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p xingau5 20-08-2011 2157 788

 • Bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp - phần 5

  Tham khảo tài liệu 'bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp - phần 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 11p xingau5 20-08-2011 1101 692

 • Bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp - phần 4

  Tham khảo tài liệu 'bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp - phần 4', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 10p xingau5 20-08-2011 1152 688

 • Bài tập về môn kế toán hành chính sự nghiệp

  Tài liệu tham khảo một số bài tập về môn kế toán hành chính sự nghiệp giúp các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế trang bị những kiến thức cơ bản và các dạng bài tập về kế toán hành chính sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo

  doc 105p tanphat_tk 02-11-2011 889 470

 • CÁCH GIẢI BÀI TẬP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP

  Tham khảo tài liệu 'cách giải bài tập kế toán hành chính sự nghiệp', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf 50p lavie0 19-07-2011 947 403

 • Bài tập tổng hợp kế toán hành chính sự nghiệp

  Tài liệu tham khảo một số bài tập tổng hợp về môn kế toán hành chính sự nghiệp giúp các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế trang bị những kiến thức cơ bản và các dạng bài tập về kế toán hành chính sự nghiệp. Mời các bạn tham khảo

  doc 16p thacsangorg 23-10-2011 250 55

 • Bài tập tổng hợp kiến thức và ôn tập môn kế toán hành chính sự nghiệp

  Tài liệu tổng hợp kiến thức và ôn tập môn kế toán hành chính sự nghiệp giúp các bạn hệ thống lại được kiến thức và ôn tập thật tốt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 18p bebebongbong12 30-10-2013 98 19

 • Bài tập trắc nghiệm kế toán hành chính sự nghiệp

  Tài liệu này trang bị những kiến thức cơ bản và bài tập về kế toán hành chính sự nghiệp như thông qua các câu hỏi trắc nghiệm về định khoản và các bài tập tự luận. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf 12p bebebongbong12 29-10-2013 70 16

 • + Xem thêm 66 Bài Tập Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp khác
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản